x 

Az ápolás mint hivatás

-25% Az ápolás mint hivatás
Gyártó JATEPress
Szerzők: Piczil Márta - Pikó Bettina
2363 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-788 Ft
Ár / kg:

Alcím: Magatartástudományi elemzés

Szerzők: Piczil Márta – Pikó Bettina

Kiadás éve: 2012

ISBN 978 963 315 092 4

Súly: 339 g

Egyéb információk: 204 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

A humán szféra és a segítő hivatás

Az egészségügyben dolgozók

Az ápolói hivatás jellemzői a szakirodalmi megállapítások tükrében

Az ápolói hivatás kialakulása

Az ápolói hivatás fejlődésének hazai sajátosságai

A pályaválasztással kapcsolatos motivációk, a pályán maradás okai és az ápolói hivatás presztízse

Az ápolói munka jellemzői. Munkahelyi stressz az ápolók körében

A humán segítés és a kiégés

A kiégés jelensége az ápolói munkában

Az egészségi állapot és az életmód jellemzői. Egészség- és rizikómagatartás ápolók körében

Megküzdési (coping) stratégiák és társas támogatottság az ápolók körében

Az egészségügyi szakdolgozók szociális helyzete

Csongrád megyei dolgozó ápolók és leendő ápolók vizsgálata

Az empirikus kutatás célkitűzései

Az empirikus kutatás módszertana

A minta jellemzői

Alkalmazott mérőeszközök

a) Szociodemográfiai változók mérése

b) A pályaorientációval kapcsolatos kérdés

c) Az ápolói hivatás presztízsével kapcsolatos kérdések

d) A munkaelégedettséggel kapcsolatos kérdések

e) A lelki megterhelést vizsgáló kérdések

f) Pszichoszomatikus skála

g) Az egészségi állapot önértékelése

h) A rizikómagatartások előfordulásának gyakoriságát vizsgáló kérdések

i) A dohányzással kapcsolatos attitűdöket vizsgáló kérdések

j) A stressz-felméréssel kapcsolatos kérdések

k) A konfliktusmegoldással kapcsolatos kérdések

l) A társas támogatást biztosító magatartások listája (ISSB)

A tanulók pályaválasztással kapcsolatos motivációi és a szakma presztízsének megítélése

Eredmények

Megbeszélés

A dolgozó ápolók pályaválasztással kapcsolatos orientációi és a szakma presztízsének megítélése

Eredmények

Megbeszélés

A pszichés terhek előfordulásának gyakorisága a tanulók körében

Eredmények

Megbeszélés

A pszichés terhek előfordulásának gyakorisága dolgozó ápolók körében

Eredmények

Megbeszélés

A saját egészségi állapot megítélése. Egészségkárosító magatartások és a stressz előfordulásának gyakorisága tanulók körében

Eredmények

Megbeszélés

A saját egészségi állapot megítélése. Egészségkárosító magatartások és a stressz előfordulásának gyakorisága dolgozó ápolók körében

Eredmények

Megbeszélés

Konfliktusmegoldás és társas támogatás a tanulók és a dolgozó ápolók körében

Eredmények

Megbeszélés

Szeged kórházi osztályain dolgozó egészségügyi szakdolgozók vizsgálata

Az empirikus kutatás célkitűzései

Az empirikus kutatás módszertana

A minta jellemzői

Alkalmazott mérőeszközök

a) A szociodemográfiai változók mérése

b) A pályaorientációval kapcsolatos kérdés

c) Az ápolói hivatás presztízsével kapcsolatos kérdés

d) A munkaelégedettséggel kapcsolatos kérdések

e) A lelki megterhelést vizsgáló kérdések

f) Az egészségi állapot önértékelése

g) Pszichoszomatikus skála

h) A rizikómagatartások előfordulásának gyakoriságát vizsgáló kérdések

i) A lakáskörülményeket vizsgáló kérdések

j) A tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot vizsgáló kérdés

k) A rekreációs tevékenységeket vizsgáló kérdések

l) A társas támogatórendszer elemeit felmérő kérdések

m) A kiégést vizsgáló kérdések

n) A szubjektív jóllétet mérő kérdések

A pályaválasztással kapcsolatos orientációk és a szakma presztízsének megítélése a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A pszichés terhek előfordulásának gyakorisága a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A saját egészségi állapot megítélése és az egészségkárosító magatartások előfordulásának gyakorisága a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

Az életmód, az életkörülmények legfőbb jellemzői és a rekreáció lehetőségei a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A kiégés (burnout) jelenségének előfordulása a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A társas támogatás, a kiégés és az élettel való elégedettség vizsgálata a szegedi kórházi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

Vajdasági egészségügyi szakdolgozók vizsgálata

Az empirikus kutatás célkitűzései

Az empirikus kutatás módszertana

A minta jellemzői

Alkalmazott mérőeszközök

a) A szociodemográfiai változók mérése

b) A pályaorientációval kapcsolatos kérdés

c) Az ápolói hivatás presztízsével kapcsolatos kérdés

d) A munkaelégedettséggel kapcsolatos kérdések

e) A lelki megterhelést vizsgáló kérdések

f) Az egészségi állapot önértékelése

g) Pszichoszomatikus skála

h) A rizikómagatartások előfordulásának gyakoriságát vizsgáló kérdések

i) A lakhatás körülményeit vizsgáló kérdések

j) A tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot vizsgáló kérdés

k) A rekreációs tevékenységeket vizsgáló kérdések

l) A társas támogatórendszer elemeit felmérő kérdések

A pályaválasztással kapcsolatos orientációk és a szakma presztízsének megítélése a szabadkai egészségügyi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A pszichés terhek előfordulásának gyakorisága a szabadkai egészségügyi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

A saját egészségi állapot megítélése. Egészségkárosító magatartások és a stressz előfordulásának gyakorisága a szabadkai egészségügyi szakdolgozók körében

Eredmények

Megbeszélés

Az életmód, az életkörülmények legfőbb jellemzői és a rekreáció lehetőségei a szabadkai egészségügyi szakdolgozók körében

Eredmények

&l

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.