x 

A magyar állam története 1711- 2006

-25% A magyar állam története 1711- 2006
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Szabó Pál Csaba
3544 Ft
4725 Ft
Kedvezmény-1181 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Szabó Pál Csaba

Kiadás éve: 2010

ISBN 978 963 970 408 4

Súly: 848 g

Egyéb információk: 448 oldal, B/5, keménykötés

TARTALOM

Előszó (Szabó Pál Csaba)

A RENDI ÁLLAM 1711–1848 (Marjanucz László)

Alkotmányos helyzet

Magyarország a Birodalomban

Újszerzemény és fegyverváltság

Berendezkedési tervek a török kiűzése után

Az állampolgárság

Az államterület

Törvényhozás

A király

A diéta

Kormányzat

Az anyaország közigazgatása

A magyar udvari kancellária

A magyar királyi helytartótanács

A comissariatus provincialis

A magyar kamara

A rendi méltóság viselők

Az igazságszolgáltatás

Helyi közigazgatás

A vármegyék

A szabad királyi városok

A kiváltságos kerületek

Politikai intézmények

Az általános keretek

Az egyházpolitika

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÁLLAMA 1848–1849 (Pelyach István)

Alkotmányos helyzet

Az állam területe

Törvényhozás

A népképviseleti országgyűlés és a választójog

Az országgyűlés működési rendje

Az országgyűlés hatásköre

A képviselők jogállása

Kormányzat

Az államfő és a végrehajtó hatalom

Az uralkodó és hatásköre

A kormány

Az Országos Honvédelmi Bizottmány

A kormányzóelnök

Igazságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatás alapjai

A vésztörvényszékek felállítása

A központi bíróságok felállítása

Helyi közigazgatás

Politikai intézmények

Az állam és egyház viszonya

A Közbátorsági Választmány

A pártok

A kormánybiztosi intézmény

AZ OSZTRÁK NEOABSZOLUTIZMUS ÁLLAMA 1849–1867 (Deák Ágnes)

Alkotmányos helyzet

Az alaptörvények

Az államterület

Törvényhozás

Az olmützi alkotmány időszaka

Az uralkodói abszolutizmus időszaka

Visszatérés az alkotmányossághoz

Összbirodalmi szervek

Magyarországi szervek

Kormányzat

Az olmützi alkotmány időszaka

Összbirodalmi szervek

Magyarországi szervek

Az uralkodói abszolutizmus időszaka

Birodalmi szervek

Magyarországi szervek

Visszatérés az alkotmányossághoz

Összbirodalmi szervek

Magyarországi szervek

Igazságszolgáltatás

Az olmützi alkotmány időszaka

Összbirodalmi szervek

Magyarországi szervek

Az uralkodói abszolutizmus időszaka

Visszatérés az alkotmányossághoz

Összbirodalmi szervek

Magyarországi szervek

Egyéb állami szervek

A rendőrség

A csendőrség

A pénzügyőrség

A pénzügyigazgatás

Az egyéb szakigazgatási szervek

Helyi közigazgatás

A katonai kormányzás időszaka (1849 nyár – 1850 december)

A provizórium időszaka (1851 január – 1853 április)

A definitív igazgatás időszaka (1853 május – 1860. október 20.)

Visszatérés az alkotmányossághoz

Politikai intézmények

A DUALIZMUS ÁLLAMA 1867–1918 (Szabó Pál Csaba)

Alkotmányos helyzet

A történeti alkotmány és a kiegyezés

A törvényesség, mint legitimitás

A Szent Korona

Az államterület

Az állampolgárság

Az államcímer

A közös ügyek

A kvótabizottság

A delegáció

Az egyöntetűen szabályozott ügyek

A közös bank

Törvényhozás

A választójog

A képviselőház

A házszabályok

A főrendiház

A képviselői összeférhetetlenség

A képviselői mentelmi jog

Kormányzat

A király

A minisztertanács

Igazságszolgáltatás

A bírósági szervezet

Egyéb állami szervek

A közbiztonság szervei

Az iparhatóságok

A forgalom igazgatása

Az egészségügy igazgatása

A közoktatás felügyelete

Helyi közigazgatás

A törvényhatóság

A törvényhatósági választójog

A törvényhatósági tisztviselők

<span style="

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk