x 

Bibliaértelmezés. Korok – Módszerek – Kontextusok

-25% Nincs kép beállítva
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Szőnyi Etelka
7245 Ft
9660 Ft
Kedvezmény-2415 Ft
Ár / kg:

Alcím: Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából

Szerkesztő: Szőnyi Etelka

Kiadás éve: 2020

ISBN 978 963 315 442 7; 978 963 315 444 1; 978 963 315 445 8; 978 963 315 446 5ö

Súly: 1740 g

Egyéb információk: 3 kötet, 888 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

A szerkesztő előszava

Vorwort der Redakteurin

Editor’s foreword

Tabula gratulatoria

(Be)köszöntő

Einleitung

Foreword

TANULMÁNYOK — I. KOROK

Manabu AKIYAMA, John: Is 43,21 as the Source of Jn 7,38

Introduction

1. 7th Chapter of the Gospel of John (Jn 7:37–38) and 43th chapter of Isaiah

(Is 43:19–21)

2. Comments of the Evangelist (Jn 7:39) and the Spirit of Resurrection

3. From “the blood and water” to “joy” and “forgiveness”

4. The 2nd Chapter of Genesis

5. Relationship between Genesis (Gn 2) and the Second Isaiah (Is 43)

6. Process of the action of God described in Genesis (Gn 1)

7. Process of rebirth of the community of Jesus (Jn 20)

8. Process of rebirth of the people in exile (Is 43)

9. Reconsideration on the source of Jn 7:38

10. On the problem of punctuations

Conclusion

Bibliography

Detlev DORMEYER: Evangelium und Biographie

Einleitung

1. Die antike Biographie und die neutestamentlichen Evangelien

2. Das Markusevangelium: ein Anti-Evangelium oder ein kritisches Herrscherbios?

Ratomir GROZDANOSKI: Texts, Events and Personalities from the Bible that Speak of Macedonia and Macedonians

I. Macedonia and the Macedonians in the Bible

II. Macedonia Door for the Christianity in Europe

III. Macedonia – the Fisrt Church in Europe. Mother Church of All

IV. A Part of the Bible is Written in Macedonia

V. Macedonia and Hellas – Macedonians and Elins. Bible True and Accuracy

VI. The Bible for the Church in Macedonia

VII. Macedonians Example before the Elins

VIII. Leson for the Eline for Giving Help ance to the Brothers in Jerusalem

IX. The Corinthians Would Not Be a Shamed infront off the Macedonians

Summary

Georg HENTSCHEL: Elijas Urteil über Ahasja (2 Kön 1,2–17a)

1. Der unmittelbare Kontext

2. Die Struktur

3. Der Raum

4. Die Zeit

5. Die Rollen

6. Überlegungen zur Gattung

7. Gründe für eine gewachsene Einheit

8. Theologische Reflexionen

9. Ergebnisse

Literaturverzeichnis

Rudolf HOPPE: Deuteropaulinische Briefe als Paulusbriefe. Zur Strategie

pseudonymer Autoren des Corpus Paulinum

Einleitung

1. Zur Begründung der nichtpaulinischen Herkunft von Kol, Eph, und 2 Thess

2. Die funktionale Bedeutung der Grußliste in Kol 4,7–14

3. Das Bild des idealen Völkerapostels im Epheserbrief

4. Ein zweiter Brief nach Thessaloniki: Der 2 Thess

5. Fazit

KARASSZON István: Történelem, történetírás és Ezsdrás–Nehemiás

KOCSIS Imre: A János-evangélium prológusának bibliai előzményei és vallás-

történeti háttere

A prológus szövege

A prológus és az Ószövetség

A prológus és a palesztinai zsidóság iratai

A prológus és a görög–hellenista világ irodalma

A prológus és a gnosztikus iratok

Bibliográfia

Stephan LEIMGRUBER: Bibel und Koran im Vergleich

Hinführung

Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von Bibel und Koran

„Die Bibel im Koran“

Die Differenzen betreffend Entstehungszeit von Bibel und Koran

Das Spezifische der Bibel im Unterschied zur koranischen Jesulogie

Welche Inhalte stehen im Koran?

