x 

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V.

-25% A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V.
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Büky László - Forgács Tamás - Sinkovics Balázs
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerkesztők: Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs 

Kiadás éve: 2008

ISBN 978 963 482 862 4 

Súly: 416 g

Egyéb információk: 256 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezető

Szabó József:

Nyíri Antalra emlékezve

Dömötör Adrienne:

A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban

Forgács Tamás:

Morfoszintaktikai változások a frazeologizálódási folyamat során

Gerstner Károly:

A lexikológiai helyzetváltozás tükröződése A magyar nyelv nagyszótárában

Haadrer Lea:

A Nyulak szigeti kódexmásoló műhely két korszakáról

Hegedűs Attila:

Normahiány, avagy spontán sztenderdizációs tevékenységformák a XVI. század első felének magyar nyelvében

Horváth Katalin:

Az etimológia elvei

Horváth László:

Alapnyelvi örökség és új etimológiai összefüggések

Juhász Dezső:

Korai nyelvemlékeink nyelvjárástörténetéhez

Kalcsó Gyula:

Digitális korpuszokon alapuló nyelvtörténeti vizsgálatok korlátai

Károly László:

Toboz és doboz. Két vitatott eredetű szavunk

Kozmács István:

Az udmurt nem láthatósági múlt paradigmájának történetéhez

Mokány Sándor:

Nyíri Antalt olvasgatva (Kurca és Kundura)

Németh Miklós:

Egy szintaktikai váltakozás tipológiája és szociális terjedése

Nyirkos István:

Az irányhármasságról és a névszói ragrendszerről (a magyarban és az uráli nyelvekben)

G. Orosz Renáta:

A vízi élet nyomai Szentesen – egykor és ma

Pólya Katalin:

Adalékok a csak partikula történeti változásaihoz

Schirm Anita:

A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről

Sebestyén Zsolt:

Kárpátalja történeti helyneveinek nyelvjárás-történeti tanulságai

Sinkovics Balázs:

A suksükölő igeragozás történetéből

Szabó Tamás Péter:

Diakrónia a nyelvhelyességi szabályok közvetítésében

Varga Éva Katalin:

„Székelyeknek személyeket és képeket viseljék”

Wacha Balázs:

Kemény János önéletírása (1657/1658) és a magyar szórend

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.