x 

350 nyelvtani gyakorlat

-25% 350 nyelvtani gyakorlat
Gyártó JATEPress
Szerző: Erdei Ilona
2599 Ft
3465 Ft
Kedvezmény-866 Ft
Ár / kg:

Alcím: Orosz nyelvtani gyakorlókönyv A1-A2-B1 szint

Szerző: Erdei Ilona

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 060 3

Súly: 415 g

Egyéb információk: 248 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

FŐNÉV (существительное)

Nem

Többes szám

Esetek

Ragozás

Az esetek használata

Alanyeset

Tárgyeset

Tárgyeset elöljáró nélkül

Tárgyeset (élettelenek)

Tárgyeset (élők)

Tárgyeset elöljáróval

Tárgyeset в/на elöljáróval helyhatározóként a Hová? kérdésre

Tárgyeset időhatározóként elöljáró nélkül és elöljáróval

Igei vonzatként

Birtokos eset

Birtokos eset elöljáró nélkül

Birtokos eset a birtoklás kifejezésére

Birtokos eset mennyiséget kifejező szó után

Birtokos eset elöljárókkal

Birtokos eset у elöljáróval

Birtokos eset дo elöljáróval

Birtokos eset c elöljáróval

Birtokos eset после elöljáróval

Birtokos eset дo és после elöljárókkal

Birtokos eset c és дo elöljárókkal

Birtokos eset om és дo elöljárókkal

Birtokos eset из, c elöljárókkal

Birtokos esetet vonzó igék

Birtokos eset használata 2, 3, 4 számok után

Birtokos eset használata 5–10 számok után

Részes eset

Részes eset elöljáró nélkül

Részes eset elöljáróval

Részes esetet vonzó elöljárószók: к

Részes esetet vonzó elöljárószók: по

Részes esetet vonzó igék

Eszköz eset

Eszköz eset elöljárók nélkül

Eszköz esetet vonzó igék

Eszköz eset időhatározós kifejezésekben

Eszköz eset elöljáróval

Eszköz esetet vonzó elöljárók: c

Eszköz esetet vonzó elöljárók: над, под, за, между, перед

Elöljárós eset

Elöljárós eset o elöljáróval

Elöljárós eset в elöljáróval

Elöljárós eset на elöljáróval

A в és на elöljárók használata

Irányhármasság

Családnévragozás

Összefoglaló táblázat az elöljárószókról

MELLÉKNÉV (прилагательное)

A melléknév teljes alakja

A melléknevek ragozása

A melléknév rövid alakja

A melléknév fokozása

Összehasonlító szerkezetek

Alapfok

Középfok

Felsőfok

HATÁROZÓSZÓ (Наречие)

Módhatározók

Módhatározószók fokozása

Helyhatározók

Időhatározók

Állítmányi határozó

SZÁMNÉV (Имя числительное)

Tőszámnevek

A tőszámnevek ragozása

A tőszámnév használata főnévvel

A tőszámnév használata jelzős főnévvel

Sorszámnevek

Gyűjtőszámnevek

NÉVMÁS (Mестоимения)

Személyes névmás

Birtokos névmás

Mutató névmás

Kérdő névmás

Tagadó névmás

Határozatlan névmás

Általánosító névmás

Vonatkozó névmás

IGE (глагол)

Igeragozás

Első ragozás (-e- soros ragozás)

-аmь végű igék

-яmь végű igék

-еть végű igék

-ова/-евa képzős igék

-ну képzős igék

Második ragozás (-и-soros ragozás)

Hangváltozások a jelen idejű ragozásban

-ва képzős igék

-ти végű igék

-чь végű igék

Egyszótagú igék ragozása

-ся végű igék ragozása

Visszaható igék ←

Kölcsönös igék ↔

Szenvedő szerkezetekben

-ся nélkül nem használatos igék

Múlt idő

Jövő idő

Felszólító mód

Feltételes mód

Igeszemlélet

Az igeszemléleti pár képzése

Az igeszemlélet használata

A folyamatos és befejezett igék használata múlt időben

A folyamatos és befejezett igék használata múlt idejű tagadó mondatokban

A folyamatos és befejezett igék használata jövő időben

A folyamatos és befejezett igék használata jövő idejű tagadó mondatokban

A folyamatos és befejezett igék használata felszólító módban

A folyamatos és befejezett igék tagadó formájának használata felszólító módban

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.