Fazit

Lehel LÉSZAI: Jesus’ commission to his disciples

1. Introduction

2. How they were sent

3. Conclusions

Bibliography

Johannes MARBÖCK: Sir 40,18–27: Was das Leben kostbar macht – vom höchsten Wert der Gottesfurcht

Einführung

1. Text

2. Gliederung und Struktur

3. Auslegung

Bibliographie

MARTOS Levente Balázs: Válság és megújulás, panasz és remény. Illés próféta a Rómaiakhoz írt levélben

Martin MEISER: Die Rezeption der Apostelgeschichte in den ersten drei Jahr-hunderten

1. Literarische Kennzeichnung

2. Die Apostelgeschichte im Dienst antihäretischer Polemik

3. Apologetik gegenüber der griechisch-römischen Umwelt

4. Antijüdische Polemik

5. Kirchliche Disziplin

6. Einzelne Wendungen

Bibliographie

Tobias NICKLAS: Bibel lesen – die Welt mit anderen Augen wahrnehmen

Gleichnisse: Die selbstwachsende Saat (Mk 4,26–29)

Beispiel 2: Ostern (Mk 16,1–8)

Karl-Wilhelm NIEBUHR: Die Bedeutung des antiken Judentums für das Verständnis des Neuen Testaments

1. Der Gottessohn aus dem Gottesvolk

2. Quellen zum Frühjudentum vor 70 n. Chr.

3. Heilige Schrift und Tora im Frühjudentum

4. Das Neue Testament im Licht des Frühjudentums

Bibliographie

Ottó PECSUK: The Beginnings of Bible Mission of the British and Foreign Bible Society in early 19th Century Hungary

The Pre-Wimmer period

The Wimmerian Period

Summary

Works Cited

PERES Imre: Magyar kommentárok a Jelenések könyvéhez

Bevezetés

1. A jó kommentár metodológiája: általános, de lényeges megállapítások

2. Kötelezően megválaszolandó kérdések az Apokalipszis-kommentárban

3. A mai magyar Apokalipszis-magyarázatok evidenciája

4. A mai magyar Apokalipszis-kommentárok hibaelemzése

5. A mai magyar Apokalipszis-kommentárok (feltételezett) genezise

Felhasznált és/vagy érintett művek jegyzéke

ROKAY Zoltán: Melius Juhász Péter (1532–1572) ,,hermeneutikai” elve

Az előzmények

Zoványi Melius-értelmezése

1. A kinyilatkoztatás és az értelmezés viszonya (Melius művében)

2. Melius értelmezésének alapelve és annak megvalósítása .

3. Sámuel és a Királyok könyveinek krisztológiai értelmezése Meliusnál

4. Melius Zoványi által regisztrált konfesszionális túlkapásai

5. A pasztorális szempont

Stefan SCHREINER: „Die Tora ist gegeben worden, um ausgelegt zu werden“ (Doch welchen Text legen wir der Exegese zugrunde?)

Die Tora als Heilige Schrift

Der Prophet S Künder und Interpret der Tora

Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit: Die drei Ebenen des Textes der Tora

Der masoretische Text S ein „Kunsttext“ aus dem Mittelalter (?)

