x 

Társadalomontológia

-75% Társadalomontológia
Gyártó JATEPress
Szerző: Simon Ferenc
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: A filozófia alapproblémái II.

Szerző: Simon Ferenc

Kiadás éve: 2004

ISBN 315 978 000 166 4

Súly: 198 g

Egyéb információk: B/5, 114 oldal, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. ELŐZETES KÉRDÉSEK

1. Az ember biogenezise: az ember mint biológiai probléma

2. Az ember szociogenezise

3. Az ember lényege és a nembeliség

II. A MUNKA

1. A munka mint teleológiai tételezés

2. A munka mint szubjektum-objektum viszony

3. A munka mint reprodukciós forma

III. A TÁRSADALMI REPRODUKCIÓ

1. A termelés

2. A gazdaság

3. A közösségi forma

IV. A POLITIKAI FELÉPÍTMÉNY

1. Az alap és felépítmény kategóriájának problémája

2. A politikum

a) A politikai rendszer

b) Politikai pluralizmus és demokrácia

3. Az állam

4. A jog

5. Az ideológia

V. TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS RÉTEGZŐDÉS

1. A rétegződés problémája: rétegek és társadalmi különbségek

2. A rétegződés dimenziói

a) Gazdasági jellegű különbségek

b) Politikai–hatalmi különbségek

c) Életmód, életstílus

d) A társadalmi presztízs

3. A rétegződés egy modellszerű sémája

VI. A TÁRSADALOM SZELLEMI ÉLETE

1. Társadalmi lét és társadalmi tudat

2. A társadalmi tudat strukturális sajátosságai

a) Az egyéni és a közösségi tudat

b) Az ösztön-tudat és az elméleti tudat

c) Az adekvát és az inadekvát tudat

d) A partikuláris és a nembeli tudat

3. A mindennapi élet és tudata

4. A magasabb objektivációs rendszerek

a) A vallás

b) A művészet

c) A tudomány

d) Az erkölcs

5. A kultúra

VII. A TÖRTÉNELEM

1. Miként lehetséges történelem? (A történetfilozófia problémái)

2. A történelem kategoriális mozzanatai

a) Fejlődés a történelemben

b) Szabadság és elidegenülés

c) A történelem szubjektuma

3. A történeti formációk elmélete

a) Törzsi–nemzetségi társadalom

b) Ázsiai típusú társadalom

c) Antik társadalom

d) Germán típusú feudális társadalom

e) Tőkés társadalom

f) Szocialista társadalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.