x 

A tipológiai szimbolizmus

-75% A tipológiai szimbolizmus
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Fabiny Tibor
473 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: Ikonológia és műértelmezés 4.

Alcím: Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Kiadás éve: 1998 (a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázaton nyertes munka)

ISBN 978 963 482 223 3

Súly: 606 g

Egyéb információk: 376 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Az Ikonológia és Műértelmezés sorozat olvasóit párbeszédre, együtt-gondolkodásra hívjuk itt: http://www.facebook.com/ikonologia

TARTALOM

TARTALOM

BEVEZETŐ

Fabiny Tibor: Előkép és beteljesülés:

a tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében

FORRÁSOK

Részletek az Újszövetségből Károli Gáspár fordításában

Részletek a Barnabás-levélből (2. század)

Tertullianus: A Keresztségről, VIII-IX.

Tertullianus: Markion ellen, III/18.

Augustinus: A Szentírás trópusairól (De Doctrina Christiana, II/VI. és III/XIX.)

Részlet Lancelot Andrews prédikációjából

Részlet John Donne meditációjából

Milton: Részletek az "Elveszett Paradicsom"-ból

Milton: A Szentírás értelmezéséről

Jonathan Edwards: A megváltás művének története (részletek) Jonathan Edwards: Az isteni dolgok képei vagy árnyékai (részletek)

TIPOLÓGIA ÉS BIBLIAI EGZEGÉZIS

G.W.H. Lampe: A tipológia ésszerűsége

Jean Daniélou: A szimbolizmus problémája

Henri de Lubac: "Tipológia" és "allegorizmus"

Rudolf Bultmann: A tipológiának mint hermeneutikai módszernek eredete és értelme

Gerhard von Rad: Az Ótestamentum tipológiai értelmezése

R.A. Markus: A Szentírás tipológiai megközelítésének előfeltételezései

Robert C. Dentan: A tipológia helyes és helytelen használata

TIPOLÓGIA ÉS A KÖZÉPKOR: MŰVÉSZET ÉS IRODALOM

Peter Block: A tipologikus művészet

Erich Auerbach: Tipológiai szimbolizmus a középkor irodalmában

Elizabeth Salter: A középkori költészet és a valóság figurális szemlélete (A Pearl [Gyöngy] és a Piers Plowman [Paraszt Péter])

Arnold Williams: A tipológia és a ciklusos drámák: néhány kritérium

D.W. Robertson: A "tipológia" kérdése és a wakefieldi Mactatio Abel

Patrick J. Collins: A tipológia, a kritika és a középkori dráma: néhány módszertani megjegyzés

TIPOLÓGIA ÉS A 17. SZÁZADI IRODALOM

Barbara Kiefer Lewalski: Tipológiai szimbolizmus és a "lélek haladása"

William G. Madsen: A Föld a Menny árnyképe: az Elveszett Paradicsom tipológiai szimbolizmusa

Barbara Kiefer Lewalski: A szerkezet és a látás szimbolizmusa Mihály Próféciájában az Elveszett Paradicsom XI-XII. könyvében

Northrop Frye: A Visszanyert Paradicsom tipológiája

Sacvan Bercovitch: Tipológia a puritán Új-Angliában: Williams és Cotton vitájának újraértékelése

A SZEMELVÉNYEK FORRÁSAI

ÉLETRAJZI ADATOK

ILLUSZTRÁCIÓK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.