x 

Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez

-25% Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez
Gyártó JATEPress
Szerzők: Klaus Berger – Carsten Colpe
Szerkesztő: Szőnyi Etelka
Fordító: Zóka Eszter
5198 Ft
6930 Ft
Kedvezmény-1733 Ft
Ár / kg:

Szerző: Klaus Berger – Carsten Colpe

Szerkesztő: Szőnyi Etelka

Kiadás éve: 2018

ISBN 978 963 315 356 7

Súly: 770 g

Egyéb információk: 462 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

A szerkesztő előszava

Előszó a német kiadáshoz

A rész: Bevezetés

1.§ A vallástörténeti munka teológiai jelentősége

2.§ A könyv felépítése és célkitűzése

1. A könyv szerkezete

2. A szövegek kiválasztása

3. A fordításról

4. A rendszerezésről és a datálásról

3.§ A korai keresztény szövegek és a környezetük szövegei közötti viszony meghatározására alkalmas kategóriák

A csoport: A kontrasztot és az eltéréseket bemutató kategóriák

B csoport: A hasonlóságot hangsúlyozó kategóriák

B rész: Vallástörténeti anyag az egyes újszövetségi szövegrészekhez

1.§ Márk evangéliuma és párhuzamai

2.§ Szövegek Jézus mondásainak forrásából (Logion Quelle Q)

3.§ Máté saját anyaga

4.§ Lukács saját anyaga

5.§ János evangéliuma

6.§ Az Apostolok cselekedetei

7.§ A Rómaiaknak írt levél

8.§ A Korintusiaknak írt első levél

9.§ A Korintusiaknak írt második levél

10.§ A Galatáknak írt levél

11.§ A Kolosszeieknek és az Efezusiaknak írt levél

12.§ A Filippieknek írt levél

13.§ A Tesszalonikaiaknak írt 1. és 2. levél

14.§ A pasztorális levelek

15.§ A Zsidóknak írt levél

16.§ A katolikus levelek

17.§ A Jelenések könyve

Benyik György: Az Újszövetség és a hellenizmus

Függelék

1. Teljes forrásmutató ABC-rendben

2. Teljes forrásmutató a könyv sorszámai szerint

3. A fordítók szignóinak feloldása

4. A fordítók névsora az általuk fordított szövegek sorszámaival

5. Könyvlista: a magyar nyelven megjelent fordítások lelőhelyei

6. Forrásmutató a magyarul most először megjelent művekhez

7. A könyvünkben szereplő magyarul hivatkozott művek latin címei

8. Rövidítések jegyzéke

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.