x 

Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből

-75% Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből
Gyártó JATEPress
Szerző: Both Ödön
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerző: Both Ödön

Kiadás éve: 2003 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 018 6

Súly: 226 g

Egyéb információk: 136 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

Első rész

KÖZÉPKORI NYUGAT-EURÓPAI ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET (10–15. század)

I. fejezet – A nyugat-európai társadalom- és alkotmányfejlődés a virágzó feudalizmus korában

1. §. Franciaország

2. §. Anglia

3. §. Németország

II. fejezet – Az államszervezet Nyugat-Európában a virágzó feudalizmus korában

1. §. Franciaország

2. §. Anglia

3. §. Németország

III. fejezet – A virágzó feudalizmus joga Nyugat-Európában

1. §. Franciaország

2. §. Anglia

3. §. Németország

Második rész

FRANCIA ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET (1789–1940)

I. fejezet – A francia burzsoá állam és jog kialakulása  és megszilárdítása (1789–1814)

1. §. A francia feudális abszolutizmus (ancien régime) válsága

2. §. A burzsoá államszervezet kiépítése és megszilárdítása Franciaországban

3. §. Deklaráció az Ember és Polgár Jogairól

4. §. Az 1791. évi polgári monarchikus alkotmány

5. §. Az 1793. évi jakobinus, burzsoá demokratikus alkotmány

6. §. A jakobinus diktatúra forradalmi államberendezkedése

7. §. A thermidori ellenforradalom 1795. évi alkotmánya

8. §. A konzulátus és a császárság államberendezkedése

9. §. A francia burzsoá jogfejlődés (1789–1814)

II. fejezet – A francia burzsoá állam és jog a restaurációtól a második császárság felbomlásáig (1814–1870)

1. §. A restauráció és a júliusi monarchia államszervezete

2. §. A második köztársaság létrejötte és alkotmánya

3. §. Bonaparte Lajos alkotmánymódosításai és a második császárság

4. §. A francia magán- és büntetőjog fejlődése a napóleoni kodifikációktól a második császárság bukásáig

III. fejezet – A Párizsi Kommün állama és joga

1. §. A Párizsi Kommün létrejöttének történelmi körülményei, forradalmi küzdelme és bukása

2. §. A Párizsi Kommün államszervezete

3. §. A Párizsi Kommün szociális, kulturális és büntető jogalkotásai

4. §. A Párizsi Kommün tanulságai és jelentősége

IV. fejezet – A francia harmadik köztársaság állama és joga

1. §. A harmadik köztársaság gazdasági, társadalmi alapjai és a köztársaság létrejötte

2. §. A harmadik köztársaság alkotmányjogi alapjainak kiépítése 1875-ben

3. §. Az államszervezet módosulásai

4. §. A polgári szabadságjogok a harmadik köztársaság korában

5. §. A magán- és büntetőjog módosulásai

A szerkesztő utószava

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.