x 

A finn leíró nyelvtan alapjai

-25% A finn leíró nyelvtan alapjai
Gyártó JATEPress
Szerző: Mészáros Edit
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerző: Mészáros Edit

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 109 9

Súly: 192 g

Egyéb információk: 110 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

1. HANGTAN

1.1. A hangrendszer

1.1.1. A magánhangzó-rendszer

1.1.2. A mássalhangzó-rendszer

1.2. A hangsúly

1.3. A hangrend és az illeszkedés

1.3.1. A hangrend

1.3.2. Az illeszkedés

1.4. A fokváltakozás

1.4.1. A fokváltakozás törvénye

1.4.2. A fokváltakozás rendszere

1.4.3. Kivételek

2. ALAKTAN

2.1. A szótövek

2.1.1. A névszótövek

2.1.1.1. Az egytövű névszók (egyalakú névszótövek)

2.1.1.2. A kéttövű névszók (kétalakú névszótövek)

2.1.2. Az igetövek

2.1.2.1. Az egytövű igék (egyalakú igetövek)

2.1.2.2. A kéttövű igék (kétalakú igetövek)

2.2. A névszóragozás

2.2.1. A névszók számjelölése

2.2.2. A névszók esetragozása

2.2.2.1. Grammatikai esetek

2.2.2.2. Általános helyjelölő esetek

2.2.2.3. Belső helyviszonyt jelölő esetek

2.2.2.4. Külső helyviszonyt jelölő esetek

2.2.2.5. Egyéb esetek

2.2.2.6. Többes számú esetek

2.2.3. A névszók birtokos személyragozása

2.2.4. A melléknevek fokozása

2.2.4.1. Középfok

2.2.4.2. Felsőfok

2.2.5. A számnevek és ragozásuk

2.2.5.1. Tőszámnevek

2.2.5.2. Sorszámnevek

2.2.6. A névmások és ragozásuk

2.2.6.1. Személyes névmások

2.2.6.2. Visszaható névmások

2.2.6.3. Kölcsönös névmások

2.2.6.4. Mutató névmások

2.2.6.4.1. Főnévi mutató névmások

2.2.6.4.2. Melléknévi mutató névmások

2.2.6.5. Kérdő névmások

2.2.6.5.1. Főnévi kérdő névmás

2.2.6.5.2. Főnévi és melléknévi kérdő névmások

2.2.6.5.3. Melléknévi kérdő névmások

2.2.6.6. Vonatkozó névmások

2.2.6.7. Határozatlan névmások

2.3. Az igeragozás

2.3.1. Igemódok

2.3.1.1. A kijelentő mód (indicativus)

2.3.1.2. A feltételes mód (conditionalis)

2.3.1.3. A lehetőségi mód (potentialis)

2.3.1.4. A felszólító mód (imperativus)

2.3.2. Igeidők

2.3.2.1. Jelen idő (praesens)

2.3.2.2. Elbeszélő múlt (imperfectum)

2.3.2.3. Befejezett jelen (praesens perfectum)

2.3.2.4. Befejezett múlt (plusquamperfectum)

2.3.3. Igeragok

2.3.3.1. Cselekvő igeragozás (activum)

2.3.3.2. Szenvedő igeragozás (passivum)

2.3.3.2.1. A szenvedő igeragozás kijelentő mód jelen ideje (indicativus praesens passivum)

2.3.3.2.2. A szenvedő igeragozás feltételes mód jelen ideje (conditionalis praesens passivum)

2.3.3.2.3. A szenvedő igeragozás lehetőségi mód jelen ideje (potentialis praesens passivum)

2.3.3.2.4. A szenvedő igeragozás felszólító módja (imperativus passivum)

2.3.3.2.5. A szenvedő igeragozás kijelentő mód elbeszélő múlt ideje (indicativus imperfectum passivum)

2.3.3.2.6. A szenvedő igeragozás kijelentő mód befejezett jelen ideje (indicativus perfectum passivum)

2.3.3.2.7. A szenvedő igeragozás kijelentő mód befejezett múlt ideje (indicativus plusquamperfectum passivum)

2.3.3.2.8. A szenvedő igeragozás feltételes mód múlt ideje (conditionalis perfectum passivum)

2.3.3.2.9. A szenvedő igeragozás lehetőségi mód múlt ideje (potentialis perfectum passivum)

2.4. Legfontosabb szóalkotási módok

2.4.1. Szóösszetétel

2.4.2. Szóképzés

2.4.2.1. Névszóképzés névszóból (denominális nomenképzés)

2.4.2.1.1. Főnévképzés névszóból

2.4.2.1.2. Melléknévképzés névszóból

2.4.2.2. Névszóképzés igéből (deverbális nomenképzés)

2.4.2.2.1. Főnévképzés igéből

2.4.2.2.2. Igenevek képzése

2.4.2.2.2.1. Főnévi igenevek (infinitivusok)

2.4.2.2.2.2. Melléknévi igenevek (participiumok)

2.4.2.3. Igeképzés névszóból (denominális verbumképzés)

2.4.2.4. Igeképzés igéből (deverbális verbumképzés)

3. FÜGGELÉK. Nyelvtani táblázatok

3.1. Névszói esetragozás

3.2. Névmások ragozása

3.2.1. Személyes névmások

3.2.2. Visszaható névmások

3.2.3. Kölcsönös névmások

3.2.4. Mutató névmások

3.2.5. Kérdő névmások

3.2.6. Vonatkozó névmás

3.2.7. Határozatlan névmások

3.2.8. Tagadó névmások

3.3. Igeragozás

RÖVIDÍTÉSEK

IRODALOM

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk