x 

Ezerarcú reprezentáció

-25% Ezerarcú reprezentáció
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Szabó Éva – Kõrössy Judit
1418 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-473 Ft
Ár / kg:

A Szegedi Társadalomlélektani Műhely tanulmánykötete

Sorozatcím: Társadalomlélektani tanulmányok I.

Szerkesztők: Szabó Éva – Kőrössy Judit

Kiadás éve: 2009

Súly: 206 g

Egyéb információk 116 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

Mit tudnak az óvodások a felnőttek világáról?

Óvodások szociális reprezentációja

Kőrössy Judit (SZTE Pszichológiai Intézet)

1. Az alapok: Piaget elmélete

2. A naiv elmélet megközelítésmód

3. A szociális reprezentáció elmélete

4. A szociális reprezentáció kutatások eredményei az óvodás korosztályban, avagy az óvodai „földalatti” élet

4.1. Hogyan érhető tetten mindez a gyerekek mindennapjaiban?

4.2. Másodlagos alkalmazkodás a felnőtti szabályokhoz

4.3. Személyes célok megvalósítása másodlagos alkalmazkodással

4.4. A felnőttek szociális reprezentációjának reprodukálása

5. A gyerekek társas fejlődése a szociális reprezentáció szemszögéből

6. Irodalomjegyzék

MESÉS GAZDAGSÁG – VALÓS SZEGÉNYSÉG

A 10 évesek képzetei a szegénység és a gazdagság okairól és következményeiről

Szabó Beáta, Szabó Éva (ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola; SZTE Pszichológiai Intézet)

1. A szegénység-gazdagság szociális reprezentációja

1.1. Klasszikus elmélet

1.2. A szociális konstrukciós és reprezentációs megközelítés

1.3. Az attribúciók feltárására irányuló kutatások

1.4. A posztkommunista országokban végzett vizsgálatok áttekintése

2. Kisiskolások nézetei a szegénységről és gazdagságról – a vizsgálat bemutatása

2.1. Kérdések, hipotézisek

2.2. A minta és az eljárás bemutatása

2.3. A rajzelemzés eredményei

2.3.1. A figurák külső sajátosságai: rajzsorrend, méret, differenciáltság

2.3.2. Valóság vagy mese? – A rajzok kontextusának elemzése

2.4. Az interjúk elemzése

2.4.1. A szegénység és a gazdagság – okok és következmények

2.4.2. A szegényeknek és gazdagoknak tulajdonított vonások és érzelmek

3. A 9–10 évesek vizsgálatának főbb tanulságai – összegzés, megvitatás

4. Bibliográfia

5. Függelék

A szegénység és más társadalmi problémák, ahogy a serdülők látják

Szabó Éva (SZTE, Pszichológiai Intézet)

1. A rendszerváltás megítélése és a társadalommal kapcsolatos nézetek vizsgálata

1.1. A nézetek eredete - alakulása

2. A kutatás módszere és az eljárás

3. A minta jellemzői

4. A kutatás kérdései – hipotézisek

5. Az eredmények bemutatása

5.1. Az egyes társadalmi problémák súlyosságának megítélése

5.2. A szegénységre vonatkozó nézetek

5.2.1. A szegénység okainak megértése

5.2.2. A szegények támogatásának megítélése

6. Megvitatás, következtetések

7. Bibliográfia

8. Mellékletek

Politika, család, barátok – Politikai ismeretek és azok forrásai

Harsányi Szabolcs Gergő (SZTE Pszichológiai Intézet, ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola)

1. Bevezető

2. Hipotéziseink

3. Módszer

3.1. A minta

3.2. Eljárás

3.3. A vizsgálat helye

4. Eredmények

4.1. Szubjektív politikai tudás és érdeklődés

4.2. Objektív politikai tudás

4.3. A politikai információ eredete

5. Megvitatás

6. Bibliográfia

7. Melléklet – A kérdőív

Egyetemisták nézetei a szegénységről és gazdagságról

Sztereotípiák és attribúciók

Kádi Anna (ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola)

1. Bevezetés

1.1. Sztereotípiák, attribúciók – általánosító vélemények, magyarázatok és oksági ítéletek

1.2. Attribúciós kutatások a szegénység-gazdagság terén

2. Kutatási kérdések, hipotézisek

3. A kutatás módszere

4. Eredmények bemutatása

4.1. Attribúciók

4.1.1. A gazdagság okainak megítélése

4.2. A szegénység okai

5. Sztereotípiák, a gazdag és a szegény ember tulajdonságai

6. Összegzés, megvitatás

7. Irodalomjegyzék

8. Függelékek

A kötet szerzői

Tartalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.