x 

A büntetőeljárási jog vázlata II.

-25% A büntetőeljárási jog vázlata II.
Gyártó JATEPress
Szerzők: Cséka Ervin – Hegedűs István – Hofszang József – Maráz Vilmosné – Vida Mihály
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Cséka Ervin – Hegedűs István – Hofszang József – Maráz Vilmosné – Vida Mihály

Kiadás éve: 2001 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 024 7

Súly: 654 g

Egyéb információk: 420 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

Előszó

XI. fejezet

A BÜNTETŐELJÁRÁSI KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK

A kényszerintézkedések általános kérdései

1. A kényszerintézkedések fogalomköre és helye a büntetőeljárás rendszerében

2. A kényszerintézkedések és az alkotmányos jogok viszonya

3. A kényszerintézkedések csoportosítása

4. Összefüggések a büntető eljáráson kívüli kényszerintézkedésekkel

5. A kényszerintézkedésekre vonatkozó garanciális szabályok

Az előzetes letartóztatás

1. Az előzetes letartóztatás fogalma

2. Az előzetes letartóztatás feltételei

3. Az előzetes letartóztatás okai (különös pozitív feltételei)

4. Az előzetes letartóztatás elrendelése

5. Az előzetes letartóztatás időtartama

6. Az előzetes letartóztatás megszüntetése

7. Az előzetes letartóztatott jogállása, a letartóztatás foganatosítása

A személyi szabadság megvonásával járó egyéb kényszerintézkedések

1. A lakhelyelhagyási tilalom

2. Az ideiglenes kényszergyógykezelés

3. Az elmeállapot megfigyelése

4. Az őrizetbe vétel

5. Az elővezetés

Más alkotmányos jogokat korlátozó kényszerintézkedések

1. A házkutatás

2. A motozás

3. A lefoglalás

4. A zár alá vétel

Egyéb kényszerintézkedések

1. A rendbírság
2. Egyéb sajátos kényszerítő intézkedések, jogkövetkezmények

XII. fejezet

A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE

A büntetőeljárás megindításának feltételei

1. Az eljárási feltételek és akadályok viszonya

2. Az eljárási feltételek fogalma és szabályozása

3. Ténybeli feltételek

4. Jogi feltételek

5. Eljárási feltételek bizonyos ügyekben, illetőleg az eljárás egyes szakaszaiban

A büntetőeljárás akadályai

1. Az eljárási akadályok jogi természete

2. A büntetőeljárás egyes akadályainak fajtái

3. Határozatok eljárási akadály esetén

4. A büntetőeljárás ideiglenes akadályai

A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának jogi szabályozása

1. A büntetőeljárás megindítása

2. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása

3. A büntető eljárás formái: általános (rendes) eljárás, külön eljárások

4. Bűntetti eljárás - vétségi eljárás

XIII. fejezet

NYOMOZÁS

A nyomozás feladatai és formái

1. A nyomozás fogalma

2. A nyomozás feladatai

3. A nyomozás formái

A büntetőeljárás megindulása

1. A feljelentés

2. A magánindítvány; meghatározott szerv feljelentése; a kívánat

3. Intézkedések a feljelentés alapján; a feljelentés kiegészítése

4. A nyomozás megtagadása

5. A nyomozás elrendelése

A nyomozás teljesítése

1. A nyomozás teljesítésére vonatkozó általános szabályok

2. A nyomozás határideje

3. Az alapos gyanú közlése a gyanúsítottal; a kihallgatások

4. Érdekeltek részvétele, hatósági tanúk jelenléte a nyomozási cselekményeknél

Határozatok a nyomozás során

1. A nyomozás mellőzése

2. A nyomozás felfüggesztése

3. A nyomozás megszüntetése

4. A nyomozás befejezése

Jogorvoslat; pótnyomozás; nyomozás a vétségi eljárásban

1. Jogorvoslat a nyomozás során

2. A pótnyomozás

3. Nyomozás a vétségi eljárásban

Az ügyész feladatai; a vádemelés

1. A befejezett nyomozás iratainak ügyészi megvizsgálása

2. A vádemelés

3. A vádemelés formái; vádirat; vádindítvány; vádemelés előszóval

4. A vádemelés mellőzése

XIV. fejezet

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszerei

1. A tárgyalás előkészítésének feladatai

2. A tárgyalás előkészítésének jogtörténeti kialakulása

3. A tárgyalás előkészítésének rendszere a hatályos magyar jogban

A tanács elnökének intézkedései és határozatai

1. A tárgyalás kitűzése

2. Az ügy áttétele

3. Az eljárás felfüggesztése

4. A vádtól eltérés lehetőségének megállapítása

5. Az ügy tárgyalásának öttagú tanács elé utalása

A bíróság tanácsa eljárásának formái és határozatai

1. Tanácsülés, előkészítő ülés

2. Az eljárás megszüntetése

3. Az iratok visszaküldése az ügyésznek pótnyomozás végett

4. Határozat a személyi szabadságot korlátoz

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.