x 

Önállóság, autonómia vagy alávetettség?

-75% Önállóság, autonómia vagy alávetettség?
Gyártó JATEPress
Szerző: Varga Beáta
709 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-2126 Ft
Ár / kg:

Alcím: Ukrajna 1648-1709 között

Szerző: Varga Beáta

Kiadás éve: 2008

ISBN 315 978 000 196 1

Súly: 276 g

Egyéb információk: 160 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

I. fejezet – Az önálló Ukrajna eszméje – Historiográfiai áttekintés

1. „Kozák krónikák” és az ukrán nemesi történetírás

2. A „kisorosz” kontra „nagyorosz” történetírás

3. A szovjet történetírás

a) 19171954

b) 1954 – Oroszország és Ukrajna egyesülésének 300. évfordulója

c) 19541991

4. Ukrán emigráció

5. 1991 utáni ukrán történetírás

II. fejezet – AZ 1648–54. évi Hmelnyickij-mozgalom

1. A mozgalom előzményei

2. Oroszukrán relációk – A perejaszlavi egyezményhez vezető út

3. „Kozák-Ukrajna” kialakulása

4. Hmelnyickij önálló diplomáciája

5. A Perejaszlavi Rada döntése – Az orosz „alternatíva” győzelme

6. A perejaszlavi egyezmény – A Hetmani és a Márciusi cikkelyek összehasonlító vizsgálata

7. Ukrajna jogi státuszának vitás kérdései

8. A Perejaszlavi Rada történeti jelentősége

9. A Hmelnyickij-mozgalom értékelése

a) Társadalmi változások

b) Politikai változások

III. fejezet – BOGDAN HMELNYICKIJ MINT „UKRAJNA RÉGENSE”

1. A hetman belpolitikája

2. Hmelnyickij diplomáciai tevékenysége 1654–1657 között

a) Svéd–ukrán kapcsolatok

b) Orosz–ukrán és lengyel–ukrán kapcsolatok

c) Erdélyi–ukrán kapcsolatok

d) Tatár–ukrán kapcsolatok 1654–1657 között

d) Török–ukrán kapcsolatok

3. Kísérlet az örökletes hetmanátus megteremtésére – Hmelnyickij politikai „öröksége”

IV. fejezet – AZ UKRÁN ÖNÁLLÓSODÁSI KONTRA OROSZ CENTRALIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK 1657–1668 KÖZÖTT

1. Ivan Vihovszkij

2. Jurij Hmelnyickij – 1658–1660/3

3. „Kettős hatalom” vagy „interregnum”?

4. Petro Dorosenko „kontra” Ivan Brjuhoveckij

V. fejezet – A BAL ÉS A JOBB PARTI HETMANOK EGYSÉGESÍTŐ ÉS FÜGGETLENEDÉI TÖREKVÉSEI 1668–1687 KÖZÖTT

1. Petro Dorosenko „kontra” Demjan Mnohohresnij

2. Petro Dorosenko „kontra” Ivan Szamojlovics

3. A Hetmanátus autonómiáját, illetve önállóságát korlátozó tényezők

a) Vajdák intézménye

b) Kisoroszországi Prizák

VI. fejezet – MAZEPA „ÁRULÁSÁNAK” A KÉRDÉSE

1. Mazepa a historiográfiában

2. Mazepa, a „maecenas” – belső reformok

3. Petrik-felkelés – Az első lehetőség a „kiugrásra”

4. Mazepa – a cár „hű szolgája”

5. Vádak Mazepa ellen – Vádlókból vádlottak

6. Az átállás okai

7. A fordulat éve – Svéd–ukrán tárgyalások

8. A „kiugrási” kísérlet

9. Mazepa és I. Péter propaganda-hadjárata

10. Poltavai csata

11. A megtorlás

Befejezés

Felhasznált irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.