x 

A humánerőforrás-menedzsment alapjai

-25% A humánerőforrás-menedzsment alapjai
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Gulyás László
2599 Ft
3465 Ft
Kedvezmény-866 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Gulyás László 

Kiadás éve: 2014 (utánnyomás)

ISBN 978 963 315 218 8

Súly: 374 g

Egyéb információk: 232 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ÁBRÁK JEGYZÉKE

BEVEZETÉS

I. A humánerőforrás-menedzsment rövid története

1. A humánerőforrás-menedzsment nemzetközi története

1.1. Első szakasz, avagy a társadalmi reformer

1.2. Második szakasz, avagy a jótékonyság gyakorló

1.3. Harmadik szakasz, avagy az emberséges bürokrata

1.4. Negyedik szakasz, avagy a konszenzuskereső tárgyaló

1.5. Ötödik szakasz, avagy a szervezeti ember

1.6. Hatodik szakasz, avagy a munkaerő elemző

1.7. Konklúziók

2. Napjaink HRM-jének jellemzői

3. A humánerőforrás-menedzsment magyarországi története

3.1. A HRM magyarországi történetének periodizációja

3.2. Az 1. szakasz, avagy a nyugati minták másolása (a XIX. század közepétől 1945-ig)

3.3. A 2. szakasz, avagy a szocialista korszak torz fejlődése

3.4. A 3. szakasz, avagy az átmeneti visszaesés (az 1990-es évek eleje)

3.5. A 4. szakasz, avagy a HRM szakma újjászületése

II. A HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT ALAPFOGALMAI

1. Definíciós kísérletek

III. HRM-STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

1. A Vállalati stratégia és a HRM tevékenységek viszonya

1.1. A HRM stratégia helye a vállalati stratégián belül

1.2. A vállalati stratégiából a HRM számára adódó követelmények

2. A HRM stratégia kialakításának folyamata

2.1. Első lépés: A célok meghatározása

2.2. Második lépés: Hol vagyunk most?

2.3. Harmadik lépés: Hova kívánunk eljutni?

2.4. Negyedik lépés: Mit kell tenni?

2.5. Ötödik lépés: A megvalósítás

IV. A HRM ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA

1. A szervezeti kultúra általános jellemzői

1.1. Definíció

1.2. A szervezeti kultúra kialakulásának folyamata

1.3. Kultúra és szervezeti felépítés

2. Vállalati kultúra és a HRM kapcsolatai

2.1. A stratégia, a struktúra és a szervezeti kultúra kapcsolata

2.2. A szervezeti kultúra fontossága HRM szempontból

2.3. A kultúraváltás és HRM kapcsolata

V. A MUNKAKÖRELEMZÉS

1. Alapfogalmak

2. A munkakörelemzés módszertana

2.1. Az elemzés résztvevői és folyamata

2.2. Az adatgyűjtés módszerei

2.3. A munkakörelemzéssel kapcsolatos problémák

3. A munkakör-specifikáció (job specitication)

3.1. A munkakör-specifikáció definíciója

4. A munkaköri leírás

VI. TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT

1. A teljesítményértékelés alapjai

1.1. A teljesítménymenedzsment definíciója és céljai

1.2. Teljesítményértékelő eljárások tervezése

2. Az értékelés két szemszögből

2.1. A teljesítményértékelő eljárások az értékelt szemszögéből

2.2. A teljesítményértékelő eljárások az értékelő és a vállalat szemszögéből

3. A teljesítményértékelési technikák

3.1. Egyéneket értékelő technikák

3.2. Több személyt egyidejűleg értékelő technikák

3.3. Többfokozatú összehasonlító értékelés

VII. MUNKAKÖR-ÉRTÉKELÉS

1. A munkakör-értékelés definíciója

2. A munkakör-értékelés folyamata

2.1. A referencia-munkakörök kiválasztása

2.2. Fizetett tényezők meghatározása

2.3. Az értékelési módszer fejlesztése

3. A munkakör-értékelés módszerei

3.1. A Karoliny-féle felosztás módszerei

3.2. További munkakör-értékelési módszerek

VIII. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK TERVEZÉSE

1. Az emberi erőforrás tervezés jellemzői

1.1. Definíció

1.2. Az emberi erőforrás tervezés fázisai

2. A munkaerő-tervezés

2.1. Definíció

2.2. A munkaerő-tervezés fázisai

IX. MUNKAERŐ-ELLÁTÁS 1.: TOBORZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS

1. A toborzás

1.1. A toborzás általános jellemzői

1.2. A toborzás forrásai

2. A kiválasztás

2.1. A kiválasztási folyamat fázisai

3. Egy új módszer: az Assessment Center

3.1. Története

3.2. Definíciója és menete

X. MUNKAERŐ-ELLÁTÁS 2. A MUNKAERŐ-CSÖKKENTÉS

1. A munkaerő-csökkentés elmélete és gyakorlata

1.1. A munkaerő-csökkentés módozatai

2. A létszámleépítés módszertana

2.1. A természetes fogyás

2.2. Aktív eszközök

3. A leépítés egy speciális esete: az outplacement

XI. ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT

1. Az ösztönzésmenedzsment általános jellemzői

1.1. Definíció

1.2. Az ösztönzésmenedzsment általános jellemzői

1.3. A dolgozó és az ösztönzésmenedzsment

2. A gazdasági jellegű kompenzációs tényezők típusai

2.1. Direkt formák

2.2. Indirekt formák

XII. A MUNKAKÖRNYEZET KÉRDÉSKÖRE

1. A munkavégzési rendszerek általános jellemzői

1.1. A munkavégzési rendszer definíciója és jellemzői

2. A munkakörtervezés (job design)

2.1. Definíció

2.2. A munkakörtervezés korszakai

2.3. A munkakör-gazdagítás módszertana

2.4. Kritikák a munkakör-gazdagítással szemben

3. Alternatív munkaidő-rendszerek

3.1. Rövidített munkahét

3.2. Rugalmas munkaidő

3.3. Munkakörmegosztás

3.4. A távmunka

XIII. Emberierőforrás-fejlesztés

Bevezetés

<span style="font-size:

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.