x 

Bolgár történeti nyelvtan

-25% Bolgár történeti nyelvtan
Gyártó JATEPress
Szerzők: H. Tóth Imre - Balázs L. Gábor - Majoros Henrietta
1890 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-630 Ft
Ár / kg:

Alcím: Hangtan, alaktan

Szerzők: H. Tóth Imre  Balázs L. Gábor  Majoros Henrietta

Kiadás éve: 2011

Súly: 228 g

Egyéb információk: 134 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Tartalomjegyzék

Előszó

BEVEZETÉS (Majoros Henrietta)

Nyelvtörténet, történeti nyelvészet, a mai bolgár irodalmi nyelv

A bolgár nyelvtörténet tárgya, célja, feladata és módszerei

A bolgár nyelv történeti tanulmányozásának forrásai

Nyelvemlékek

A bolgár területi nyelvjárások, dialektusok

A bolgár nép és nyelv kialakulása

A bolgár nyelv történetének periodizációja

A nyelvtörténet korszakainak általános jellemzése

FONETIKA (H. Tóth Imre)

A redukált magánhangzók (jerek) története

A jerek I. vokalizációja

A redukáltak kiveszésének következményei

A jerek II. vokalizációja

A redukáltak változásainak általános törvényszerűségei

A nazális magánhangzók (ѫ, ѧ) története

A nazálisok cseréje

A nazálisok I. vagy korai denazalizációja

A nazálisok II. vagy kései denazalizációja

Az ún. szétesett nazalizmus

A jaty (ѣ) története

A jeri (ы) története

Az  …, …, …, …, … betűk jelölte magánhangzók története

A СъrC, СьrC, СъlC, СьlC hangkapcsolatok sorsa

A СrъC, СrьC, СlъC, СlьC hangkapcsolatok sorsa

Konszonantizmus

A depalatalizáció

Az l-epentheticum

Kisebb horderejű jelenségek

A …, … és … [dz’] történetéhez

Az [ъ] és [ь] magánhangzó и és j előtt

A bolgár hangsúly történetéhez

MORFOLÓGIA

I. A névszók története (H. Tóth Imre)

A főnév

A deklinációs rendszer átrendeződése

Az esetformák helytelen használata

Hibás egyeztetés

A főnévi deklináció alakulása

Esetvégződés-maradványok a bolgár nyelvben

A melléknevek

Elsődleges összetett melléknevek

Másodlagos összetett melléknevek

A melléknevek fokozása

A névmások

Személyes névmások

Visszaható névmások

Mutató névmások

Melléknévi mutató névmások

Kérdő névmások

Vonatkozó névmások

Birtokos névmások

Birtokos–visszaható névmások

Határozatlan és tagadó névmások

Általános névmások

Exkurzus a … partikuláról

A számnevek

A tőszámok

A sorszámok

A dualis

A határozott névelő

II. Az igerendszer és az igenevek története (Balázs L. Gábor)

A grammatikai kategóriák története

Az igerendszer története

Kijelentő mód (indicativus)

A jelen idő

A múlt idők

A jövő idők

Felszólító mód (imperativus)

Feltételes mód (conditionalis)

Közvetítői igei formák (преизказни форми)

Az igenevek története

A főnévi igenevek

A melléknévi igenevek

A határozói igenév

III. Nem ragozható szófajok (H. Tóth Imre)

Az elöljárószók

A határozószók

BALKANIZMUSOK (H. Tóth Imre)

MEGJEGYZÉSEK A TÖRTÉNETI MONDATTANHOZ (H. Tóth Imre)

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.