x 

Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában

-75% Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában
Gyártó JATEPress
Szerző: Cserjés Katalin
315 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg

Szerző: Cserjés Katalin

Kiadás éve: 1998

ISBN 315 978 000 026 1

Súly: 308 g

Egyéb információk: 188 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Németh László: Óraadók királysága

Biológia

Filozófia

Irodalomtörténet

Csábítás munkára

BEVEZETÉS

I. AZ IRODALOMTANÍTÁS RÉSZPROBLÉMÁI, TEVÉKENYSÉGI TÍPUSAI

1. „Olvasóvá nevelés”. A diákok olvasmányai

Kamarás István: Diák olvasók az olvasáskutatók szemével

1. Milyen olvasók jönnek az általános iskolából?

2. Mit ér a középiskolás diák, ha olvasó?

3. Hogyan alakul az iskola és az olvasó viszonya?

2. Szempontok a tanári kérdezés problémájához

3. A tankönyvhasználat problémái

4. Klasszikusok vagy kortárs művészet?

5. Magyar irodalom-világirodalom

6. Kötelező olvasmányok elemzése

7. Írásbeli (házi) feladatok

8. Kapcsolat a társművészetekkel

9. Referátumok az irodalomórán

10. Csoportmunka az irodalomórán

11. A fakultáció problémái

12. Érettségi irodalomból: érettségi tételek

13. Átfogó bevezető irodalomóra: a kor általános jellemzése

14. „Találkozás az íróval” – a bevezető óra

15. A pályakép fontosságáról. Az író életútját bemutató óra

16. Irodalmi hatás-viszonyok. A szerző és a mű utóélete

17. Az összefoglaló óra

18. Irodalmi játékok

II. A MŰELEMZÉS MÓDSZEREI A MAGYARÓRÁN (Bevezetés)

1. Kiindulás a vers címéből

2. A mű szerkezete mint elemzési kiindulópont

3. Tér- és időviszonyok a versben

4. Kiindulás a vers alapszituációjából, illetve a verscselekményből

5. A költői képek okozta hatás tudatosítása, fény-árnyék, csend és hangok, színek és mozgások a versben

6. Kiindulás a vers visszatérő elemeiből (keret, refrén, ismétlődések)

7. Verset szervező képek, vezérmotívumok, vándormotívumok

8. A költő viszonya saját verséhez, önmagához és az olvasóhoz

III. MEGKÖZELÍTÉSI KÍSÉRLETEK

1. Dante: Isteni Színjáték; Pokol. A bevezető ének szöveggyűjteményben lévő részletének elemzése (I. osztály)

2. Vörösmarty Mihály: Zalán futása. Az Előhang elemzése (II. osztály)

3. Petőfi Sándor: Mögöttem a múlt… A Felhő-ciklus egy versének elemzése (III. osztály)

4. Rimbaud: Gyerekkor – III. A prózavers elemzése (III. osztály)

5. Ady Endre: Ésaiás könyvének margójára. Verselemzési terv (III. osztály)

6. Franz Kafka: Testvérgyilkosság. A novella megközelítési lehetőségei (IV. osztály)

7. Antun Branko Šimič: Fülledt levegő. Kísérlet a vers megközelítésére (IV. osztály)

IV. NÉGY MŰ – NÉGY KÍSÉRLET. MŰELEMZÉSEK

Ryunoszuke Akutagawa: A cserjésben [Halász László]

Pilinszky János: Négysoros [Ódor József]

Pilinszky János: Életfogytiglan [Szilasi László]

Menj, s légy magad levél!

Tandori Dezső: 1976823/a2 – Előszó Paul Klee-hez

199O33/ax – Miről „mesél” az anyag, avagy: A nézés erejéig menjünk el labirintusnak? [Kurdi Fehér János]

V. SZÖVEGEK

Victor Hugo: Stella

Arany János: Bor vitéz

Arthur Rimbaud: Gyerekkor – III.

Franz Kafka: Testvérgyilkosság

Paul Éluard: A férfi elfut

Antun Branko Šimič: Fülledt levegő

Pilinszky János: Félmúlt

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk