x 

Írásbeliség és egyházszervezet

-75% Írásbeliség és egyházszervezet
Gyártó JATEPress
Szerző: Koszta László
709 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-2126 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: Capitulum III.

Alcím: Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből

Szerző: Koszta László

Kiadás éve: 2007

ISBN 315 978 000 100 8

Súly: 442 g

Egyéb információk: 274 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

I. Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig

II. Egy francia származású főpap Magyarországon. Bertalan pécsi püspök (1219-1251)

III. Adalékok a székesegyházi alsópapság XIII-XIV. századi történetéhez

IV. Az 1306-os pécsi püspökválasztás. Megjegyzések a pécsi püspökség 14. század eleji archontológiájához

V. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi pecséthasználata a XIV. század közepéig

VI. Püspöki székhely és városfejlődés. Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14. század közepéig

VII. A pozsegai káptalan tagjai a XIV. század közepéig

VIII. A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig

IX. Az árpád-kori halászfalutól a püspöki mezővárosig. Mohács a középkorban

X. Adalékok az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyához a XIII. század elejéig

XI. Esztergom és Kalocsa kapcsolata a 11-12. században (Az egységes magyar egyháztartomány megosztása)

XII. Ciszterci Rend története Magyarországon a kolostoralapításaik idején (1142-1270)

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.