SZATMÁRI Györgyi: „És ti kinek tartotok engem?” (Mt 16,15) Közelítések a mátéi nemzetségtáblához

1. Genealógia és kulturális emlékezet

2. Jézus családfája Máté és Lukács evangéliumának horizontján

3. Egy családfa, két nézőpont

4. A mátéi nemzetségtábla egyedi elemei

TOKICS Imre: A Tutanhamon sírjában fellelt boroskorsók érdekessége

1. Szőlőtermelés és borkészítés

2. Tutanhamon sírkamrája a borra vonatkozóan

3. Hagyományőrző bortermelés

4. Szüret és borkészítés

5. Az elfogyasztott bor hatása

6. Összegzés

Mato ZOVKIĆ: Three Words of Jesus on the Cross in Luke’s Passion Narrative

The Seven Words in sermons and meditations from the 15th to the 21st centuries

Luke’s composition and redaction of the Crucifixion scene (Lk 23:25–49)

“Father, forgive them; for they do not know what they are doing” (Lk 23, 34a)

Believe me, today you shall be with me in Paradise (23:43)

“Father, into your hands I entrust my spirit” (23:46)

Conclusion

TANULMÁNYOK — II. MÓDSZEREK

BEKŐ István: Bibliai hatástörténet a modern szövegmegértés szolgálatában

1. Impulzusok a történetkritika felől

2. A hatástörténeti szemlélet újdonsága

3. A helyes értelmezés kritériumai

4. A hatástörténet alkalmazhatósága a bibliai szövegértelmezésben

Felhasznált irodalom

BOROS István: Allegorikus tipológia és Antiókhiai Szent Ignác építkezése

Allegorikus tipológia

Antiókhiai Szent Ignác építkezése

A felvonó allegorikus értelmezése

Sándor ENGHY: The place of the two books of the Kings in the concept of the canon in the light of the Massorah

Summary

Bibliography

Bernardo ESTRADA: I carismi e l’unità. Una riflessione sulla prima corinzi

1. L’unità della Chiesa

2. I carismi

3. Il battesimo

4. L’annuncio e predicazione del vangelo

5. L’Eucaristia

6. Conclusioni

Tord FORNBERG: Where Was Jesus Buried?

Bibliography

FRÖHLICH Ida: Utópia és realitás a templomtekercsben

HODOSSY-TAKÁCS Előd: A júdai államiság megszűnése

Az isteni harag évtizedei

Hódítók jönnek, foglyok mennek

Ez már a vég?

A hadseregek végül mindig távoznak

Bibliográfia

KOCSI György: Az irgalmas szamaritánusról (Lk 10,25–37) – régi és új módszerrel

Bevezetés

Órigenész homíliája az irgalmas szamaritánusról (a latin szöveg fordítása)

Órigenész érdeklődése

A mai exegéták érdeklődése

Az allegorikus exegézis azonosításai

A mai exegézis megközelítései Otto Knoch alapján

A legfőbb parancs kérdése

A felebarát meghatározása

Háttérinformációk

Összegzés

KORMOS Erik: A sensus plenior helye és szerepe a protestáns kisegyházi teológiában

Bevezető gondolatok

A kisegyházi teológia ihletettségi tana és a sensus plenior

A hapax legomena kutatás és a sensus plenior

Konkrét esetek, amikor nem tudjuk elkerülni a sensus plenior használatát

Ihletettségi modell helyett exegézis módszertan

KOVÁCS F. Zsolt: A páli közösségek intézményesült egyházi közösségekké alakulásának lehetséges tényezői

I. Pál híveinek „lelkes” ragaszkodása apostolukhoz

II. A keresztség mint identitásváltoztató tényező

III. A keresztény közösségek alapítószemélyhez kötődő sajátosságai

IV. Az örömhír tiszta tartalmának „őrei / felügyelői” (episzkoposz)

V. A közösségvezetővel szembeni elvárások

VI. Összegzés

Bibliográfia

KUSTÁR György: Első századi palesztin térhasználat és a Mt 6,6 újraértelmezése a Jézus-követés fényében

I. Bevezetés

II. Zsidó háztípusok Jézus korában

III. Térhasználat, „privát tér” hiánya

IV. A belső szoba (tameion)

V. „Egyéni” kegyesség

VI. Magány és a kegyesség – következtetések

Michael LABAHN: Wessen Macht – die des Teufels oder Gottes? Zur politischen Interpretation des Neuen Testaments am Beispiel der Dämonisierung irdischer Macht in Q in der dritten Versuchung Jesu nach Q 4,5–8

1. Einleitung

2. Der Beitrag der dritten Versuchung Jesu zum Verständnis der Macht im Dokument Q

3. Intra- und extratextuelle Beobachtungen zu einer kritischen Interpretation politischer Macht

4. Zusammenfassung

Božo LUJIĆ: The Role of a Hebraic Concept of History in Shaping a Historical Way of Thinking

1. Genealogy as a means of breaking the mythical and the emergence of the historical thinking

2. A little historical credo – showing God's actions in historical events

3. Elijah’s Theophany at Mount Sinai as deeply historical

4. The role of history in the Book of the prophet Ezekiel

Instead of a conclusion

NAGY L. János: A kettős szillogizmus működése kanonizált szövegekben

1. A nyelvészet, a logika és a biblikus tudományok határán

2. A kettős szillogizmus Deme Lászlótól Békési Imréig

3. A kettős szillogizmus logikai és retorikai kapcsolatairól

4. Kanonizált szövegek elvárástörlő kötőszóval

5. Példák a nem elvárástörlő de alkalmazására

6. Lehetséges következtetések

Irodalom

PAPP György: Menedékünk az Örökkévaló Isten. Megjegyzések a Zsoltárok 90,1–6 fordításának margójára

Záró gondolatok, következtetések

Felhasznált irodalom

József SZÉCSI: Ben Sira im Neuen Testament und im jüdischen Gebetbuch

1. Manuskripte

2. Zeilen des Neuen Testaments

3. Die Acht Glückseligkeiten

4. Das Buch Ben Sira und die jüdische Liturgie

Stelian TOFANĂ: „Die Evangelisierung“ in einer säkularisierten Welt. Eine biblische Perspektive

1. Der Missionsauftrag des Auferstandenen (Mt 28,19–20)

2. ”Die Evangelisierung“ in der heutigen Gesellschaft

3. Die Ursachen der „Unfruchtbarkeit“ des Wortes Gottes in der modernen Welt

4. Schlussfolgerungen

TÖRÖK Csaba: Biblia és kontextus

1. Szinkrónia

2. Diakrónia

3. Útkeresés

TANULMÁNYOK — III. KONTEXTUSOK

Klaus BERGER: Gottes Recht versus Menschenrechte

CZIRE Szabolcs: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?

Válás a szinoptikus hagyományban

A vitabeszéd szerkezete

Farizeusok is mentek hozzá

Mit parancsolt nektek Mózes?

Többé már nem két test

Férfi és nő helyzetének a kiegyenlítése

Konklúzió

CSERNAI Balázs: A találkozás szentsége. A Jn 13,1–3 mint az evangélium gyújtópontjának bevezetése

Bevezetés

A Jn 13,1–3 szerkezete

Lényeges kifejezések

Összefoglalás és kitekintés

Irodalom

GELENCSÉR Gábor: Mezei próféta – a saját hazájában. Biblikus és vallási motívumok a magyar filmben

Történeti keresztmetszet

Motívumkatalógus

Keresztény humanizmus

Politikai parabolák

Szatirikus látásmód

(Vallás)bölcselet

GÉMES István: A Szentlélek az őskeresztény igehirdetésben

1. Jézus ügye az őskeresztény igehirdetésben (táblázat)

2. Jézus ügye kapcsolása a Szentlélekkel

Utószó

GYÜRKI László: Szűz Mária Sion hegyén Jézus feltámadása után

A Sion hegye

Keresztények a Sion hegyén

Az archeológia eredményei

Irodalmi emlékek tanúsága

A „Transitus Beatae Virginis”

