x 

Derby grófság települései, birtokrendszere és társadalma (14-15. század)

-25% Derby grófság települései, birtokrendszere és társadalma (14-15. század)
Gyártó JATEPress
Szerző: Szántó Richárd
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerző:Szántó Richárd

Kiadás éve:2005

ISBN 978 963 482 745 0

Súly: 192 g

Egyéb információk:108 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

derby grófság közigazgatási beosztása és települései

derby grófság birtokrendszere

A Domesday Book korának birtokrendszere

Birtoktípusok a virágzó középkorban

A hűbérbirtok

A szabad socagium

A frankalmoin

Az ancient demesne

A városi földbirtok

Derby grófság birtokszerkezete a kései középkorban

A 13–14. századi összeírások

A 15. századi összeírások

A honorok és báróságok

Derby grófság 14–15. századi birtokszerkezetének összesítése

Az uradalom felépítése

Az uradalom birtokállományának átalakulása, a copyhold birtoklás kialakulása

Változások a birtokjogban és a birtokrendszerben a 14–15. században

A bastard feudalizmus hatása a birtokrendszerre

derby grófság társadalma

Derby grófság demográfiai viszonyai

A társadalom szerkezete

A földesurak

A társadalmi hierarchia a királyi kormányzat és az adminisztráció forrásai alapján

Az 1379. évi poll tax

A grófság parlamenti képviselete és az 1431. évi összeírás

Az 1436. évi jövedelemadó

A sumptuary law

A rendi fejlődéssel kialakuló társadalmi hierarchia

A földbirtokosok

A nemesség

A főnemesség

A grófsági birtokosok

A lovagság

Az Esquire

A gentleman

A szabad földművesek (freeholder)

A jobbágyság

A jobbágyság megszűnése, a bérlői rendszer kialakulása

A paraszti társadalom hierarchiája a 15. században

A yeoman

A husbandman

Szegényparasztság, bérmunkások, falusi mesterek, szolgák

Derby grófság városai

Chesterfield

Derby borough

összegzés

felhasznált és konzultációs irodalom

Források

Bibliográfiák, indexek

Szótárak, segédtudományi szakkönyvek

Térképek

Feldolgozások

anglia uralkodói a normann hódítástól az újkor kezdetéig

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.