x 

Az Európai Unió munkajoga

-25% Az Európai Unió munkajoga
Gyártó JATEPress
Szerző: Nagy László
1418 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-473 Ft
Ár / kg:

Szerző: Nagy László

Kiadás éve: 2003 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 136 7

Súly: 214 g

Egyéb információk: 124 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. BEVEZETÉS

A. TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

B. AZ UNIÓ LÉTREHOZÁSA

a. Az integráció folytatása

b. Az Unió létrehozására irányuló tárgyalások

c. A maastrichti szerződés – az Unió létrejötte

d. Az amsterdami szerződés

II. AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

A. AZ UNIÓ SZERVEZETE

a. Az Unió intézményei

b. Az Európai Parlament

c. Az Európai Tanács

d. Az Európai Bizottság

e. A Számvevőszék

f. A szakbizottságok

g. A bíróságok

h. Az Európai Ombudsman

B. SZABÁLYALKOTÁS

a. A szabályozás elvei

b. A szabályok fajai

c. Az elsőrendű szabályok

d. A másodrendű szabályok

III. AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAJOGÁNAK FEJLŐDÉSE

A. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI

a. A fejlődés szakaszai

b. Az első fejlődési szakasz

aa) 1957–1974

bb) 1974–1986

c. Második szakasz, a gazdasági és szociális megközelítés egyenrangú megítélése

aa) 1986–1991

d. A maastrichti és az amsterdami szerződés közötti időszak

e. Az amsterdami szerződés és az azt követő időszak

aa) A szerződésben jelentkező új irányok

bb) Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása

cc) Foglalkoztatáspolitika

dd) Szociálpolitika

ee) A szociális partnerek közötti kapcsolat

IV. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJAI

A. AZ EURÓPAI CHARTA A MUNKAVÁLLALÓK ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGAIRÓL

B. AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK

a. Az alapvető emberi jogok és a közösségi jog

b. A diszkrimináció tilalma

c. A férfiak és nők egyenlő elbírálása, esélyegyenlőség

d. A személyi adatok védelme

V. TÉTELES MUNKAJOGI SZABÁLYOK

A. SZABAD MOZGÁS ÉS LETELEPEDÉS

a. Személyi hatály

b. Munkavégzés

c. Belépés, tartózkodás

d. Munkavállalási engedély

e. Azonos feltételek

f. Családtagok

g. Szociális előnyök

B. MUNKASZERZŐDÉS, MUNKAVISZONY

a. A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkafeltételekről

aa) Személyi hatály

bb) A tájékoztatás köre

cc) A tájékoztatás határideje

dd) Eljárás jogsérelem esetén

b. A munkavállalók kiküldetéséről szolgáltatások nyújtása esetén

aa) Hatály

bb) A kiküldött munkavállaló

cc) Időtartam és munkafeltételek

cc) Együttműködés és tájékoztatás

dd) Végrehajtási intézkedések

ee) Bírósági eljárás

ff) Melléklet

c. Az UNICE, CEEP és ETUC által kötött részmunkaidőről szóló keretmegállapodás jóváhagyása

d. Az ETUC, UNICE és a CEEP keretmegállapodása a határozott időre létesített munkaviszonyról

e. Csoportos létszámcsökkentés

f. A vállalat, intézmény vagy egy részének átruházása

g. A munkáltató csődje

C. MUNKAIDŐ, VASÁRNAPI PIHENŐ, ÉJSZAKAI MUNKA

a. Hatály

b. Fogalmak

c. A pihenőidőkre és a munkaidőre vonatkozó rendelkezések

d. Éjszakai munka, váltott műszakban végzett munka, munkavégzési minták

e. Speciális rendelkezések, eltérések

D. GYERMEKEK ÉS FIATALOK VÉDELME

a. Gyermekgondozási szolgálat

b. A gyermekek és a fiatalok védelme a munkában

aa) Az irányelv célja, tárgya, hatálya

bb) Fogalmak

cc) A gyermekmunka tilalma

dd) Kulturális és hasonló tevékenység

ee) A munkáltató általános kötelezettségei

ff) A fiatalok sebezhetősége, a munkavégzés tilalma

gg) Munkaidő

hh) Éjszakai munkavégzés

ii) Pihenőidő

jj) Éves pihenőidő

kk) Szünetek

ll) Serdülők munkavégzése vis major esetén

E. EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAFELTÉTELEK

a. Keret-irányelv az egészséges és biztonságos munkahelyi környezetről

b. A keret-irányelv végrehajtása érdekében kiadott irányelvek

c. A határozott időre és időleges munkára alkalmazott munkavállalók egészségvédelme és biztonsága

F. A FÉRFIAK ÉS NŐK EGYENLŐ ELBÍRÁLÁSA, ESÉLYEGYENLŐSÉG

a. A férfiak és nők azonos bérezése elvének alkalmazására kibocsátott jogi előírások összehangolásáról

b. A férfiak és nők egyenlő elbírálásáról szóló elvnek a munkához, szakképzéshez, a szakmai előmenetelhez jutás, valamint a munkafeltételek terén érvényesített végrehajtásáról

c. Az önfoglalkoztató minőségben – ideértve a mezőgazdaságot is – tevékenykedő férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és az önfoglalkoztató nők terhesség és anyaság alatti védelméről

d. A terhes nők, a gyermekágyas és a szoptatós anyák munkahelyi biztonságának és egészségének javítására irányuló intézkedések bevezetéséről

e. Az UNICE, CEEP és az ETUC által kötött a szülői szabadságról szóló keretmegállapodásról

f. A nemek szerinti megkülönböztetés eseteiben fennálló bizonyítási teherről

g. A munkavállalók részesedése a vállalat jövedelméből és eredményéből

h. A munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló Európai Üzemi Tanács vagy eljárás létrehozásáról a közösségi szintű vállalatokban és vállalatcsoportokban

A. Előzmények

B. Általános rendelkezések

aa) Irányelv célja, hatálya (1. cikk)

bb) Fogalmi meghatározások (2. cikk)

cc) Ellenőrző vállalat (3. cikk)

C. Az Európai Üzemi Tanács, ill. tájékoztatási és konzultációs eljárás létrehozása

aa) A központi vezetés feladata (4. cikk)

bb) A különleges tárgyaló testület (5. cikk)

cc) A megállapodás tartalma (6. cikk)

dd) Szubszidiárius követelmények

ee) vegyes rendelkezések. Bizalmas információk (8. cikk)

ff) Az Európai Üzemi Tanács, ill. a munkavállalói tájékoztatási és konzultációs eljárás működése (9. cikk)

<spa

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk