x 

Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába

-75% Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába
Gyártó JATEPress
Szerzők: Farkas Beáta – Várnay Ernő
866 Ft
3465 Ft
Kedvezmény-2599 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Farkas Beáta– Várnay Ernő

Kiadás éve: 2011 (új kiadás)

ISBN 978 963 315 051 1

Súly: 364 g

Egyéb információk: 218 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

1. Út az Európai Közösségekhez

1.1. Történelmi előzmények

1.2. A hidegháború hatásai

2. A Közösségek megalakulása

2.1. A Benelux együttműködés

2.2. Az Európai Szén- és Acélközösség

2.3. A Spaak-jelentés

2.4. A Római Szerződés

3. Az Európai Közösségektől az Európai Unióig

3.1. A dinamikus fejlődés évei

3.2. feszültségek az integráció folyamatában, a luxemburgi kompromisszum

3.3. Nagy-Britannia útja a Közösségbe

3.4. Az integráció mélyítésének terve a világgazdasági válság árnyékában

3.5. Bővülés a mediterrán országokkal

3.6. Az egységes belső piac felé

3.7. A belső piaci fehér könyv

3.8. Az Egységes Európai Okmány

3.9. A Maastrichti Szerződés

3.10. A bővülés újabb hulláma

3.11. Az Amszterdami Szerződés és a keleti bővülés

3.12. A lisszaboni stratégiától az EU 2020-ig

3.13. A Lisszaboni Szerződés

II. AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, JOGRENDJE, DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSAI

1. Az Európai Unió szervezete

1.1. Az Európai Tanács

1.1.1. Az Európai Tanács elnöke

1.2. A Miniszteri Tanács

1.2.1. A Tanács elnöksége

1.3. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

1.4. Az Európai Parlament

1.4.1. Az Európai Parlament szervezete

1.4.2. A petíció

1.4.3. Az ombudsman

1.5. Az Európai Bizottság

1.6. A Számvevőszék

1.7. Az Európai Unió Bírósága

1.8. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

1.9. A Régiók Bizottsága

1.10. Az Európai Beruházási Bank

1.11. Az ügynökségek

1.12. Az Eurojust és az Europol

2. Az uniós jog

2.1. Rendelet

2.2. Irányelv

2.3. Határozat

2.4. A másodlagos jogi aktusok hierarchiája

2.5. Az Európai Bíróság esetjoga

2.6. Az uniós jog közvetlen hatálya és elsőbbsége

3. Döntéshozatal és jogalkotás az Unióban

III. A KÖZÖS PIACTÓL A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓIG

1. A közös (belső) piac és a négy belső piaci szabadság

1.1. Az áruk szabad mozgása

1.2. A szolgáltatások szabadsága

1.2.1. A szolgáltatási irányelv

1.3. A vállalkozás (letelepedés) szabadsága

1.3.1. A vállalkozásokra és a szolgáltatásokra egyaránt vonatkozó másodlagos uniós szabályozás

1.3.2. A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv

1.4. A munkavállalók szabad mozgása

1.5. A tőkemozgások és fizetések szabadsága

1.5.1. Az „aranyrészvény” ügyek

2. Az Unió versenyjoga

2.1. A versenykorlátozó megállapodások tilalma

2.1.1. Megengedhető versenykorlátozó megállapodások

2.2. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

2.3. A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése

2.4. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás

2.4.1. A közvállalkozásokra, privilegizált vállalkozásokra és az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás

3. Fogyasztóvédelem

3.1. Az Európai Unió fogyasztóügyi politikája

3.2. A Bizottság fogyasztóügyi stratégiája

4. A monetáris unió

4.1. Út a monetáris unió felé

4.1.1. Az ECU

4.2. Az Európai Monetáris Rendszer tündöklése és bukása

4.3. Maastricht forradalma: a gazdasági és monetáris unió immár alapszerződésben vállalt cél

4.4. A monetáris integráció közgazdasági indokoltsága

4.5. A Maastrichti Szerződés forgatókönyve

4.5.1. Az átmenet szakaszai

4.5.2. A monetáris unió szervei

4.5.3. A konvergencia kritériumai

4.5.4. Az átmenet harmadik szakasza

4.6. Az ERM II

4.7. A gazdasági és monetáris unió fiskális dimenziója

4.8. A 2008–2009-es világgazdasági válság: új korszak az euróövezetben és a gazdaságpolitikai koordinációban

4.8.1. A 2008-as válság hatása

4.8.2. A pénzügyi felügyeleti rendszer intézményei

4.8.3. A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése

IV. UNIÓS POLITIKÁK

1. Agrárpolitika és vidékfejlesztés

1.1. A közös agrárpolitika kialakulása

1.1.1. A célok meghatározása

1.1.2. Az alapelvek

1.1.3. Az érdekek összehangolása

1.1.4. Piaci rendtartások és árrendszer

1.1.5. Különleges pénzügyi megoldások

1.2. A közös agrárpolitika kezdeti eredményei és problémái

1.2.1. A Mansholt-terv

1.2.2. A KAP eredményei

1.3. Reformok az 1980-as években

1.4. Reformok 1990 után

1.4.1. A KAP 1992-es reformja: a McSharry reform

1.4.2. Az Agenda 2000 mezőgazdasággal kapcsolatos rendelkezései

1.4.3. A KAP 2003-as reformja: luxemburgi kompromisszum

1.4.4. A reformok eredményei

1.5. A 2007–2013 közötti időszak

2. Halászati politika

2.1. A tenger halállományának felosztása

2.2. Közös piac a halászatban

3. Iparpolitika

3.1. Az átfogó iparpolitika hiánya

3.2. A válságágazatok kezelése az 1973-as olajválság után

3.3. A kilencvenes évek szemléletváltása

4. Energiapolitika

4.1. Energiapolitika tagállami szinten

4.2. Közös energiapolitika az olajárrobbanás után

4.3. A közös energiapolitika fejlődése az 1990-es években

4.4. Az energiapolitika és más szakpolitikák kapcsolata

4.5. Változások az ezredforduló után

5. Közlekedéspolitika

&

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.