Szűz Mária a Sion hegyén

Mária rokonsága Jeruzsálemben

Az Apostolok cselekedeteinek tanúsága

Jakab és a jeruzsálemi egyház

Mária tisztelete a Szent Sion templomban

Két kő a Dormitio templomban

Magyar emlék a Dormitio altemplomában

Felhasznált irodalom

HAMVAS Endre Ádám: A pogányság és az isteni kinyilatkoztatás: apologetikus stratégiák a korai kereszténységben

HAMZA Gábor: A kánonjog (ius canonicum) fejlődése és a római jog (ius Romanum)

Jutta HAUSMANN: Überlegungen zur Familienmetaphorik in den Psalmen

I. Zum Verhältnis Gott – Mensch

II. Tochter und Stadt

III. Zum Verhältnis Mensch – Mensch

IV. Fazit

Literatur

Friedrich Wilhelm HORN: Hauskirche und Hausgemeinde in neutestamentlicher Zeit

1. Hinweise auf Hausgemeinden im NT

2. Religio domestica

3. Zwischenfazit

4. Inschrift Philadelphia 1. Jh. v. Chr

5. Die erste christliche Haustafel: Kol 3,18–4,1

6. Ein Seitenblick: Die Pastoralbriefe

7. Beziehungsprobleme und Beziehungslösungen im christlichen Haus

HORVÁTH Endre: A Szentlélek szerepe az Efezusi levélben

1. Eszkatológiai aspektus

2. Ekkléziológia aspektus

3. Gnozeológiai aspektus

4. Perszonális aspektus

5. Összegzés

Irodalom

JAKUBINYI György: A húsvétszámítás (Computus Paschalis)

KÓKAI-NAGY Viktor: Hatalom és gyülekezet – gondolatok a Róm 13,1–7 alapján

1. Történeti háttér

2. A szöveg értelmezése

3. Perspektívaváltás

Felhasznált irodalom

KUSTÁR Zoltán: „De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához emel!” A 49. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez

1. Isten igazságosságának kérdése az Ószövetségben. Bevezetés

2. A Zsolt 49 szerkezete, műfaja, datálása

3. A 49. zsoltár alaprétegének üzenete

4. A zsoltár profetikus kiegészítésének üzenete

5. Kései, klasszikus bölcseleti korrekció

6. A zsoltár üzenete az Elohista Zsoltárkönyv kontextusában

Függelék: A Zsolt 49 irodalmi rétegződései

Felhasznált irodalom

Antje LABAHN: Geheimnisvoller Alraunenzauber. Ein konzeptioneller Baustein zur Generierung von Nachkommen in Gen 30,14–16

1. Alraunen als magische Pflanzen

2. Die Singularität der Alraunen in Gen 30,14–16

3. Zur Funktion der Alraunen in Gen 30,14–16 als aphrodisisches Mittel

4. Alraunen als konzeptioneller Baustein im Aufbau der Familiengeschichte

5. Zusammenfassung

NÉMETH Áron: Kísérlet a 124. zsoltár intertextuális értelmezésére

1. Bevezetés

2. A Zsolt 46 és 124 strukturális összefüggései

3. Tartalmi–teológiai megfigyelések

4. Összefoglalás

Felhasznált irodalom

NÉMETH Tamás: Az imádság helye és jelentősége Karl Barth teológiájában

1. Bevezető gondolatok

2. Az imádság teológiája Barthnál

3. Az imádság jelentősége Karl Barth teológiájában

Felhasznált irodalom

OLÁH Zoltán: „Barátaimnak mondtalak benneteket...” (Jn 15,15)

Ráhangoló

1. A barátság témája az Ószövetség írásaiban

2. A barátság a görög–római világban

3. Mit mondanak a zsidó nem biblikus szövegek a barátságról a görög–római korban?

4. A barátság János evangéliumában

5. Néhány következtetés

Gottfried SCHIMANOWSKI: „Das Vaterunser als grundlegende ökumenische Glaubensbasis von Christen und auch Juden“

1. Zwei aktuelle Beispiele ökumenischer Rezeption

2. Die Situationsangaben in den Evangelien

3. Zur antiken Überlieferung als gemeinschaftliches Gebet

4. Der jüdische Hintergrund

5. Das Gebet gemeinsam „sprechen“

6. Das eine Gebet zum Schöpfervater und die weltweite Identität

7. Zusammenfassung und Schluss

Ausgewählte Literatur

Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: Vom Gebet zur Meditation. Der Weg des Beters in den Psalmen

Krise des Bittgebetes – Gott oder der Arzt?

