x 

Az Európai Közösség versenyjoga

-75% Az Európai Közösség versenyjoga
Gyártó JATEPress
Szerző: Tóth Tihamér
473 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Szerző: Tóth Tihamér

Kiadás éve: 2003 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 191 6

Súly: 368 g

Egyéb információk: 222 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. fejezet: BEVEZETÉS

I. Az Európai Közösség

1.1. Alapszerződések

1.2. A Európai Közösség céljai

1.3. A Közösség szervei

1.4. Európai Egyesült Államok?

II. A gazdasági verseny

II.1. A piaci verseny szerepe

II.2. Piactípusok

II.2.A. A tökéletes verseny

II.2.B. A monopólium

II.2.C. Az oligopólium

II.3. Versenyelméletek

III. Az Európai Közösség versenyjoga

III.1. Az Európai Közösség jogrendszere

III.2. Az EK jog forrásai

III.3. Az EK versenyjog forrásai

III.3.A. A Római Szerződés rendelkezései

III.3.B. Általános jogelvek

III.3.C. Rendeletek

III.3.D. Egyéb másodlagos jogforrások

III.3.E. Nemzetközi szerződések

III.4. A versenyjogi szabályok hatálya

III.4.A. Ágazati hatály

III.4.B. Időbeli hatály

III.4.C. Személyi határ

III.4.D. Területi hatály

III.5. Az EK versenyjog és a tagállamok versenyjoga

II. fejezet: VERSENYT KORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK – A RSZ 85. CIKKELYE

I. A 85. Cikkely (1) bekezdése tényállási elemeinek elemzése

I.1. Vállalatok és vállalati társulások

I.2. Elkövetési magatartások

I.3. Hatás vagy cél

I.4. A verseny akadályozása, korlátozása vagy torzítása

I.5. A tagállamok közötti kereskedelem befolyásolása

I.6. A „rule of reason”

II. A 85. Cikkely által tiltott egyes megállapodásfajták

II.1. Horizontális megállapodások

II.1.A. Árkartell

II.1.B. A földrajzi piac felosztása

II.1.C. A fogyasztók elosztása

II.1.D. Termeléskorlátozás

II.1.E. Műszaki szabványok

II.1.F. Információcsere

II.1.G. Közös értékesítés

II.1.H. Közös beszerzés

II.1.I. Együttes kizárólagos forgalmazás / beszerzés

II.1.J. Közös kutatás és fejlesztés; szakosodás

II.1.K. Reklámegyüttműködés

II.1.L. Közös tenderezés

II.1.M. Kereskedelmi kiállítások

II.1.N. Egyéb megállapodástípusok

II.2. Vertikális megállapodások

II.2.A.Ügynöki megállapodások

II.2.B. Kizárólagos értékesítési megállapodások

II.2.C. Kizárólagos beszerzési megállapodások

II.2.D. Szelektív értékesítési rendszer

II.2.E. Francishe megállapodás

II.2.F. Licencia megállapodások

II.2.G. ipari szállítási szerződés

II.2.H. Alvállalkozói szerződés

III. A 85. Cikk (1) bekezdése megsértésének következményei – semmisség

IV. Mentesítések

IV.1. Egyedi mentesítések

IV.2. Csoportmentesítések

IV.2. Melléklet. Az egyes csoportmentesítési rendeletek

IV.2.A. Kizárólagos értékesítési megállapodások

IV.2.B. Kizárólagos beszerzési megállapodások

IV.2.C. Gépjárműforgalmazás

IV.2.D. Szakosodási megállapodások

IV.2.E. Kutatási és fejlesztési megállapodások

IV.2.F. Francishe szerződések

V. A 85. Cikk összefoglalása

III. fejezet: A PIACI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS – A RSZ 86. CIKKELYE

I. A 86. Cikk és más versenyszabályok kapcsolata

II. A piaci erőfölény

II.1. A releváns árupiac

II.2. A releváns földrajzi piac

II.3. Az erőfölényes helyzet kritériumai

III. Visszaélés az erőfölényes helyzettel

III.1. A visszaélésről általában

III.2. Konkrét visszaéléstípusok

III.2.A. A szerződéskötés megtagadása

III.2.B-C-D. Árpolitika

III.2.E. A vásárlók lekötése

III.2.F. Árukapcsolás

IV. A 86. Cikk összefoglalása

IV. fejezet: AZ IPARI TULAJDONJOG VERSENYJOGI VONATKOZÁSAI

I. Bevezetés

II. Az ipari tulajdonjog és a szabad áruforgalom

III. Az ipari tulajdonjog és a versenyjog

V. fejezet: A 85. ÉS A 86. CIKKELYEK ALKALMAZÁSA – ELJÁRÁSI RÉSZ

I. Jogforrások

II. A Bizottság eljárása

II.1. Vizsgálati hatáskör

II.1.A. Az eljárás kezdeményezése

II.1.B. Információgyűjtés

II.1.C. Az eljárás hivatalos megindítása

II.1.D. Ideiglenes intézkedések

II.1.E. Eljárási garanciák

II.1.F. Együttműködés a tagállamokkal

II.1.G. Az eljárás lezárása

II.2. A Bizottság határozathozatali jogköre

II.2.A. Pozitív döntések

II.2.B. Negatív döntések

II.2.C. Pénzbüntetések

III. A bírósági eljárás

IV. A versenyjog közösségi és tagállami szintű alkalmazása

VI. fejezet: VÁLLALATOK KÖZÖTTI KONCENTRÁCIÓK ELLENŐRZÉSE

I. gazdasági és jogi háttér

II. Anyagi jogi szabályok

II.1. A rendelet hatálya

II.1.A. A koncentráció

II.1.B. A közösségi dimenzió

II.2. A közösségi méretű koncentrációk értékelése

II.2.A. Bevezetés

II.2.B. Releváns piac

II.2.C. Erőfölény

III. Eljárási szabályok

IV. Összefoglalás

VII. fejezet: KÜLÖNLEGES STÁTUSZÚ ÉS ÁLLAMI VÁLLALATOK – A RSZ 90. CIKKE

I. Az EK versenyjoga és az állam

II. Speciális vállalatok

III. A 90. Cikk

VI

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.