x 

Pictura & Scriptura

-75% Pictura & Scriptura
Gyártó JATEPress
Szerző: Szőnyi György Endre
709 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-2126 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: Ikonológia és Műértelmezés 10.

Alcím: Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei

Szerző: Szőnyi György Endre

Kiadás éve: 2004

ISBN 978 963 482 670 5

Súly: 536 g

Egyéb információk: 326 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Az Ikonológia és Műértelmezés sorozat olvasóit párbeszédre, együtt-gondolkodásra hívjuk itt: http://www.facebook.com/ikonologia

TARTALOM

ELŐSZÓ

TARTALOM

BEVEZETÉS – Ut Pictura Poesis

Mi a költészet?

A képek tipológiája

Ut pictura poesis

Szövegek és képek viszonyai

SZEMIOTIKA ÉS KULTURÁLIS JELRENDSZEREK – Jel- és szimbolizáció-elmélet

A JELELMÉLETI ALAPOK – Klasszikus szemiotika

A triadikus rendszer: Charles Sanders Peirce

A szemiózis fogalma és folyamata

Peirce jeltipológiája

A diadikus rendszer: Ferdinand de Saussure

Diadikus és triadikus modellek

Saussure szemiológiája

Peirce és Saussure posztstrukturalista recepciója

Charles William Morris szemiotikája

A SZIMBOLIKUS FORMÁK FILOZÓFIÁJA – Ernst Cassirer

IKONOGRÁFIA ÉS IKONOLÓGIA I. – Történeti áttekintés és Aby Warburg munkássága

Warburg és könyvtára

Ikonográfia (történeti vázlat)

Ikonográfia mint kép-szemlélet

Ikonográfia és hermeneutika

Warburg ikonográfiája

IKONOGRÁFIA ÉS IKONOLÓGIA II. – Panofsky és Gombrich rendszerei

Erwin Panofsky ikonológiája

’Kunstwollen’ és kultúrtörténet

Ikonográfia és ikonológia: jelentésrétegek és interpretációs aktusok

A műértelmezés mint humanista tudomány

Panofsky hozzájárulása Warburg ikonográfiájához

Ernst Gombrich ikonoklazmusa

A szimbolikus képek elmélete

Jelelmélet, ikonográfiai pragmatika és okkult diszkurzus

EMBLEMATIKA ÉS EMBLEMATIKUSSÁG

Az embléma

Definíciók, elméletek

Az emblémakutatások jelenkori reneszánsza

Emblematikusság mint kulturális reprezentáció

Az emblémaműfaj előzményei

Az emblematikus gondolkodás- és látásmód filozófiája és szemiotikája

Emblematikus kifejezés, emblematikus struktúrák

A reneszánsz emblematikus színháza és Shakespeare képalkotásának kutatása

POSZTSTRUKTURALISTA IKONOLÓGIA

Szemiotikai kódok és kódrendszerek

Az új ikonológia

Posztstrukturalista fordulat az ikonológiában

Mitchell ikonológia-kritikája

Goodman szó/kép taxonómiája

Mitchell kép/szöveg elmélete

Kép és kultusz, szimulakrum és reprezentáció, valamint a jelalkotó szubjektum

POSZTSTRUKTURALISTA RECEPCIÓ: WARBURG ESETE

Warburg posztstrukruralista intuíciói

Az előzmények: művészettörténeti és antropológiai előtanulmányok

A tapasztalat: az amerikai ’Vadnyugat’ fényképeken (1896)

Az emlékezés: „Előadás a kigyórítusról” (1923)

Az emlékezés: posztstrukturalista recepció

SZEMIOTIKA, IKONOGRÁFIA, INTERPRETÁCIÓ – Eco és a kacsacsőrű emlős

A szemiózis alsó határterületei

Az észlelet problémája

Kognitív Típus, Nukleáris- és Moláris Tartalom

A kacsacsőrű emlős a szótárban és az enciklopédiában

Ikonizmus és hipoikonok

A felismerés aktusa. ’Alfa’ és ’Béta’ modalitás

BEFEJEZÉS – Eredmények, adósságok, a kutatás perspektívái

Elmélet és módszer

Szó – kép – interpretáció

Eredmények, adósságok, perspektívák

HIVATKOZOTT IRODALOM

INDEX

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

ILLUSZTRÁCIÓK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.