x 

Az esztétikai megismerés egy huszadik századi gondolkodó, Pirandello szemével

-25% Az esztétikai megismerés egy huszadik századi gondolkodó, Pirandello szemével
Gyártó JATEPress
Szerző: Madarász Klára
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerző: Madarász Klára

Kiadás éve: 2009

ISBN 978 963 482 927 0

Súly: 486 g

Egyéb információk: 302 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Tartalmi áttekintés

Bevezetés

I. rész: A PIRANDELLO-JELENSÉG

I.1. A jelenség meghatározása

I.2. A jelenség leírása

I.2.1. A jelenség tünetei

I.2.2. A jelenség természete

I.2.3. A jelenség fázisai

I.3. A jelenség néhány számunkra fontos mozzanata

I.3.1. A lappangás és sokk periódusa

I.3.2. A felfedezés

I.3.2.1. Tilgher elmélete

I.3.2.2. A stroncatura – Croce kritikája

I.3.3. A rehabilitáció

I.3.3.1. Leone De Castris

I.3.3.2. Vicentini eredményei

I.4. Konklúzió: a jelenség oka

I.5. Poétika vagy esztétika? Egy zárójel a poétika-esztétika terminusok tartalmáról

II. rész: PIRANDELLO, AZ ELMÉLETI ÍRÓ

Bevezetés

II.1. Szövegelemzés az esztétikai szempontok preferenciájával

II.1.1. Az érlelődés időszaka

II.1.1.1. Petrarca Kölnben (Petrarca a Golonia)

II.1.1.2. Az érzelem hazugsága a művészetben (La menzogna del sentimento nell’arte)

II.1.1.3. Modern próza (Prosa moderna)

II.1.1.4. A szokásos nyelvi kérdés (Per la solita quistione della lingua)

II.1.1.5. Percy Bysshe Shelley

II.1.1.6. Korunk művészete és tudata (Arte e coscienza d’oggi)

II.1.1.7. Hogy beszélnek Itáliában (Come si parla in Italia)

II.1.1.8. Hogy írnak manapság Itáliában (Come si scrive oggi in Italia)

II.1.1.9. Goethe és Eckermann (Goethe ed Eckermann)

II.1.1.10. Egy állítólagos humorista költő a 13. századból (Un preteso poeta umorista del secolo XIII)

II.1.1.11. Túlzások (Eccessi)

II.1.1.12. A pillanat (Il momento)

II.1.1.13. A neoidealizmus (Il neo-idealismo)

II.1.1.14. Regény, elbeszélés, novella (Romanzo, racconto, novella)

II.1.1.15. Őszinteség és művészet (Sincerità e arte)

II.1.1.16. Egy megjegyzés (Un’ osservazione)

II.1.1.17. Őszinteség (Sincerità)

II.1.1.18. A szóvá vált tett (L’azione parlata)

II.1.1.19. Leopardiana. A vak Leopardi (Leopardiana. Leopardi cieco)

II.1.1.20. Esztétika mint tudomány és kritika (Scienza e critica estetica)

II.1.1.21. Goethe római elégiái (Le „Elegie romane” del Goethe)

II.1.1.22. Egy kritikus, aki művész (Un critico fantastico)

II.1.1.23. Egy Dante verseléséről írott tanulmányhoz (Per uno studio sul verso di Dante)

II.1.1.24. Utóirat (Poscritta)

II.1.2. A kibontakozás időszaka

II.1.2.1. Illusztrátorok, színészek, fordítók (Illustratori, attori e traduttori)

II.1.2.2. Művészet és tudomány (Arte e scienza)

II.1.2.3. A szó esztétikai jogaiért (Per le ragioni estetiche della parola)

II.1.2.4. Szubjektivizmus és objektivizmus az elbeszélő művészetben (Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa)

II.1.2.5. Cecco Angiolieri szonettjei (I sonetti di Cecco Angiolieri)

II.1.2.6. A humor (L’umorismo)

II.1.2.7. Az esztétikai tény (Il fatto estetico)

II.1.2.8. Színház és irodalom (Teatro e letteratura)

II.1.2.9. Az ördögök komédiája és Dante tragédiája (La commedia dei diavoli e la tragedia di Dante)

