x 

A szegedi nyelvhasználat az ezredfordulón

-25% A szegedi nyelvhasználat az ezredfordulón
Gyártó JATEPress
Szerző: Kristóné Fábián Ilona
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerző: Kristóné Fábián Ilona

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 241 6

Súly: 246 g

Egyéb információk: 144 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

I. fejezet: A kutatás története

1. Témaválasztás

2. Hasonló elemzések

3. Támogatások

4. Az anyaggyűjtésről

5. Az adatközlőkről

6. Vélemények, „vallomások” az adatközlőkről

II. fejezet: A dél-alföldi nyelvjárás területe és hangtana, valamint az elemzésbe kiválasztott jelenségek

1. Régebbi fölosztások

2. Főbb hangtani jelenségek

3. A magánhangzók hangszíne

3.1. Az ö-zés csoportjai

3.2. Tévhitek az ö-zésről

3.3. Zártabb magánhangzók

3.4. A zárt ë

3.5. Az ó, az ő és az é hangok megfelelése

4. Egyéb nyelvjárási hangtani jelenségek

4.1. A szótagzáró l, r, j hangok

4.2. Az intervokális gemináció

5. Egyéb nyelvjárási jelenségek

III. fejezet: Hat korábbi tanulmány ismertetése

1. Részeredmények

2. A tanulmányok, cikkek formája

3. A cikkek, tanulmányok

Tanulmány A) Gondolatok egy nyelvhasználati gyűjtés és fölmérés kapcsán

Tanulmány B) A regionális köznyelviség vizsgálati módszerei és lehetőségei

Tanulmány C) Mérések a szegedi nyelvhasználatban

Tanulmány D) Egy adatközlő regionális nyelvhasználatának szintje

Tanulmány E) A szegedi nyelvhasználat egy társadalmi csoporton belül

Tanulmány F) Kódok a regionális köznyelvben

IV. fejezet: Elméleti alapvetés a teljes adatbázis elemzéséhez

1. A regionális köznyelviség és a szociolingvisztikai elemzés

2. A feldolgozás módszere

V. fejezet: Statisztikai elemzés

0. Alapvetés

1. A főbb adatok

2. Életkor szerinti elemzés

3. Vizsgálat iskolai végzettség szerint

4. A nemek és a szegedi nyelvhasználat

5. A korrelációs vizsgálat eredményei

6. A nyelvjárási jelenségek előfordulási gyakorisága életkor és iskolai végzettség szerint

7. Összegzés, kitekintés

VI. fejezet: Szövegközlés

1. Válogatás és köszönet

2. Technikai megjegyzések

3. Szövegek

VII. fejezet: Fölhasznált irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.