x 

Játékelméleti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal

-25% Játékelméleti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal
Gyártó JATEPress
Szerző: Tóth I. János
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerző: Tóth I. János

Kiadás éve: 2010

ISBN 978 963 315 014 6

Súly: 354 g

Egyéb információk: 214 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK

ÁBRÁK

BEVEZETÉS

I. A DÖNTÉSELMÉLET ALAPFOGALMAI

1. Leíró és normatív elmélet

2. Módszertani individualizmus

3. Cselekvő

4. Döntési helyzet

5. Szabadság

6. Viselkedés

6.1. Evolúciós viselkedés

6.2. Tradicionális viselkedés

6.3. Modern gondolkodás és viselkedés

7. Racionalitás

8. Hasznosság

9. Preferencia

10. Társadalmi jólét

11. Pareto-optimum

12. Káldor–Hicks teszt

13. Hasonlósági posztulátum

14. Döntési folyamat

14.1. Felismerés

14.2. Informálódás

14.3. Értékelés

14.4. Racionális döntés

II. A JÁTÉKELMÉLET ALAPFOGALMAI

1. Játékos

2. Játékszabály

3. Stratégia

4. A játék időbelisége

5. A játékosok informáltsága

6. A játék ábrázolása

7. Állandó összegű játékok

8. Változó összegű játékok

9. Szimmetrikus játékok

10. Nyeregpont

11. Nash-egyensúlypont

12. Kooperatív játékelmélet

13. Evolúciós játékelmélet

14. Játékelmélet alkalmazása

14.1. Illegitim viselkedés és kényszer

III. DÖNTÉSI HELYZETEK ÁTTEKINTÉSE

1. Parametrikus döntési helyzetek

1.1. Bizonyosság

1.2. Kockázat

1.3. Bizonytalanság

2. Az interakciók osztályozása

2.1. Kétszemélyes állandó összegű játékok

2.2. Kétszemélyes változó összegű játékok

2.3. Sokszemélyes állandó összegű játékok

2.4. Sokszemélyes változó összegű játékok

3. A 2×2-es játékok áttekintése

3.1. Terminológiai megjegyzések

3.2.Domináns stratégia kritériuma

3.3. Egyensúlypont alapján történő osztályozás

IV. KOORDINÁCIÓS JÁTÉKOK

1. Általános leírás

2. Jobbra hajts

3. Tiszta koordinációs játék

4. Szarvasvadászat

5. Családi vita

5.1. Ajándékozási dilemma

6. Anti-koordinációs játékok

7. Diszkoordinációs játékok

V. GYÁVA NYÚL

1. Bevezető példák

2. Kubai válság

3. Sokszemélyes gyáva nyúl

4. Héja–galamb

5. Természeti állapot és agresszió

VI. FOGOLYDILEMMA

1. Bevezető példák

2. A fogolydilemma általános megfogalmazása

3. Potyázás és közjavak

3.1. Közlegelők tragédiája

4. Axelrod versenyei

VII. TOVÁBBI DILEMMÁK

1. Hős és vezér dilemmája

2. Aszimmetrikus dilemmák

3. Diktátor- és ultimátumjáték

4. Kemény blokk

5. Newcomb-paradoxon

VIII. KOOPERATÍV JÁTÉKELMÉLET

1. Neumann–Morgenstern megoldás

2. Példák a Neumann–Morgenstern megoldásra

3. Társadalomfilozófiai megjegyzések

4. A képviselet és a szavazás dilemmái

NÉVMUTATÓ

TÁRGYMUTATÓ

IRODALOMJEGYZÉK

JEGYZETEK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.