x 

„A szépség szeretői” – George Santayana és kortársai

-25%
Gyártó JATEPress
Szerző: Horváth Nóra
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: Ikonológia és Műértelmezés 16.

Alcím: A platóni égi Érosz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19–20. század fordulójának új-angliai eszmetörténetéből

Szerző: Horváth Nóra

Kiadás éve: 2019

ISBN 978 963 315 391 8

Súly: 400 g

Egyéb információk: 244 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Az Ikonológia és Műértelmezés sorozat olvasóit párbeszédre, együtt-gondolkodásra hívjuk itt: http://www.facebook.com/ikonologia

TARTALOM

ELŐSZÓ – A szépség platonista szeretői

BEVEZETÉS

GEORGE SANTAYANA kísérlete egy esztétikai ontológia megalapozására

Esztétika versus egy esztétikai lét tana

A szépérzékre vonatkozó tudásunk Santayana olvasatában

A morális és esztétikai értékek

Az imagináció és az asszociáció szerepének pontosítása

A költészet, a vallás és a filozófia kapcsolatának santayanai interpretációja

Egy tökéletes létezés felé törekedve

Egy fiatalkori életfilozófiai ideálból (ún. „vital philosophy”-ból) kikristályosodó személyiségetika

Élet a halhatatlanok árnyékában

Egy titkos cél nyomában – csak látni, és szabadon megismerni a világot

A boldogság lehetősége a művészetek által

Vágyterápia

A szexuális szenvedély alaptermészetéből kiindulva

A platóni szerelemfelfogáshoz kapcsolódva – a szépség érzékelésétől az idealizáció vallássá nemesítéséig

Egyéni „filozófiai metanoia”

Beauty is Truth – FRED HOLLAND DAY képbe komponált létezésesztétikája

Irodalmi inspirációk Fred Holland Day fotóművészetében

John Addington Symonds és „a görögök Géniusza”

Walter Pater esztéticizmusa

A kép, mint „festett filozófia”

A kristálygömb

A szenvedély – szenvedés – megváltás témaháromszöge Oscar Wilde és Yeats gondolatainak tükrében

Keats – „a Szépség papja”

A bostoni fotóesztétikai vitákat befolyásoló tézisekről

A „költészet nyelvén” beszélő fotográfia és „a művészetek által felizgatott meghatározhatatlan, határtalan vágy”

George Edward Woodberry és „a lélek művész-élete”

EDWARD PERRY WARREN A platóni, égi Erósz dicséretéből kidolgozott férfiasság-ideál spiritualizálása életművében

Az uranista szerelem genealógiája Edward Perry Warren életfilozófiájában

A versektől a Magnum Opusig

A fiú férfivá érik

Görög férfierények egy századfordulós elmélet fátyla alatt

A lelkükben terhesek felelőssége – a „nemes és tehetséges” lelkek vezetése

Oxford, mint a férfiasság rivális eszméinek a terepe

Warren Oxford-élménye – egy magánegyetem terve, a „hellén” eszmére alapozva

Az egyetemi tutoriális módszer és az antik szerzők olvasásának következményei

A kontempláció és az önmagáért való tudás erejében bízva

A szobrokba és vázarajzokba zárt eszmény birtoklása

A „távoli, vonzó vízió” bűvöletében

Connoisseur és gyűjtő

A philokalosz és a testiség

ZÁRÓSZÓ

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS az értekezés három amerikai főszereplőjének életéről

George Santayana

Fred Holland Day

Edward Perry Warren

BIBLIOGRÁFIA

KÉPEK JEGYZÉKE

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk