x 

Textos sobre temas socioculturales latinoamericanos

-25% Textos sobre temas socioculturales latinoamericanos
Gyártó JATEPress
Szerzők: Ágnes Tóth – Marcel Nagy
1890 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-630 Ft
Ár / kg:

Alcím: Szemelvények Latin-Amerika társadalmi és kulturális kérdéseiről

Szerzők: Ágnes Tóth – Marcel Nagy

Kiadás éve: 2004

ISBN 315 978 000 208 1

Súly: 342 g

Egyéb információk: 206 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

ÍNDICE – TARTALOM

ÍNDICE

TARTALOM

ELŐSZÓ

A MANERA DE PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN/BEVEZETÉS

Declaración de Guadalajara/A guadalajarai deklaráció

Historia de la Organización de los Estados Americanos (OEA)/Az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ/OEA) története

Carta Democrática Interamericana/Amerika-közi demokratikus levél

AMÉRICAS – NUESTRA AMÉRICA/AMERIKÁK – A MI AMERIKÁNK

El remedio anexionista (fragmento)/Annexionista orvosság (részlet) – José Martí

La educación en el extrajero/Külföldön végzett tanulmányok – José Martí

América como conciencia (fragmentos)/Amerika mint hitvallás/meggyőződés – Leopoldo Zea

Por una comunidad hispanoamericana/Egy hispán-amerikai közösségért – Carlos Franqui

Indios y negros en América Latina (fragmentos)/Indiánok és négerek Latin-Amerikában – Pablo Gonzáles Casanova

DEPENDENCIA Y MARGINALIDAD ECONÓMICAS Y SOCIALES/GAZDASÁGI, TÁRSADALMI FÜGGÉS ÉS MARGINALITÁS

Crecen altas las flores (fragmentos/részletek) – Nicolás Guillén

Situación, políticas y perspectivas de la deuda externa latinoamericana (fragmentos)/Latin-Amerika külföldi eladósodása – helyzetkép és kilátások (részletek)

Obispos preocupados por consecuencias sociales de la deuda externa/Püspökök aggodalmai/felhívása a latin-amerikai eladósodás következményeivel kapcsolatban

La Pobreza/A szegénység – Rodrigo Carazo Odio

Geopolítica del hambre (fragmentos)/Az éhség geopolitikája (részletek) – Josué de Castro

NIÑOS, JUVENTUD, MUJERES/GYERMEKEK, IFJÚSÁG, NŐK

Situación, tendencias, características y condiciones en que se realiza el trabajo infantil en America latina (años 90) (fragmentos)/Gyermekmunka Latin-Amerikában – Helyzetkép, tendenciák a 90-es években (részletek) – Juan Carlos Bossio

Caracterización de la realidad juvenil de los 90’ (fragmentos)/A fiatalok életének jellegzetességei a 90-es években, Chile (részletek)

Niños desaparecidos por motivos políticosen la República Argentina, 1976–1983/Eltűnt gyermekek az Argentin Köztársaságban, 1976–1983

Tras el milenio (fragmentos)/Egy ezredév után (részlet) – Ursula Razo–Pedro Gerardo Rodríguez

Rigoberta Menchú denuncia la crueldad y violencia hacia mujeres indígenas/Rigoberta Menchú tiltakozása az indián asszonyok ellen elkövetett kegyetlenség és erőszak ellen

LAS DROGAS/A DROGOK

Historia de las drogas (fragmentos)/A drogok története (részletek) – Antonio Escohotado

La Hoja de Coca y el Derecho a la Cultura y Religión propia/A koka leveléről és a sajátos kultúrához, valláshoz való jogról – Tomás Condori

VIOLENCIA/ERŐSZAK

Tribunal Russel II Sobre la situación de los países de América latina (1976)/Russel bíróság II. Latin-Amerika országainak helyzetéről

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los que más golpean/A biztonsági testületek tagjai, akik a legtöbbször ütnek... – María Cecilia Alegre

Datos más destacados del Informe 2003 de Amnistía Internacional, que abarca el período comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2002/Az Amnistía Internacional/Amnesty International 2003-as jelentésének legfontosabb adatai

La última frontera de la biodiversidad: Amazonia/Amazónia ökológiai határvidéke – José Santamarta

CULTURA/KULTÚRA

Evolución y proyecciones de los hablantes de inglés, francés y español, 1984–2050/Az angol, francia és spanyol nyelvet beszélők számának változásai, illetve előbecslése, 1984–2050

Primera Gramática de la lengua castellana/A kasztíliai nyelv első nyelvtana – Antonio de Nebrija

Gramática para hispanoamericanos/Nyelvtan hispán-amerikaiak számára – Andrés Bello

Sobre la nacionalidad y la lengua/A nemzetiség és a nyelv kapcsolatáról – Julio Cortázar

Sobre la política lingüística del Imperio Español en América/A Spanyol Birodalom nyelvi politikájáról Amerikában – Silvio Zavala

Amado Alonso. Otra Vez Sobre el Origen del Español Americano/Amado Alonso. Még egyszer az amerikai spanyol eredetéről – Rumiñavi

Volver a spanglish/Újra a spanglishról

Patrimonio cultural, políticas culturales y desarrollo. La dimensión cultural de la globalización/Kulturális örökség, kultúrpolitika és fejlődés – Rafael Cuevas Molina

El Movimiento Muralista Mexicano/A mexikói muralista mozgalom – Claudia Ovando

El tango, quintaesencia de Argentina/A tangó, Argentína esszenciája – Miguel Delibes

¿Quién es Rubén González?/ Ki is Rubén González? – Sigfredo Ariel

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.