x 

A száműzött egyetem

-75% A száműzött egyetem
Gyártó JATEPress
Szerző: Vincze Gábor
709 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-2126 Ft
Ár / kg:

Alcím: A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921)

Szerző: Vincze Gábor

Kiadás éve: 2006

ISBN 978 963 482 792 4

Súly: 442 g

Egyéb információk: 280 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

1. ERDÉLY ÉS AZ EGYETEM SORSA 1918 VÉGÉIG

1.1. A háború alatti megpróbáltatások

1.2. A Kolozsvár megszállásához vezető út

2. A ROMÁN BEVONULÁSTÓL AZ ÉPÜLETEK ELKOBZÁSÁIG

2.1. Az új hatalom bemutatkozása

2.2. Az egyetem „átvétele”

3. A SZÁMŰZÖTT EGYETEM BUDÁN

3.1. A tanárok egy részének kiűzése Kolozsvárról

3.2. Készülődés Szegedre – a költözködés elhalasztása

3.3. Másfél év Budán

3.4. A debreceni egyetem meghívása

4. INTÉZMÉNY-ALAPÍTÁSI KÍSÉRLETEK KOLOZSVÁRON

4.1. Eltérő koncepciók az egyetem jövőjével kapcsolatban Kolozsváron és Budapesten

4.2. A felekezetközi autonóm tudományegyetem terve

4.3. Egyetem helyett tanárképző

5. „KOLOZSVÁR KINCSE, EGYETEME, OTTHONT TALÁLT A SZŐKE TISZA PARTJÁN”

5.1. Szegedi erőfeszítések egyetem létesítésére 1918 előtt

5.2. Az 1921. évi XXV. törvénycikk megszületése

5.3. Az egyetem elhelyezésének Achilles-sarka

5.4. A tanévnyitó Szegeden

5.5. Az első szegedi évek – remények és csalódások

Felhasznált irodalom

Felhasznált hírlapok és folyóiratok

Felhasznált levéltári források

Mellékletek

Rövidítések

A Szegedre került professzorok

MELLÉKELT DOKUMENTUMOK

1. Schneller István rektor felterjesztése Juhász-Nagy Sándor megbízott vallás-és közoktatásügyi miniszternek az egyetem épületei egy részének kisajátítási kísérletéről

2. Kivonat a Ferenc József Tudományegyetemi tanácsa V. rendes ülésének jegyzőkönyvéből

3. A matematikai és természettudományi kar eskü-megtagadást indokló ülésének jegyzőkönyve

4. A Ferenc József Tudományegyetem elvételének jegyzőkönyve

5. Márki Sándor feljegyzései az egyetem elvételéről

6. Kolosváry Bálint rektor felterjesztése Tóth Lajos helyettes oktatásügyi államtitkárnak a kolozsvári fejleményekről

7. Márki Sándor naplójegyzete egyes egyetemi tanárok kiutasításáról

8. Kolosváry Bálint rektor felterjesztése Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi miniszternek a kolozsvári fejleményekről, a kilakoltatásokról

9. A Szegedi Friss Újság híre a száműzött kolozsvári egyetem Szegedre kerülésének lehetőségéről

10. A Ferenc József Tudományegyetem Budapesten lévő egyetemi tanácsa 1. rendes ülésének jegyzőkönyve

11. Kolosváry Bálint rektor felterjesztése Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Kolozsváron maradt professzorok helyzetéről

12. Kolosváry Bálint rektor levele Schneller István prorektornak a kolozsvári egyetem további működésének kérdéséről

13. Schneller István prorektor jelentése Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek a szegedi „tájékoztató útról”

14. A Ferenc József Tudományegyetem Budapesten lévő tanácsa VIII., rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

15. A Ferenc József Tudományegyetem Budapesten lévő tanácsa X., rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

16. A városi tanács és Somogyi Szilveszter polgármester felterjesztése Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek a száműzött kolozsvári egyetem elhelyezésének lehetőségeiről

17. Kolosváry Bálint rektor felterjesztése Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Kolozsváron maradt professzorok helyzetéről

18. A Ferenc József Tudományegyetem tanácsa II. rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

19. Kolosváry Bálint rektor levele Schneller István prorektornak a kolozsvári helyzetről

20. Lechner Károly orvoskari prodékán és az egyetemi tanács felirata Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek az orvosi fakultás Szegedre helyezésének kérdéséről

21. Kolosváry Bálint rektor körlevele a felállítandó magyar autonóm felekezetközi egyetem kérdéséről és az egyetemi tanácsnak a IV. rendkívüli ülésén ez ügyben hozott határozata

22. Szegedi iskolaigazgatók Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek címzett tiltakozó felirata az egyetem elhelyezésének módja miatt

23. A Szegedi Új nemzedék álláspontja a kolozsvári egyetem Szegedre költözésének elhalasztásáról

24. Haár Alfréd egyetemi tanár magánlevele Kolosváry Bálint rektornak a Budapesten lévő rész-egyetem kilátásairól

25. Kolosváry Bálint rektor levele Schneller István prorektornak a kolozsvári fejleményekről

26. Kivonat a Ferenc József Tudományegyetem Budapesten lévő tanácsa XXVI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből

27. A debreceni egyetemi tanács határozata a két száműzött egyetem meghívása tárgyában

28. A Szeged című napilap vezércikke a kolozsvári egyetem Szegedre költözésének elhalasztásáról

29. Győrffy István egyetemi tanár magánlevele Kolosváry Bálint rektornak a debreceni meghívásról

30. A Kolozsváron maradt egyetemi tanárok egy csoportjának nyilatkozata az egyetem további működésének tárgyában

31. A száműzött kolozsvári egyetem hallgatóinak tiltakozása a debreceni meghívás elfogadása ellen

32. A Szegedi Napló beszámolója a szegedi delegáció budapesti útjáról

33. A szegedi római katolikus hitközség felirata Teleki Pál miniszterelnöknek a száműzött kolozsvári egyetem Szegedre helyezése tárgyában

34. Részlet a Ferenc József Tudományegyetem Budapesten lévő tanácsa XI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből

35. Az „ideiglenesen Budapesten cooperálva működő” kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemek tanácsai IV. közös ülésének jegyzőkönyve

36. A Ferenc József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara I. rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

37. Somogyi Szilveszter polgármester felterjesztése Vas József vallás- és közoktatásügyi miniszternek a száműzött kolozsvári egyetem Szegedre költözésének érdekében

38. A Friss Hírek vezércikke az egyetem elhelyezésének buktatóiról

39. Törvényjavaslat a száműzött kolozsvári és pozsonyi egyetemek ideiglenes áthelyezéséről

40. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter leirata az ítélőtábla épületének ideiglenes átengedése megváltozott feltételeiről

41. Pillich Kálmán ny. ügyvéd, publicista egyéni véleménye az egyetem Szegedre helyezésének módozatáról

42. Részletek Szádeczky Lajos egyetemi tanár, képviselőnek a Nemzetgyűlés 208. ülésén a száműzött egyetemek elhelyezése tárgyában elhangzott felszólalásából

43. A Szegedi Napló beszámolója a városi közgyűlésben az egyetemmel kapcsolatos határozatról folyó vitáról

44. A városi közgyűlés határozata a kolozsvári egyetem elhelyezése tárgyában

45. A Munka című szociáldemokrata napilap véleménye a menekültkérdésről és az egyetem elhelyezéséről

<span style="font-size: 9pt;

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk