x 

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV.

-25% A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV.
Gyártó JATEPress
Szerkesztők:
Büky László - Forgács Tamás
2363 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-788 Ft
Ár / kg:

Szerkesztők: Büky László – Forgács Tamás 

Kiadás éve: 2006

ISBN 315 978 000 020 9 

Súly: 332 g

Egyéb információk: 188 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bakró-Nagy Marianne:

Hangátvevés az obi-ugor alapnyelvben

Borbás Gabriella Dóra:

Az Árpád-kori szövegemlékek primer képzőinek rendszere

Dömötör Adrienne:

Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban

Haadrer Lea:

Az írott és a beszélt nyelv viszonyához egy újonnan felfedezett nyelvemlék kapcsán

Hegedűs Attila:

Húzólánc és/vagy tolólánc, avagy elmélet és (relatív) kronológia

Horváth Katalin:

Lexikalizálódás vagy grammatikalizálódás? A szóösszetételek kialakulásának kérdéséhez

Horváth László:

Drámavizsgálat a felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez

Juhász Dezső:

A nyelvjárásközi folyamatok történeti nyelvföldrajzi leírásához

Németh Miklós:

Az írott nyelv és a nyelvtanírók szerepe egy stabil váltakozás fönntartásában

Németh Renáta:

A *t3r3 : t3l3 tövek etimológiai összefüggéseiről

G. Orosz Renáta:

Latin jövevényszavaink jelentésváltozásáról az Akadémiai nagyszótár „a” betűs címszavai alapján

Pólya Katalin:

Észrevételek a vajon történetéhez

Sinkovics Balázs – Zsigri Gyula:

A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai

Szeverényi Sándor:

A dimenzionális melléknevek rekonstruálhatóságáról

Szirmai Diána:

Az agy metaforikus jelentéseinek vizsgálata 1772 és 2000 közötti szövegekben

Tamásné Szabó Csilla:

A magyar jogi nyelv az Erdélyi Fejedelemség korában

Terbe Erika:

16. századi miszilisek nyelvtörténeti, történeti szociolingvisztikai tanulságairól

Varga Éva Katalin:

Mi rejtőzik az álarc mögött? – Az alak jelentésváltozásai

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.