x 

Neveléselméleti szöveggyűjtemény

-75% Neveléselméleti szöveggyűjtemény
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Csapó Benő – Csirikné Czachesz Erzsébet – Pukánszky Béla – Vidákovich Tibor
551 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-1654 Ft
Ár / kg

Szerkesztők: Csapó Benő – Csirikné Czachesz Erzsébet – Pukánszky Béla – Vidákovich Tibor

Kiadás éve: 1994

ISBN 315 978 000 159 6

Súly: 942 g

Egyéb információk: 602 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

Bevezetés

I. A NEVELÉS FILOZÓFIAI DILEMMÁI ÉS HUMANISZTIKUS IRÁNYZATAI.

A PEDAGÓGIAI HATÁS MECHANIZMUSAI

Martin Buber: Beszédek a nevelésről

Angelusz Erzsébet: Antropológia és nevelés

Zrinszky László: pedagógia a Nagy Elbeszélések után – A posztmodern bizonytalanság

Vekerdy Tamás: Az emberi és a gyermeki jogok nemzetközi törvényei és az iskolázás szabadsága Európában

Zrinszky László: „Aki gyerekeket akar nevelni, tönkre akarja tenni őket” – Jegyzetek az antipedagógiáról

Bruno Bettelheim: A nevelés és a valóságelv

Benda József: Lépések egy humanisztikus iskola felé

Pogány Mária: „Neveletlenek nevelnek neveletleneket”

B. Méhes Vera: Maria Montessori pedagógiai rendszeréről

Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák – Waldorf-iskolák a Német Szövetségi Köztársaságban

Ehrenhard Skierra: Haladó nevelési mozgalmak és az iskola Európában

II. EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG.

A CSOPORTJELENSÉGEK FELHASZNÁLÁSA  A NEVELÉSBEN.

SZOCIÁLIS TANULÁS

Albert Bandura: Szociális tanulás utánzás útján

Albert Bandura: A személyiségfejlődés szakaszai

Buda Béla: A szocializáció a gyermekkorban

Buda Béla: Csoportjelenségek a gyermek- és ifjúkorban, nevelési felhasználásuk

Morton Deutsch: A csoport kialakulása

Muzafer Sherif: A vonatkoztatási csoport fogalma az emberi kapcsolatokban

S. E. Asch: A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására

Leon Festinger – Stanley Schachter – Kurt Back: A csoportmércék működése

William Doise – Serge Moscovici: A csoportdöntés

III. MOTIVÁCIÓ ÉS MORÁLIS FEJLŐDÉS.

ERKÖLCSI NEVELÉS, NEVELÉSI PROBLÉMÁK

Robert F. Biehler és Jack Snowman: Motiváció

Jean Piaget: A gyermek kétféle erkölcse

Lawrence Kohlberg: A morális karakter és a morális ideológia kialakulása

Lawrence Kohlberg: Összefoglaló – Kohlberg morális fejlődés-elméletének szakaszai

Katona Nóra – Szitó Imre: Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései

Kozéki Béla: Fegyelem és jellem

Robert F. Biehler és Jack Snowman: A fegyelmezetlenség okainak elemzése

L. G. Cairns: Viselkedési problémák

Kósáné Ormai Vera: Magatartási zavarok – szociális inadattáció

Veczkó József: Szociokulturális ártalomforrások, leggyakoribb veszélyforrások

IV. A TANÁRI SZEREP ÉS SZEMÉLYISÉG.

A TANÁR–DIÁK KAPCSOLAT

Benda József: Személyiség és interakció

Trencsényi László: A szerep kategóriájának alkalmazása a pedagógus-magatartás elemzésében

Joseph Adelson: A tanár mint modell

Buda Béla: A pedagógus korszerű pszichológiai szemlélete és felkészültsége

D. S. Lewis: A tanár személyisége

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk