x 

Alkotmány és hagyomány

-25% Alkotmány és hagyomány
Gyártó JATEPress
Szerző: Ruszoly József
709 Ft
945 Ft
Kedvezmény-236 Ft
Ár / kg:

Alcím: Újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok

Szerző: Ruszoly József

Kiadás éve: 1997 (a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázaton nyertes munka, 1998 utánnyomás)

ISBN 978 963 482 219 6

Súly: 468 g

Egyéb információk: 290 g, B/5, kartonált

TARTALOM

1. Alkotmány és képviselet. Kossuth Lajos a közjogi reformokról (1841-1843)

2. „Egy új alkotmány Magyarországnak”

Az 1848:III. tc. létrejötte

3. „Évenkénti országgyűlést Pesten”

Az 1848:IV. tc. létrejötte

4. Az országgyűlési népképviselet bevezetése Magyarországon

Az 1848:V. tc. létrejötte

5. Országgyűlési képviselő-választások 1848-ban Csongrád vármegyében és Szegeden

6. Az 1849. évi szegedi nemzetiségi törvény létrejöttéről

7. Szemere Bertalan emlékezete

8. Önkormányzat és rendőrség. Adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez (1872-1918)

9. Zalai választások a Közigazgatási Bíróság előtt (1926/27-1939/40)

10. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar alkotmányfejlődésben

11. Zsedényi Béla emlékezete

12. A köztársasági törvény születése

13. Bibó István két kézirata a magyar államszervezetről

14. Nemzeti bizottságok és önkormányzatok. Csanád – Arad – Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék intézménytörténetéhez (1944. szeptember – 1945. május)

15. Kisajátítási törvények Magyarországon 1836-1944

16. Alkotmány és hagyomány. Historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra

Utószó

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.