x 

Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete

-25% Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete
Gyártó JATEPress
Szerző: Benyik György
4253 Ft
5670 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Szerző: Benyik György

Kiadás éve: 2011 (javított kiadás)

ISBN 978 963 315 065 8

Súly: 1098 g

Egyéb információk: 702 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

Bevezetés

IRODALOM AZ ÚJSZÖVETSÉG TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

i. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS (INTRODUCTIO GENERALIS)

1. kortörténet

1.1. A RÓMAI BIRODALOM

1.1.1. Az újszövetségi kortörténet

1.1.2. A kereszténység kialakulásának földrajzi kerete

1.1.3. Közlekedési viszonyok

1.1.4. A közlekedők

1.1.5. A lakosság

1.1.6. A társadalom

1.1.7. Gazdasági élet

1.1.8. A közigazgatás

1.2. A HELLENISZTIKUS KULTÚRA

1.2.1. A népies filozófiák

1.2.2. A vallási élet

1.2.3. A misztériumok

1.2.4. A gnózis

1.2.5. A császárkultusz

1.3. a ZSIDÓ VALLÁS

1.3.1. Néhány előzetes megjegyzés

1.3.2. A vallási élet

1.3.3. Messianizmus és eszkatológia

1.3.4. A Tóra

1.3.5. A vallási intézmények

1.3.6. Az ünnepek

1.3.7. Esszénusok, Qumrán

1.3.8. Keresztelő mozgalmak

1.4. A ZSIDÓK TÖRTÉNETE JÉZUS IDEJÉBEN

1.4.1. Nagy Heródes

1.4.2. Első prokurátorok

1.4.3. Későbbi prokurátorok

1.5. A MÁSODIK TEMPLOM LEROMBOLÁSA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1.5.1. A zsidó háború

1.5.2. A 70 utáni zsidóság újjászervezése

1.5.3. A 2. század iskolái

1.5.4. zsidóság a diaszpórában

2. IRODALMI KÖRNYEZET

2.1. APOKRIFEK

2.1.1. Az ószövetségi apokrifek

2.1.2. Újszövetségi apokrifek

2.2. A PALESZTINAI EREDETŰ IRODALOM

2.2.1. A Talmudi kompilációk

2.2.2. Főbb midrások

2.2.3. Tárgumok

2.3. A GÖRÖG NYELVŰ ZSIDÓSÁG IRODALMA

3. AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS-KUTATÁS RÖVID TÖRTÉNETE

3.1. A DOGMATIKUS SZEMLÉLET

3.2. AZ ÓKORI KRITIKA

3.3. A RACIONALISTÁK

3.3.1. Az angolszász iskola

3.3.2. A német és a francia iskola

3.4. A TÖRTÉNET-KRITIKAI VIZSGÁLÓDÁS EREDMÉNYEI

3.4.1. A nyelvre és a környezetre vonatkozó tanulmányok

3.4.2. A 20. század kritikusai

3.4.3. A katolikus kritikai iskola megjelenése

3.5. A HERMENEUTIKUS MEGKÖZELÍTÉS

3.5.1. A legújabb törekvések

3.5.2. Az igazi hermeneutikus megközelítés

4. A TÖRTÉNETI JÉZUS

4.1.  A KÖZVETLEN TÖRTÉNELMI FORRÁSOK

4.1.1. Az evangéliumi források

4.1.2. A zsidó források

4.1.3. A pogány források Jézusról

4.1.4. Alapvető kérdések a források értékeléséhez

4.2. A KÖZVETETT FORRÁSOK ÉS A JÉZUS-ÉLETRAJZ ÖSSZEVETÉSE

4.2.1. Jézus származása

4.2.2. Fontosabb eszméi

4.2.3. Jézus és környezete

4.2.4. Jézus identitása

4.2.5. Az utolsó napok Jeruzsálemben

4.2.6. Szenvedése és halála

4.2.7. A feltámadás

iI. RÉSZLETES BEVEZETÉS (INTRODUCTIO SPECIALIS)

ELŐSZÓ

1. A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK

1.1. AZ EVANGÉLIUMOK KELETKEZÉSE

1.1.1. Az evangéliumok sorrendje

1.1.2. Az evangéliumok címzése

1.1.3. Az evangéliumok eredete

1.2.  A SZINOPTIKUS KÉRDÉS

1.2.1. A szinoptikus kérdésfelvetés célja

1.2.2. A szinoptikus evangéliumok esemény-sorrendje

1.2.3. A Q-forrás

1.2.4. Márk eredetisége

1.2.5. Alternatív megoldások

1.3. EVANGÉLIUM MÁRK SZERINT

1.3.1. Az evangélium szerzője

1.3.2. A megírás helye és ideje

1.3.3. Az evangélium terve

1.3.4. Márk függeléke

1.3.5. A Márk-evangélium tanítása

1.3.6. Márk történeti hitele

1.4. EVANGÉLIUM MÁTÉ SZERINT

1.4.1. Az evangélium szerzője és nyelve

1.4.2. A Máté-evangélium teológiája

1.4.3. Az evangélium szerkezete

1.4.4. Keletkezési helye és ideje

1.5. EVANGÉLIUM LUKÁCS SZERINT

1.5.1. Az ajánlás

1.5.2. Lukács – az evangélista személye

1.5.3. Az evangélium szerzője

1.5.4. Az evangélium keletkezési helye és ideje

1.5.5. Az evangélium nyelve és stílusa

1.5.6. Az evangélium szerkezete

1.5.7. A Lukács-evangélium teológiája

2. AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

2.1. AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI KUTATÁSÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE

2.2. a MŰ BEMUTATÁSA

2.2.1. A könyv szerkezete, felépítése

2.2.2. Az Apostolok Cselekedeteinek beszédei

2.2.3. Forrásai és hagyományai

2.2.4. A „mi”-szakaszok

2.2.5. Ajánlás Teofilnak

2.2.6. Az Apostolok Cselekedetei és Pál levelei

2.2.7. A könyv célja és műfaja

2.2.8. A könyv keletkezésének ideje és helye

2.2.9. A könyv szerzője

2.2.10. A Cselekedetek történeti értéke

2.2.11. A könyv szövege

3. AZ APOSTOLI LEVELEK

<span style="font-

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk