x 

Rövid összehasonlító szláv nyelvtan I.

-25% Rövid összehasonlító szláv nyelvtan I.
Gyártó JATEPress
Szerző: H. Tóth Imre
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: Hangtan, alaktan (főnév, ige) szöveggyűjtemény

Szerző: H. Tóth Imre

Kiadás éve: 2011

ISBN 978 963 315 054 2

Súly: 342 g

Egyéb információk: 210 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

TARTALOM

Bevezető

FONETIKA

A magánhangzók története

A (ĕ) története

Az (ǫ) és az (ȩ) sorsa a szláv nyelvekben

A redukált magánhangzók története

Az ún. feszített redukáltak történetéhez

A redukált magánhangzók kiveszésének következményei

Magánhangzók szó elején

Redukált magánhangzók kapcsolata likvidákkal

1. A tъrt, tьrt, tъlt, tьlt hangkapcsolatok alakulása

2. A trъt, trьt, tlъt, tlьt hangkapcsolatok alakulása

Az y története

Az e ˃ ’o magánhangzó-változás

A magánhangzórendszer változása érintkezési asszimiláció következtében

A hangsúlytalan magánhangzók redukciója

Magánhangzók a szó elején

Magánhangzók a szó végén

A magánhangzók kontrakciója

A kompenzáció fontosabb elemei

A diftongizáció jelensége

A mássalhangzók története

Mássalhangzó-kettőzés (gemináció)

Mássalhangzók zöngétlenedése

Az f fonéma kialakulása

A v (w) sorsa a szláv nyelvekben

Az l mássalhangzó története

A másodlagos palatalizáció

Mássalhangzók új kapcsolata j-vel

A g ˃ y ˃ h változás

Mazurálás és a vele kapcsolatos jelenségek

A kemény és a lágy mássalhangzók oppozíciójának alakulása

Az r’ megfelelései a mai szláv nyelvekben

Néhány megjegyzés a C – C’ ellentétről a szláv nyelvekben

A stj, zdj, skj, zgj hangkapcsolat az egyes szláv nyelvekben

Prozódia

1. Mennyiség (kvantitás)

2. Intonáció (hanglejtés)

3. Hangsúly

MORFOLÓGIA

A főnév

Bevezető megjegyzések

Az élő–élettelen oppozíció

A deklinációs típusok történetének vázlata

Az -ŏ-, -jŏ- tő sorsa

Hímnem

Semlegesnem

Az -ŭ-tő sorsa

Az -ā-, jā- tő sorsa

Nőnem

Az -ĭ- tövű főnevek sorsa

Hímnem

Nőnem

A mássalhangzós tövű főnevek sorsa

Hímnem, -n- tő

Nőnem, -ū- (-ъv-) tő

Nőnem, -ter- tő

Semlegesnem, -os-/-es- tő

Semlegesnem, -men- tő

Semlegesnem, -nt- tő

Néhány megjegyzés a cseh deklinációról

Az archaikus formák megtartásának fontosabb esetei

A deklináció elvesztése a bolgárban és a macedónban

A dualis elvesztése

A főnévi deklináció sajátosságai a szláv nyelvekben

Az ige (verbum)

Az infinitivus és a supinum

Az igeosztályok

I. osztály

II. osztály

III. osztály

IV. osztály

A tematikus igék személyvégződései

Dualisi formák

Újképzés a konjugációban

Az atematikus igék

A múlt idő formái

A jövő idő (futurum)

Az igemódok

A felszólító mód (imperativus)

A tematikus igék változásainak főbb irányai

A feltételes mód

A melléknévi igenevek (participiumok)

A határozói igenév (gerundivum)

Felhasznált irodalom

Kiejtési szabályok a szöveggyűjteményhez

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.