x 

A magyarországi biblikus irodalom a kezdetektől 1997-ig

-25% A magyarországi biblikus irodalom a kezdetektől 1997-ig
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Benyik György
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Benyik György 

Kiadás éve: 2000

ISBN 978 963 482 346 9

Súly: 540 g

Egyéb információk: 342 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bibliográfia

Rövidítések

000 SUGALMAZÁS – KÁNON

001 A sugalmazás ténye

002 Sugalmazás és egyházi hagyomány

003 Kánontörténet

010 SEGÉDTUDOMÁNYOK

011 Bibliai földrajz

012 Bibliai történelem

013 Dokumentáció

014 Részlettanulmányok

015 A zsidóság története

016 Kronológia, időrendi táblázatok

017 Az ószövetségi kor története

018 Az újszövetségi kor története

020 BIBLIAI NYELVÉSZET

021 Héber nyelvtan

022 Héber szótárak

023 Görög nyelvtan

024 Görög-magyar szótárak

025 Bibliai fogalmi szókönyvek

026 Tanulmányok fogalmakról

027 Bibliai nyelv és gondolkodás

030 BIBLIAI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

031 Művelődéstörténeti összefoglalók

032 Jogrend, jogforrások

033 Tanulmányok ószövetségi személyekről

034 Tanulmányok újszövetségi személyekről

035 Tanulmányok Jézus Krisztusról

036 Tanulmányok Szűz Máriáról

040 BIBLIAI RÉGÉSZET

041 Tanulmányok a bibliai régészetről

042 Bibliai régiségtan

100 A BIBLIA EREDETI SZÖVEGE

110 Papiruszok

120 Bibliafordítások idegen nyelvre

130 Bibliafordítások magyar nyelvre

140 Tanulmányok magyar bibliafordításokról

150 Tanulmányok bibliafordítókról és exegétákról

160 Szövegkritika

200 BIBLIAI VALLÁSTÖRTÉNET

210 Bibliai vallástörténet – Ószövetség

220 Bibliai vallástörténet – Újszövetség

230 Vallásos technikai kultúra

240 Vallásos népszokások

250Qumrán

300 BIBLIAI BEVEZETŐK

310 Általános bibliai bevezetők

320 Lexikonok, teológiai és bibliai szótárak

330 Konkordanciák, fogalommagyarázatok

400 ÓSZÖVETSÉG

401 Bibliai értelmezéstan (hermeneutika)

402 Ószövetségi bevezetők

403 Ószövetségi exegézis

411 A Teremtés könyve (1Mózes) Genesis

412 A Kivonulás könyve (2Mózes) Exodus

413 A Leviták könyve (3Mózes) Leviticus

414 A Számok könyve (4Mózes) Numeri

415 A Második Törvénykönyv (5Mózes) Deuteronomium

421 Józsue könyve

422 A Bírák könyve

423 Rut könyve

424 Sámuel könyvei

425 Királyok könyvei

426 Krónikák könyvei

427 Ezdrás könyve

428 Nehemiás könyve

429 Tóbiás könyve

430 Judit könyve

431 Eszter könyve

432 A Makkabeusok könyvei

433 Jób könyve

434 A Prédikátor könyve

435 A Példabeszédek könyve

436 Jézus, Sirák fia könyve

437 A Bölcsesség könyve

438 A Zsoltárok könyve

439 Az Énekek éneke

440 Izajás könyve

441 Jeremiás könyve

442 Báruk könyve

443 Ezekiel könyve

444 Dániel könyve

445 Ámosz könyve

446 Ozeás könyve

447 Mikeás könyve

448 Szofóniás könyve

449 Náhum könyve

450 Habakuk könyve

451 Aggeus könyve

452 Zakariás könyve

453 Malakiás könyve

454 Abdiás könyve

455 Joel könyve

456 Jónás könyve

457 Ószövetségi apokrifok magyarul

458 Rabbinikus irodalom

500 ÚJSZÖVETSÉG

501 Összevont evangélium-magyarázatok

502 Újszövetségi bevezetők

503 Újszövetségi exegézis

511 Máté evangéliuma

512 Márk evangéliuma

513 Lukács evangéliuma

514 János evangéliuma

520 Jézus életrajzok

530 Evangéliumok népszerű feldolgozásai

540 Az Apostolok cselekedetei

550 Tanulmányok Szent Pálról

551 A Római levél

552 A Korintusi levelek

553 A Galata levél

554 Az Efezusi levél

<span style="fon

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.