x 

A középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata

-25% A középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata
Gyártó JATEPress
Szerző: Bicskeiné Zsulán Julianna
473 Ft
630 Ft
Kedvezmény-158 Ft
Ár / kg:

Szerző: Bicskeiné Zsulán Julianna

Kiadás éve: 1999 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 016 2

Súly: 224 g

Egyéb információk: 136 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

I. BEVEZETÉS

1. A tantárgy-pedagógia fogalma, helye a pedagógia tudományában

2. Az anyanyelvtanítás utolsó évtizedeinek története

3. Bibliográfia

II. AZ ANYANYELVI NEVELÉS TARTALMA

1. A tantervek általános jellemzői

1.1. Az anyanyelvi tantervek célrendszere

1.2. Az anyanyelvi tantervek feladatrendszere

1.3. Az anyanyelvi nevelés tantárgyi ágazatai

1.3.1. Az általános iskola alsó tagozata: ismeretek és készségek

1.3.2. Az általános iskola felső tagozata

1.3.3. A középiskolai tananyag

1.3.3.1. Ismeretanyag

A. Általános nyelvészeti ismeretek

B. Szövegtan

C. Grammatika

D. Stilisztika

E. Nyelvtörténet

1.3.3.2. Készségfejlesztés

A. Olvasás, szövegértés

B. Szövegvizsgálat

C. Szövegalkotás

D. Stílusfejlesztés

E. Nyelvhelyesség

F. Helyesírás

G. Beszédművelés

H. A tudományos kézikönyvek használata

2. Az anyanyelvi nevelés tankönyvei

3. A „Magyar nyelv” tantárgy órakerete

4. Bibliográfia

III. AZ ANYANYELVI NEVELÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN

1. A tanítási folyamat korszerű értelmezése

2. A tanulási-tanítási folyamat szervezési formái

2.1. Frontális osztálymunka

2.2. Csoportmunka

2.3. Egyéni munka

3. A tanórai anyanyelvi nevelés módszerei (tanulói és tanári tevékenységi formák)

3.1. Feladatmegoldás (feladattípusok és gondolkodási műveletek)

3.2. Megbeszélés

3.3. Vita

3.4. Közlés

3.5. Szemléltetés

3.5.1. Nyelven belüli szemléltetés

3.5.2. Szemléltetés a nyelven kívüli eszközökkel

3.6. Koncentráció

3.6.1. Külső koncentráció

3.6.2. Belső koncentráció

3.7. Játékos formák

4. A tanítási óra főbb didaktikai feladatai

4.1. Motiválás: a tanulók érdeklődésének felkeltése

4.2. Az új ismeretek kialakítása

4.2.1. Induktív eljárások

4.2.2. Deduktív eljárások

4.2.3. Heurisztikus eljárások

4.2.4. Programozott eljárások

4.3. Az ismeretek alkalmazása, készségfejlesztő gyakorlás

4.3.1. A beszéd

4.3.2. Az olvasás

4.3.3. Az írás

4.4. Az ismeretek megszilárdítása

4.5. A tudás- és készségszint ellenőrzése és értékelése

5. Bibliográfia

IV. BEFEJEZÉS

1. Az anyanyelvi nevelés tervezése

1.1. A tanmenet

1.2. Tematikus terv

1.3. Az óratervezet és az óravázlat

1.4. Óralátogatás, óraelemzési szempontok

2. Anyanyelvi nevelés a tanórán kívül

2.1. Felzárkóztatás

2.2. Tehetséggondozás

2.3. Fakultatív tantervű oktatás

3. Bibliográfia

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.