x 

Bölcsészműhely 2006

-75% Bölcsészműhely 2006
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Vajda Zoltán
630 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-1890 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Vajda Zoltán

Kiadás éve: 2007

ISBN 315 978 000 194 7

Súly: 258 g

Egyéb információk: 154 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

Almási Tibor:

Forrás és történelem. Az Anjou-kori oklevéltár munkálatai – Quellen und Geschichte. Die Arbeiten des Urkundenbuch der Anjou-Zeiten

Barna Gábor:

csoportszerveződés és egyéni szerepek a népi vallásosságban. Vallási kultúra a 19–20. században az Élő Rózsafüzér Egyesület példáján – Group Organization and Roles of Individuals in Folk Religion. Religious Group-Culture in the 19th–20th Centuries, the Living Rosary Confraternity

Fodor István:

Régészet és történelem (A magyar őstörténet példáján) – И. Фодор: Археология и история (На примере древней истории венгров)

Gécseg Zsuzsanna:

A FRANCIA NYELVŰ ARGUMENTUM-POZÍCIÓJÚ NP SZINTAXISA ÉS SZEMANTIKÁJASyntax and Semantics of Determiners in French Argumental NPs

Gere Zsolt – Labádi Gergely:

DIGITÁLIS KLASSZIKA. A 19. századi magyar irodalom- és művelődésszemlélet adatbázisa – Die digitale Klassik. Die Datenbank der ungarischen klassischen Literatur

Hoffmann Zsuzsanna:

A HATALOM IDEOLÓGIÁJÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. Görög történetírók gondolatai a hatalom természetéről – On the question of the ideology of power. Greek historians’ thoughts about the nature of power

Koszta László:

A PÉCSI PÜSPÖKSÉG SZENT PÉTER PATROCÍNIUMA The St. Peter patrocinium of the bishopric of Pécs

Kovács Katalin:

A SZENVEDÉLYEK KIFEJEZÉSE ÉS A MŰFAJI HIERARCHIA A FRANCIA FESTÉSZETELMÉLETI GONDOLKODÁSBANL ’expression des passions et la hiérarchie des genres dans le discours pictural des XVII’ et XVIII’ siècles

Kövér Lajos:

EGY XVIII. SZÁZADI FRANCIA GEOGRÁFIAI SZÓTÁR MAGYARSÁGKÉPEL ’image de la Hongrie au travers des dictionnaires géographiques du XVIII’ siècle

Mód László:

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, NEMZETI IDENTITÁS és az ópusztaszeri nemzeti történeti EMLÉKPARKCultural Heritage, National Identity, and the National-Historical Memorial Park in Ópusztaszer

Irodalomjegyzék

Pászka Imre:

A SZÖVEGALAPÚ „TÁRSADALOMTUDOMÁNY” lehetőségeiThe possibilities of a textually-based social science

Petrovics István:

PÉCS középkorának kutatása szegedenResearch into the Medieval History of the Town of Pécs Conducted at Szeged

Serfőző Zoltán:

Reflexiók az Annales történetírásárólRéflexions sur l’historiographie de l’ Annales

Szabó Erzsébet:

a fikcionális tulajdonnevek mint kettős szemAntikai profilú kifejezésekFictional Names as Expressions with Dual Semantic Profile

Szörényi László:

a neolatin filológiai oktatás helyzete a szegedi tudományegyetemenNeolatin Studies at the University of Szeged

Vecsey Zoltán:

A MONT BLANC HÓFÖDTE CSÚCSAI. Russell és Frege vitája a mondattartalomról – The snow-covered Peaks of Mont Blanc. The Dispute of Russell and Frege about the Cognitive Content of Sentences

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.