x 

A betegjogok szabályozása és gyakorlata

-75% A betegjogok szabályozása és gyakorlata
Gyártó JATEPress
Szerző: Pogány Magdolna
473 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Szerző: Pogány Magdolna

Kiadás éve: 2007

ISBN 315 978 000 156 5

Súly: 208 g

Egyéb információk: 136 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

I. Az emberi jogoktól a betegjogokig

1. Az emberi jogokról

2. A betegjogi szabályozás kialakulása

3. A betegjogok szabályozásának szükségessége

4. A fejlődés tendenciái a betegjogban

5. A betegjogi megközelítéssel kapcsolatos kételkedések

II. A betegjogok hazai szabályozásának alakulása

1. Az orvosetikai normák szerepe

2. Az 1990-es évek „paradigmaváltása”

3. Az egészségügyi törvény előkészítése és a hatályba lépés óta felmerült anomáliák

III. A hatályos egészségügyi törvény ’betegjogi szabályai’

IV. A beteg egészségügyi ellátáshoz való joga; az egészségügyi dolgozó ellátási kötelezettsége

1. Az egészségügyi ellátás, mint polgári jogi szerződés alapján nyújtott szolgáltató tevékenység

2. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

3. Egyéni jogként az egészségügyi ellátáshoz való jog

4. Az egészségügyi dolgozókat terhelő ellátási kötelezettség

V. Az emberi méltósághoz való jog

VI. A kapcsolattartás joga

VII. Az intézmény elhagyásának joga

VIII. Tájékoztatáshoz való jog; tájékoztatási kötelezettség

1. A tájékozott beleegyezés

2. A betegek felvilágosításának standardjai

3. A tájékoztatáshoz való jog és kötelezettség hatályos szabályozásai

IX. Az önrendelkezéshez való jog

1. Az önrendelkezési jog tartalma és a gyakorlás módja

2. Cselekvőképes, cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg önrendelkezése

3. A vélelmezett beleegyezés

4. A beteg beleegyezésének mellőzése

5. Önrendelkezés az egészségügyi beavatkozás kiterjesztésekor

6. Önrendelkezés a saját testről

X. Az ellátás visszautasításának a joga

1. Cselekvőképes beteg visszautasítási joga

2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg ellátás visszautasítási joga

3. Cselekvőképes rendelkezési joga későbbi cselekvőképtelensége esetére

XI. Dokumentációs kötelezettség; az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

1. Az intézmény dokumentációs kötelezettsége

2. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

XII. Titoktartási kötelezettség; az orvosi titoktartáshoz való jog

1. Titoktartási kötelezettség

2. Az orvosi titoktartáshoz való jog

XIII. A beteg kötelezettségei; az egészségügyi dolgozók jogai

1. A beteg kötelezettségei

2. Az egészségügyi dolgozók jogai

XIV. A beteg jogainak érvényesítése

1. A betegjogokról, házirendről való tájékoztatás

2. A panasz kivizsgálás szabályai

3. Betegjogi képviselő

4. A közvetítő tanács

XV. Permegelőző eljárások

1. Permegelőző egyezség az egészségügyi intézménnyel

2. Közvetítő eljárások

XVI. A betegjogok érvényesülése a speciális egészségügyi ellátásokban

1. Sürgősségi ellátás ( Eütv. 77-78. §)

2. Mentés (Eütv. 94-96. §)

3. Katasztrófa ellátás (Eütv. 228-232. §)

4. Betegszállítás (Eütv. 97. §)

5. Járványügyi intézkedések (Eütv. 56-74. §)

6. A reprodukcióval kapcsolatos néhány lényeges szabály (Eütv. 165-187.§)

7. Pszichiátriai betegek kezelése (Eütv. 188-201. §)

8. Szerv-, szövetátültetés (Eütv. 202-215. §)

9. A haldoklókkal kapcsolatos intézkedések (Eütv. 99. §)

10. Orvostudományi kutatások (Eütv. 157-164. §)

XVII. Adatvédelem az egészségügyben

1. Az adatvédelemről általában

2. Személyazonosító és egészségügyi adat fogalma, az adatszolgáltatás önkéntességének vélelme

3. Az egészségügyi adatkezelés célja és jogszabályi korlátai

4. Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívülre

XVIII. A minőségbiztosítás szerepe a betegjogok területén

1. A minőségről általában és az egészségügyben

2. Az egészségügyi szolgáltatás minősége

3. A hatályos jogi szabályozás az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosításban

4. Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés a betegjogok területén

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.