II.1.2.10. A „groteszk” képe (Immagine del „grottesco”)

II.1.2.11. Irónai (Ironia)

II.1.2.12. Giovanni Verga. Az 1920. szeptember 2-án Cataniában tartott beszéd (Giovanni Verga. Discorso di catania, tenuto il 2 settembre 1920)

II.1.2.13. Dante költészete (La poesia di Dante)

II.1.2.14. Új színház és régi színház (Teatro nuovo e teatro vecchio)

II.1.2.15. Ha a hangosfilm elsöpri a színházat (Se il film parlante abolirà il teatro)

II. 1.2.16. Giovanni Verga. Beszéd az Olasz Királyi Akadémián (Giovanni Verga. Discorso alla Reale Accademia d’Italia, tenuto il 3 dicembre 1931)

II.1.2.17. Beszéd a drámai színházról a „Volta”-konferencián (Discorco al convegno „Volta” sul teatro drammatico)

II.2. A pirandellói teória mint metaszöveg: az esztétikai témakörök áttekintése

II.2.1. A nyelv (1889-1920)

II.2.2. A költő emberi karaktere (1889-1908)

II.2.3. Az emberi érzelem és a művészet (1890-1920)

II.2.4. Művészet és morál (1890-1920)

II.2.5. Eredetiség – imitáció; régi művészet – új művészet (1890-1929)

II.2.6. A művészet szerepe és célja (1893-1935)

II.2.7. A művészet mibenléte (1896-1935)

II.2.8. A humor (1896-1920)

II.2.9. A művészi kommunikáció másik oldala. Interpretáció I.: a közönség (1896-1920)

II.2.10. A művészi kommunikáció másik oldala. Interpretáció II.: a kritika (1896-1923)

II.2.11. Az őszinteség (1896-1923)

II.2.12. Formai eljárás (1896-1921)

II.2.13. Műalkotás és valóság: a művészet világábrázolása (1897-1935)

II.2.14. A művészet szabadsága (1897-1920)

II.2.15. Élő alak (1899-1920)

II.2.16. A művészi kommunikáció másik oldala. Interpretáció III.: a tudományosan megalapozott esztétikai kritika (1900-1923)

II.2.17. Az alkotás folyamata (1900-1923)

II.2.18. Művészet és tudomány (1900-1908)

II.2.19. A művész alkotói állapota; alkotáshoz való viszonya (1908-1935)

II.2.20. Tartalom és forma (1908-1921)

II.2.21. Az esztétikai tény létezésmódja, létrejötte (1908-1923)

II.2.22. Intuíció és kifejezés (1908-1918)

II.2.23. Mű és igazság (1908-1918)

II.2.24. A művészi kommunikáció másik oldala. Interpretáció IV.: illusztráció, fordítás (1908)

II.2.25. A művészi kommunikáció másik oldala. Interpretáció V.: a színész és a színház művészete (1908-1935)

II.2.26. A tárgy saját természete. Az objektivitás kérdése. (Objektivizmus, objektív ábrázolás, objektív hangvétel, objektív fantázia.) (1908-1920)

II.2.27. Egyszerű, művészi, tudományos megismerés (1908-1923)

II.2.28. Művészi érték, kifejezési érték (1908-1920)

II.3. Pirandello esztétikája. Az esztétikailag releváns témakörök alkotta teória összefoglalása

II.3.1. A művészet nyelve

II.3.2. Az emberi érzelem és ábrázolása a művészetben

II.3.3. A művészet társadalmi dimenziója

II.3.4. A művészet mibenléte. Valóság, igazság, objektivitás, művészet

II.3.5. Az emberi megismerés fajtái

II.3.6. Tartalom és forma

II.3.7. Az alkotó és az alkotási folyamat pszichológiája

II.3.8. A művészi kommunikáció

II.3.9. Humor

II.3.10. Esztétika

II.4. További kifejtést igénylő témák

III. rész: PIRANDELLO ESZTÉTIKAI ELMÉLETÉNEK INTERPRETÁCIÓJA

Bevezetés

III.1. A művészetről

III.1.1. Művészet és valóság

III.1.2. A tárgy saját természete

III.1.3. Művészet és igazság

<span style="font-size: 9pt;

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk