x 

A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig

-75% A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig
Gyártó JATEPress
Szerző: H.Tóth Imre
788 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-2363 Ft
Ár / kg:

Alcím: Csomópontok és átvezető szálak

Szerző: H. Tóth Imre

Kiadás éve: 2005

ISBN 315 978 000 063 6

Súly: 456 g

Egyéb információk: 286 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. NYELVTUDOMÁNY A GÖRÖGÖK ELŐTT

1. A sumér nyelvtudomány

2. Az akkád, babilóniai és káldeus nyelvtudomány

3. A hettita felfedezése

4. Az óegyiptomi nyelvtudomány

5. A bibliai nyelvtudomány

II. A GÖRÖG NYELVTUDOMÁNY

1. Előzmények

2. Platón

3. Arisztotelész

4. A sztoikus filozófiai irányzat

5. A hellenisztikus kor nyelvtudománya

III. A RÓMAI NYELVTUDOMÁNY

Az átmeneti kor nyelvtudománya

IV. A KÖZÉPKOR NYELVTUDOMÁNYA

1. A grammatika tanulmányozásának története a XI. század végéig

2. A grammatika tanulmányozásának története a XII. századtól

3. Grammatika a XII-XIV. században

4. Latin nyelvtanok és vulgáris nyelvtanok a késői középkorban

5. A grammatika Bizáncban és a bizánci kultúrkörbe tartozó népeknél

V. A NYELVTUDOMÁNY A HUMANIZMUS, A RENESZÁNSZ ÉS A REFORMÁCIÓ KORÁBAN

VI. A NYELVTUDOMÁNY A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

1. Francis Bacon és René Descartes

2. A Port Royal nyelvtana

3. Gottfried Wilhelm Leibniz

4. Összehasonlító-történeti nyelvtudomány a XVII-XVIII. században

VII. A XIX. SZÁZAD NYELVÉSZETE

1. A romantika nyelvtudománya

A) Johann Gottfried Herder

B) Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

C) Wilhelm von Humboldt

A nyelv eredete

A nyelv lényege és tanulmányozása

A nyelv fejlődése

2. Immanuel Kant hatása a nyelvtudományra

3. Az összehasonlító nyelvészet

A) Sajnovics János

B) Gyarmathi Sámuel

C) Rasmus Rask

D) A szanszkrit jelentősége és az óind grammatika hatása a nyelvtudomány fejlődésére

E) Franz Bopp

4. A történeti nyelvészet

A) Jakob Grimm

B) Révai Miklós

C) Bopp után

D) August Schleicher

VIII. AZ ÚJGRAMMATIKUSOK ÉS ELLENFELEIK

1. Az előzmények

A) Heymann Steinthal

B) William Dwight Whitney

C) Karl Lachmann

D) Ernst Wilhelm Brücke

2. Az újgrammatikus nyelvészek

A) August Leskien

B) Hermann Osthoff

C) Karl Brugmann

D) Bertold Delbrück

E) Wilhelm Thomsen

F) Hermann Paul

3. Az újgrammatikus elvek

I. Általános felfogás a nyelvről

II. A hangváltozásokról

III. A jelentésváltozásokról

IV. Az analógia és az elszigetelődés (izoláció)

V. A ragok és a képzők eredetéről

VI. Néhány mondattani jelenség

VII. A nyelv keletkezéséről

4. A Schleicher-féle iskola képviselői

5. Kifelé az újgrammatikus iskolából

A) Wilhelm Wundt

A jelbeszéd és lélektani fejlődése

A hangváltozás

A mondat definíciója

A jelentésváltozások és osztályozásuk

B) Az újgrammatizmus ellenzői

Hugo Schuchardt

C) A XIX. század II. felének jelentősebb nyelvészei

Friedrich Max Müller

Karl Verner

Graziado Isaia Ascoli

IX. A MODERN NYELVÉSZET FELÉ

1. Jan Niecisław Baudouin de Courtenay

A) A nyelv lényegére vonatkozó megállapítások

B) A nyelv működése

C) A változás faktorai

2. Filipp Fjodorovics Fortunatov és a moszkvai iskola

3. Alekszandr Afanaszjevics Potyebna és a harkovi iskola

X. FERDINAND DE SAUSSURE

1. Előzmények

2. Saussure élete és a Cours

3. A Cours megjelenése és fordításai

4. Saussure elvei

A) Szinkrónia és diakrónia kettőssége

B) A nyelv és a beszéd dichotómiája

C) A nyelv rendszerszerű vizsgálata

D) A nyelv jelrendszerszerű felfogása

5. Értékfogalom a nyelvben

6. Dichotómiák Saussere-nél

A) Külső nyelvészet – belső nyelvészet

B) Forma és szubsztancia

C) Szintagmatikus és asszociatív viszonyok

7. Saussure tudománytörténeti jelentősége

XI. NYELVTUDOMÁNYI IRÁNYZATOK A XX. SZÁZADBAN

1. A szociológiai nyelvtudományi irányzat

2. Az esztétikai idealizmus

A) Karl Vossler iskolája

B) A neolingvisztika

3. A lingvogeográfia

4. A strukturalizmus

Névmutató

Irodalomjegyzék

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.