x 

Res Militares Antiquae II.

-25% Res Militares Antiquae II.
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Székely Melinda
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: A II. Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai

Szerkesztő: Székely Melinda

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 254 6

Súly: 303 g

Egyéb információk: 180 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

Preface

Tanulmányok (Papers)

Bodolai Tamás – Kákóczki Balázs:

A rhodoszi helepolisz I. – A rhodoszi helepolisz forrásfeldolgozása

Tamás Bodolai and Balázs Kákóczki:

The Rhodian helepolis in the Historical Sources

Farkas István Gergő:

Régi-új római mérföldkő Pécsről

István Gergő Farkas:

An Old-New Roman Milestone from Pécs

Gönczi Gergő:

Gallienus császár hadserege: reform vagy átmeneti megoldás?

Gergő Gönczi:

The Army of Emperor Gallienus: Reform or Temporary Solution?

Gróh Dániel:

Adalékok a késő római legyező alakú saroktornyok problematikájához

Dániel Gróh:

Further Data Regarding the Question on the fan-shaped Corner Towers of the Late Imperiel Period

Horti Gábor:

Újabb gondolatok a Római Birodalom védelmi rendszereiről

Gábor Horti:

New thoughts about the defensive systems of the Roman Empire

Hullám Dénes:

Csak egy lamella – Adatok a Kárpát-medencei Barbaricum páncéljaihoz

Dénes Hullám:

Just a lamella – notes on the armours of the carpatian barbaricum

Kiss P. Attila:

Bizánc és a hunok vonzásában? Keskeny pengéjű langsaxok a gepidáknál

Attila Kiss P.:

In attraction of the Byzantium and the Huns? The narrow bladed long seaxes in the areascof Gepids Abstract

Mráv Zsolt:

Egy Künzing-típusú római csatatőr (pugio) Nagyberki-Szalacskáról (Somogy megye)

Zsolt Mráv:

A Künzing type Roman battle dagger (pugio) from Nagyberki-Szalacska (Somogy County, Hungary)

Scholtz Róbert Gergely:

„...a legszolgaibb fegyver mind között” – Adatok a szkíta kori Alföld-csoport parittya használatához

Róbert Gergely Scholtz:

„a weapon for slaves” – New Data on the usage(use) of the Sling by the Scythian Age Alföld-group

Szabó András – Szabó Máté:

Militaria – leletek a cserdi (Baranya megye) villagazdaság területéről

András Szabó – Máté Szabó:

Finds of Roman military equipment from the Roman villa at Cserdi (Baranya County)

Székely Melinda:

Pannóniai lovas testőrök Rómában

Melinda Székely:

Pannonian Horse Guards in Rome

A konferencia programja

A kötet szerzői és a konferencia résztvevői

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk