x 

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

-25% A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Pikó Bettina
1890 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-630 Ft
Ár / kg:

Tanulmánygyűjtemény

Szerkesztő: Pikó Bettina

Kiadás éve: 2011 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 155 8

Súly: 326 g

Egyéb információk: 198 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Tartalom

A szerkesztő előszava

Pikó Bettina

A DEVIÁNS MAGATARTÁS ÉRTELMEZÉSI KERETEI A BIOPSZICHOSZOCIÁLIS ELMÉLET TÜKRÉBEN

A deviancia meghatározása és értelmezése

A devianciák oki háttere a biopszichoszociális modell tükrében

Biológiai-genetikai tényezők szerepe

Pszichikai tényezők szerepe

Társadalom és deviancia

Piczil Márta

ANÓMIA-ELMÉLETEK

Szemléletváltozás a deviáns viselkedések megítélésében

Emile Durkheim anómia elmélete

A durkheimi anómia jelentősége napjainkban

Robert Merton anómia elmélete

A mertoni anómia-elmélet kritikája

A mertoni anómia jelentősége napjainkban

Paul D. Shapiro

A CHICAGÓI ISKOLA ÉS A DEVIANCIA ÖKOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

A Chicagói Iskola

Az ökölógiai megközelítés

A koncentrikus zóna modell (The Concentric zone Model)

Koncentrikus zónák

A Szektor Modell (The Sectpr Model)

Többgócú Modell (The Multiple Nuclei Model)

A Kulturális Átörökítés Elmélete (Cultural Transmission Theory)

Az ökológiai modell kritikája

Kortárs gondolatok az ökológia megközelítésről

Piczil Márta

KULTÚRA- ÉS SZUBKULTÚRA ELMÉLETEK

Fogalmi keretek, a szociológiai megközelítés lehetőségei

Ifjúsági szubkultúra kutatások a nemzetközi irodalomban

A klasszikus hullám eredményei

Szubkultúrák, ifjúsági devianciák Magyarországon

Kezelés vagy szolgáltatás? A megoldás lehetőségei

Piczil Márta

A SZIMBOLIKUS INTERAKCIONIZMUSDEVIANCIA ELMÉLETE

A címke eredete - Ki ítél?

Az elmélet kialakulásának előzményei

Kívülállók - A deviáns életút kialakulása

Az elmélet értékelése

Piczil Márta

EGYÉB, DEVIANCIÁT MAGYARÁZÓ ELMÉLETEK

A differenciális asszociáció elmélete

A konfliktus modell

A radikális kriminológia elmélete

Fenomenológiai megközelítés

Piczil Márta

BŰNÖZÉS MINT DEVIANCIA

Fogalmi meghatározások, mérési módszerek

A bűnözés jelzőszámainak alakulása Magyarországon

Pikó Bettina

A MENTÁLIS ZAVAROK SZOCIOLÓGIÁJA

A mentális betegségek szociológiai értelmezésének modelljei

Pszichiátriai epidemiológia

A pszichiátriai intézmények szociológiája

Pikó Bettina

AZ ÖNGYILKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA

Az öngyilkosság definíciója

Az öngyilkosság mint társadalmi tény

Az öngyilkosság előfordulását befolyásoló szociodemográfiai jellemzők és egyéb kockázatot növelő tényezők

A magyarországi öngyilkossági gyakoriság sajátosságai

Öngyilkosság és kultúra

Pikó Bettina

A DROGFOGYASZTÁS MINT DEVIANCIA

A drog jelentése és a drogfogyasztás deviancia jellege

Drog-epidemiológia

Kultúra, szubkultúrák és a drog (A drog mint szimbólum)

Pikó Bettina

AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS AZ ALKOHOLIZMUS SZOCIOLÓGIÁJA

Az alkohol mint drog

Az alkoholfogyasztás és alkoholizmus társadalom-statisztikája

Az alkoholizmus mint deviancia

Alkoholizmus és kultúra: az alkohol mint szimbólum

Pikó Bettina

A BETEGSÉG MINT DEVIANCIA: A RÁK, a FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ AIDS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

A deviancia értelmezése a betegségfolyamatokban

Betegség és stigmatizáció

A betegség mint metafora: fenomenológiai megközelítés

Korunk betegsége, az AIDS mint deviancia

Rácz Attila Endre

GRAFFITI: DEVIANCIA ÉS MŰVÉSZET

Graffiti mint deviancia

A szubkultúra-vizsgálatok alapvető módszertani problémája

Graffiti

Művészettől a devianciáig

Társadalmi reakció a graffitis szubkultúra világára

A graffiti mint deviáns karrier

Takács Judit

HOMOSZEXUALITÁS: DEVIANCIA?

Az emberi jogi megközelítés

A medikalizált modell

A társadalmi konstrukciós modell

Buda Béla

A MEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGPROMÓCIO ÁLTALÁNOS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN

Történeti előzmények

Fogalomelemzés

A mai felfogás

A deviáns viselkedésformák visszaszorítása

A megelőzés általános lehetőségei

Az általános megelőzés dilemmái

Buda Béla

A SPECIFIKUS MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN

Pszichiátriai megbetegedések

Öngyilkosság

Alkoholabúzus és alkoholizmus

Drogmegelőzés

Bűnözés

Epilógus

A szerzők

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.