Das rettende Handeln Gottes

Rettendes Wissen

Das rettende und das segnende Handeln Gottes

Rettendes Wissen: Psalm 73 und das Ijobbuch

Vom Gebet zur Meditation: der Psalter als Meditationsbuch

„Von guten Mächten treu und still umgeben ...“ (Dietrich Bonhoeffer)

SZABÓ Ferenc SJ: Paul Ricœur emlékezete (1913–2005)

Kapcsolataim a keresztény filozófussal

Paul Ricœur mestere, Gabriel Marcel

Intersubjectivité – szeretet-élmény

Paul Ricœur hermeneutikája

Ricœur utolsó évei – Szemközt a halállal

Harc a halál ellen és beleegyezés

Jézus húsvéti misztériuma

SZABÓ Miklós Xavér: A női vezető szerep igénye a Liber Antiquitatum Biblicarumban

1. Bevezető gondolatok

2. A Liber Antiquitatum Biblicarum

3. A Liber Antiquitatum Biblicarum és az árnyékból előléptetett nők

4. Debóra története a Liber Antiquitatum Biblicarum fejezeteiben (LAB 30–33)

5. Debóra bibliai és újraértelmezett karaktere

6. Záró gondolatok: a női vezető szerep igénye a Liber Antiquitatum Biblicarumban

Irodalomjegyzék

SZIGETI Jenő: „Megújul ifjúságod, mint a sasé”

SZLÁVIK Gábor Tibor: A modern emberi jogok antik paraleljei: megjegyzések két újszövetségi hely és egy vértanúakta egy helyének értelmezéséhez (ApCsel 22,24–25 skk. és Gal 6,10., ill. Mart. Clem. 3,2.)

I. sz. függelék

II. sz. függelék

Rövidített formában közölt görög és latin művek, illetve auktorok

Rövidített formában közölt szakirodalom

Felhasznált elsődleges irodalom (válogatás)

Felhasznált másodlagos irodalom (válogatás)

Modern szerzők műveinek esetében alkalmazott rövidítések feloldása

Egyéb rövidítések

SZUROMI Szabolcs Anzelm O.Praem: Az igazságosság és irgalmasság elve a biblikus források alapján, az egyházatyák, a középkori teológia és a Katolikus Egyház hatályos jogának értelmezésében

I. Az igazságosság és irgalmasság biblikus alapú meghatározása a patrisztikus szerzőknél és Aquinói Szt. Tamásnál

II. Az igazságosság és irgalmasság mint alapelv a bűnbocsánat szentsége kiszolgáltatásához az ókeresztény kortól a hatályos Egyházi Törvénykönyvig

III. Az Egyház korai – biblikus alapú – magyarázatának fennmaradása az igazságosság és irgalmasság modernkori büntetőjogi értelmezésében

IV. Konklúzió

Vadim WITTKOWSKY: Johannes Markus und „Simeon“ Petrus: Lukanische Figuren auf der Folie des papianischen Zeugnisses

1. Papias und Lukas über die Entstehung der Evangelien

2. Lukas und die handelnden Personen seines Doppelwerks

3. Zusammenfassung

ZAMFIR Korinna: „Add nekem az Úr pecsétjét” (APTh 25). A keresztség Pál és Péter cselekedeteiben

Keresztség és (ön)keresztelés Pál cselekedeteiben

Péter cselekedetei: Theón kapitány megkeresztelése

Záró gondolatok

A kötet szerzői

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk