x 

Műelemzési kísérletek, gondolkodás-módszertani gyakorlatok az irodalom és a képzőművészet tárgyköréből

-75% Műelemzési kísérletek, gondolkodás-módszertani gyakorlatok az irodalom és a képzőművészet tárgyköréből
Gyártó JATEPress
Szerző: Cserjés Katalin
315 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerző: Cserjés Katalin

Kiadás éve: 2000

ISBN 315 978 000 027 8

Súly: 430 g

Egyéb információk: 272 g, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. Az olvasóhoz

II. MŰELEMZÉSI KÍSÉRLETEK, GONDOLKODÁS-MÓDSZERTANI GYAKORLATOK AZ IRODALOM TÁRGYKÖRÉBŐL

1. Hét sorból egy verset. Versírási gyakorlat Weöres Sándor Fughetta című verse alapján

2. Versösszeállítási gyakorlat: Éluard: A férfi elfut

3. Az ismeretség különböző fokán: versfelismerési gyakorlat a választott szövegek jellemzésével

4. Baudelaire: Egy dög. Versfelismerési kísérlet egyetlen versszakból

5. „Tetszhalott” nagy verseink tanításáról: a Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése

6. Egy népszerű feladat: Arany János: Szondi két apródja. Elemzési kísérlet

7. Híres költő kevéssé ismert verse: Arany János: A varró leányok

8. A műfordítás problémája; mit kezdjünk a fordításban olvasott versekkel? Catullus: Gyűlölök és szeretek

9. Festők írásai: Csontváry Önéletrajzának néhány kiemelt részlete

10. A „prózavers” mint sajátos forma. Egy szimbolista szöveg megközelítése: Rimbaud: Színvázlatok (Les Illuminations). Gyerekkor – 3.

11. A szimbolizmus természetrajza. Az egyértelműségtől a „beazonosíthatatlanság” felé. Ady: Harc a Nagyúrral. Megközelítési kísérlet

12. Festmény a versben, gondolat a versben. Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli

13. Mi legyen az „első” vers? Bemutatkozó helyzetgyakorlat: Pilinszky János: Intelem

14. Bűnügyi történet vagy létösszegzés? Franz Kafka: Testvérgyilkosság. Megközelítési kísérletek

15. B.B. Kalandos történet. Szövegelemzési kísérlet

16. Egy kitérő: kísérlet a szövegtan tanítására

17. Tandori Dezső: A damaszkuszi út. Verskiegészítési gyakorlat

18. Küzdelem az értelmetlennek tűnő értelmessé varázslásáért. Küzdelem az olvasói konzervativizmus ellen. Tandori Dezső szövegei Veszelszky Béla emlékére. Megközelítési kísérlet

19. A fegyelmezésről. Néhány helyzetkép

20. A „kezelhetetlenek”

21. A pályakép fontosságáról. Kényes kérdések a magyarórán

22. Mindent egyformán, mindenkit egyformán…? Néhány tanári tapasztalat

III. MŰELEMZÉSI KÍSÉRLETEK, GONDOLKOZÁS-MÓDSZERTANI GYAKORLATOK A KÉPZŐMŰVÉSZET TÁRGYKÖRÉBŐL

1. Egy rejtelmes kép megfejtési kísérlete: Ifj. Hans Holbein: Követek (Jean de Dinteville és Georges de Selve francia követek képmása)

2. Mi kerül a vászonra? Műmegközelítési gyakorlat. Velázquez: Las Meninas című képe kapcsán

3. A parafrázis; a kép „leolvasása” – Grünewald: Isenheimi oltár: Keresztrefeszítés

4. A „jó” és „rossz” mű problémája. A parafrázis. Két probléma – négy kép. Leonardo: Mona Lisa; Denner: Öregasszony képmása; Duchamp: Gioconda L.H.O.O.Q.; Dalí: Salvador Dalí mint Mona Lisa

5. Egy parafrázis. Salvador Dalí: Utolsó vacsora. Megközelítési lehetőségek

6. Mivel kezdjük az elsős anyagot? Egy „szürreális” barlangrajz: A halott ember aknája, Lascaux

7. Realizmus és akademizmus – a nemzeti romantika? Munkácsy Mihály: Siralomház. Kísérlet a megközelítésre

8. Utazás egy lelki tájon. Van Gogh: Táj ciprussal és csillaggal. Elemzési kísérlet

9. A kép és címe; a belső idézet. Gauguin: Nevermore. Értelmezési kísérlet

10. Egy híres művész korai művéről. Csontváry: Őz

11. A „kinyíló keret – I.” Egy látszólag ártatlan képről. Mednyánszky László: Éjszakába figyelő

12. A kép együttélése címével; belépés a kép által teremtett mesébe. A „kinyíló keret – II.” Gulácsy Lajos: A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli Herbertnek

13. Az absztrakció „sivár csúcsai”. Malevics: Fekete négyzet fehér alapon; Fekete kör fehér alapon; Fekete kereszt fehér alapon

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk