x 

Fejezetek a környezetfilozófiából

-75% Fejezetek a környezetfilozófiából
Gyártó JATEPress
Szerző: Tóth I. János
630 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-1890 Ft
Ár / kg:

Alcím:  Szerzők és irányzatok

Szerző: Tóth I. János

Kiadás éve: 2005

ISBN 315 978 000 190 9

Súly: 455 g

Egyéb információk: 282 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

BEVEZETÉS

A) UTAK A KÖRNYEZETFILOZÓFIÁHOZ

I. DESCARTES MECHANIZMUSA ÉS DUALIZMUSA

1. Reneszánsz természetfelfogás

2. A mechanikus természetfelfogás

2.1. Descartes természetfelfogása és dualizmusa

2.2. Newton természetfelfogása

3. Descartes társadalomfilozófiájának kritikája

4. A „karteziánus közgazdaságtan”: Locke és Smith nézetei

5. A kartezianizmus és a környezetfilozófia

II. SPINOZA ETIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETFILOZÓFIA

1. Spinoza originális nézőpontjáról

2. Az Etika kulcsfogalmairól

3. Az ember helye a természetben

4. A természetpusztításról

III. H.G.WELLS ÉS AZ EMBERISÉG EVOLÚCIÓJA

1. Az emberiség sorsa ’Az időgép’ alapján

2. A mű értelmezése

2.1. Szociobiológiai aspektusok

2.2. Környezetvédelmi aspektusok

3. Áttekintés

IV. GARETT HARDIN ÉS A KÖZLEGELŐ TRAGÉDIÁJA

1. Hardin koncepciója

2. Közösségi léthelyzetek

3. A szabad rablás elkerülésének lehetőségei

4. A közlegelő tragédiájának hatástörténete

5. Mentőcsónak etika

V. AZ IDŐS LUKÁCS ÉS PRIGOGINE TERMÉSZETFELFOGÁSA

1. Lukács természetfelfogása

1.1. A három létforma speciális kategóriái

2. Prigogine természetfelfogása

2.1. Disszipatív struktúrák

2.2. A disszipatív struktúrák természetfilozófiai jellemzése

3. Lukács és Prigogine álláspontjának összehasonlítása

VI. JAMES LOVELOCK ÉS A GAIA-ELMÉLET

1. A Gaia-elmélet kialakulása

2. Gaia sajátosságai

3. A Gaia-elmélet értelmezései

4. Az emberiség és Gaia

B) KÖRNYEZETI ETIKA

VII. A KÖRNYEZETETIKA KLASSZIKUSAI

1. Környezetetikai bevezetés

2. Aldo Leopold és a föld-etika

2.1. Aldo Leopold „átváltozása”

2.2. Föld-etika

2.3. Callicott holisztikus értelmezése

3. Albert Schweitzer és az élet tisztelete

4. A kortárs környezeti etika kialakulása

VIII. INDIVIDUALISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉS

1. Az állatok státuszáról

2. Peter Singer: az utilitarizmustól az állat-felszabadításig

3. Tom Regan: Az emberi jogoktól az állati jogokig

4. Mary Midgley és az állatok iránti felelősség

5. Az erkölcsi figyelembevételtől a biocentrikus etikáig

IX. HOLISZTIKUS ÉS EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSEK

1.1. Áttekintés

2. Holmes Rolston szintézise

3. Christopher Stone és a fák jogai

4. Szociobiológiai aspektusok: Huxley kontra Darwin

5. Carol Gilligan és a gondoskodás etika

6. Hans Jonas és a felelősségetika

6.1. Jonas élete és munkássága

6.2. Felelősség a technika világában

6.2.1. A technika átalakulása

6.2.2. „Jövőorientált etikák”

7. Szerződéselmélet és környezeti etika

C) RADIKÁLIS ÖKOLÓGIA

X. ARNE NÆSS ÉS A MÉLYÖKOLÓGIA

1. A mélyökológia kialakulása

2. Næs ökozófiája

2.1. Elsődleges és másodlagos tulajdonságokról

2.2. Næs ellenpéldái

2.3. Gestalt alapú gondolkodás

3. A mélyökológia jellemzése

4. Mélyökológiai írások

5. A mélyökológia kritikája

6. A mélyökológia mint mozgalom

XI. ÖKOFEMINIZMUS: WARREN ÉS PLUMWOOD

1. Az ökofeminista irányzat kialakulása

2. Warren: a nő és a természet

3. Plumwood és az ökofeminizmus

3.1. Patriarchális embermodell

3.2. Liberális feminizmus

3.3. A radikális feminizmus

3.4. Nyugati emberkép és a dualizmus

3.5. Anti-dualisztikus ökofeminizmus

3.6. Kritikai észrevételek

XII. MURRAY BOOKCHIN ÉS A TÁRSADALMI ÖKOLÓGIA

1. Murray Bookchin életéről

2. A társadalmi ökológiáról

2.1. A természet fogalmáról

2.2. A társadalmi együttműködés és hierarchia kifejlődése

2.3. A természet feletti uralom

2.4. Növekedés vagy pusztulás

2.5. Az ökológiai társadalom

3. Városellenes urbanizáció

FELHASZNÁLT IRODALOM

NÉVMUTATÓ

TÁRGYMUTATÓ

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.