x 

Ukrajna története

-25% Ukrajna története
Gyártó JATEPress
Szerzők: Font Márta – Varga Beáta
2363 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-788 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Font Márta – Varga Beáta

Kiadás éve: 2013 (2., változatlan utánnyomás)

ISBN 978 963 970 410 7

Súly: 404 g

Egyéb információk: 250 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Első rész – UKRAJNA KÖZÉPKORI GYÖKEREI: A KEZDETEKTŐL A 15. SZÁZAD VÉGÉIG

bevezetés

1. Nép és ország – egykor és ma

2. Keleti szlávok és a sztyeppei nomádok

2.1. A szlávok megjelenése Kelet-Európában

2.2. A sztyeppe népei

2.3. A varég – vikingek térhódítása

I. A KÖZÉPKORI ÁLLAMISÁG MEGTESTESÍTŐJE: A KIJEVI RUSZ

1. Az államszervezés problémái

2. Vlagyimirtól Vlagyimirig

2.1. A dinasztikus uralom keresztény legitimációja: Vladimir és Bölcs Jaroszlav

2.2. A „triumvirátus”

2.3. A monarchia kísérlete: Vladimir Monomah

3. A részfejedelemségek formálódásának kora

3.1. Fejedelemség, részfejedelemség, állam?

3.2. Kijev és a perifériák

3.3. Kijev körüli harcok és a „duumviratus”

3.4. Önállósult déli területek a tatár hódítás előtt: Csernyigov és Halics–Volhínia

4. A gazdasági élet

4.1. A földrajzi környezet

4.2. Élelem, pénz, kereskedelem

4.3. Jövedelmek

4.4. Települések

5. A társadalom

5.1. A fejedelem és a kíséret

5.2. A szabadság és függőség típusai

5.3. A vecse

5.4. Az egyházi hierarchia

6. Életmód, mentalitás, művelődés

6.1. Pogány kultuszok és keresztény hit

6.2. Írásbeliség és művelődés

6.3. Jog és törvény

6.4. Építészet, ikonfestészet, zene

II. A RUSZ RÉGIÓI ÉS A SZTYEPPE

1. Kazárok, magyarok, besenyők, kunok

2. A kunok szerepe a részfejedelemségek formálódásában

2.1. Perejaszlavl

2.2. Csernyigov

2.3. Halics

3. Tatár támadás a 13. század közepén

4. Régiók-részfejedelemségek és tatárok

III. AZ EGYKORI RUSZ NYUGATI TERÜLETEI A 15. SZÁZAD VÉGÉIG

1. Halics – Volhínia rövid életű önállósága 1340-ig

1.1. Rex Daniel: tatár politika és nyugati orientáció

1.2. A lavírozási lehetőségek beszűkülése

1.3. Gazdaság, társadalom, fejedelmi udvar

2. Litvánia terjeszkedése kelet felé

3. Halics – Volhínia a Lengyel királyságban 1340–1386

3.1. Lengyel – litván hadakozás Russiáért

3.2. Nyugati hatások a keleti végeken

3.3. Az ortodox és a latin egyházszervezet a 14. század végéig

4. A Lengyel – litván állam keleti végvidéke

4.1. A térség politikai erőviszonyai a 15. században

4.2. A végvidékek bizonytalansága a 15. században

4.3. Lengyel – litván hatás az ukrán nyelv és kultúra létrejöttében

Második rész – UKRAJNA A 15. SZÁZAD VÉGÉTŐL A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG

I. A KOZÁKSÁG KIALAKULÁSA ÉS FELEMELKEDÉSE A 15. SZÁZAD VÉGÉTŐL 1648-IG

II. BOGDAN HMELNYICKIJ MOZGALMA (1648–1654)

III. AZ AUTONÓM UKRAJNA, A HETMANÁTUS KORA (1654–1764)

1. A Hetmanátus szervezeti felépítése és működése

2. A perejaszlavi egyezménytől az andruszovói békéig (1654–1667)

2.1. Bogdan Hmelnyickij mint „Ukrajna régense” (1654–1657)

2.2. Ivan Vihovszkij (1657-1659)

2.3. Jurij Hmelnyickij (1658–1660/1663)

2.4. „Kettős hatalom” vagy „interregnum”?

2.5. Ivan Brjuhoveckij (1663–1668)

3. A kettéosztott Ukrajna (1667–1687)

4. Iván Mazepa „árulásának” következményei

5. „Kinevezett” hetmanok kora és a hetmani tisztség átmeneti szüneteltetése (1708–1750)

6. Kirill Razumovszkij (1750–1764)

7. A Hetmanátus társadalma

8. A Hetmanátus gazdasága

9. Jobb parti Ukrajna

IV. UKRAJNA MINT OROSZ ÉS OSZTRÁK PROVINCIA (1764–1914)

1. Rumjancev (1765–1769)

2. Az 1770–1780-as évek

3. A 18. század végétől a 19. század közepéig

3.1. Az Orosz Birodalom

3.2. A Habsburg Monarchia

4. Az ukrán nemzeti mozgalom

5. Az 1860-as évektől 1914-ig

V. UKRAJNA 1914–1939 KÖZÖTT

1. Ukrajna az I. világháború és a forradalmak idején

2. A nyomasztó 1920–1930-as évek

VI. UKRAJNA A II. VILÁGHÁBORÚBAN

MELLÉKLETEK

Tájékoztató irodalom

Források

Kézikönyvek

Feldolgozások

Térképek

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk