x 

A modern magyar gazdaság története

-25% A modern magyar gazdaság története
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Gulyás László
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: Széchenyitől a Széchenyi Tervig

Szerkesztő: Gulyás László 

Kiadás éve: 2011

ISBN 978 963 482 966 9

Súly: 330 g

Egyéb információk: 200 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

1. A MAGYAR GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI A 18. SZÁZAD ÉS A 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN

1. Magyarország a Habsburg Birodalomban

1.1. A közjogi helyzet

1.2. A gazdasági szereposztás

2. A magyar gazdaság strukturális jellemzői a 18. és a 19. század fordulóján

2.1. Mezőgazdaság

2.2. Ipar

3. Regionalizáció és regionalizmus a 18. századi Magyarországon

3.1. Regionalizáció és regionalizmus

3.2. Az első regionalizációs kísérlet: A Temesi Bánság

3.3. A második regionalizációs kísérlet: II. József közigazgatási reformja

2. REFORMKORI KÍSÉRLETEK A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉRE

1. A magyar reformkor 1825-1848

2. Széchenyi István gazdaságfejlesztő tevékenysége

2.1. Széchenyi életútja 1848-ig

2.2. Széchenyi elméleti tevékenysége

2.3. Széchenyi gyakorlati tevékenysége

3. Kossuth Lajos és a magyar gazdaság

3.1. Kossuth életútja

3.2. Kossuth elméleti tevékenysége

3.3. Kossuth gyakorlati tevékenysége

4. Kossuth és Széchenyi vitája

5. A modernizáció kérdése az utolsó rendi országgyűlésen

3. A GAZDASÁGI ÉLET A POLGÁRI FORRADALOM ÉS AZ ÖNKÉNYURALOM KORSZAKÁBAN 1848-1867

1. Az áprilisi törvények és hatásaik

2. A magyar szabadságharc 1848-49

3. Az önkényuralom kora

3.1. A politikai háttér

3.2. A gazdasági élet jellemzői

3.2.1. Vámok, adók, ipar és közlekedés

3.2.2. A mezőgazdaság

4. A harmadik regionalizációs kísérlet: Alexander Bach közigazgatási reformja

4. A DUALIZMUS GAZDASÁGI ÉLETE

1. A politikai háttér

2. Ipar, közlekedés és pénzügyek

2.1. Az állam szerepe a gazdasági növekedésben

2.2. Az ipar jellemzői

2.2.1. Az iparfejlődés általános tendenciái

2.2.2. Az élelmiszeripar jellemzői

2.2.3. A nehézipar jellemzői

2.3. A közlekedés modernizálása

2.4. A dualista állam pénzügyei

2.4.1. Költségvetés, adód, tőkebefektetések és külkereskedelem

2.4.2. A tőkés hitelszervezet kiépülése

2.5. A dualista fejlődés mérlege

3. A mezőgazdaság

3.1. A mezőgazdaság szerepe és jellemzői a dualista gazdaságban

3.1.1. A mezőgazdaság szerepe

3.1.2. A mezőgazdaság természetföldrajzi adottságai

3.2. Az egyes termelési ágak jellemzői

3.2.1. Általános jellemzők

3.2.2. A növénytermelés jellemzői

3.2.3. Az állattenyésztés jellemzői

3.2.4. Az erdőgazdálkodás jellemzői

3.3. A magyar mezőgazdaság fejlődése az első világháborút megelőző évtizedekben

3.3.1. A kivitel szerepe

3.3.2. A fejlődés általános tendenciái

3.4. Birtokviszonyok, munkaerő

4. Regionális folyamatok a 19. században

4.1. A Monarchia regionális fejlettségbeli különbségei

4.2. A regionalizmus kezdetei a történelmi Magyarországon

5. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS TRIANON KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR GAZDASÁGRA

1. Az első világháború és a magyar gazdaság 1914-1918

2. A trianoni határok születése és a gazdasági kérdések

3. Trianon és a magyar gazdaság

3.1. Terület és népességszám változások

3.2. Az ipar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra jellemzői

3.3. A megváltozott gazdasági helyzet kihívásai

6. A HORTHY-KORSZAK GAZDASÁGI ÉLETE 1920-1945

1. A politikai háttér

2. Pénzügyek, ipar, közlekedés

2.1. Az önálló magyar gazdaságpolitika megteremtése: a konszolidáció

2.2. Az ipar helyzete

2.3. A közlekedés jellemzői

2.4. A pénzügyek

2.5. A világgazdasági válság és hatásai

3. A mezőgazdaság

3.1. Az első világháború és a trianoni béke magyarországi következményei

3.2. A megváltozott nemzetközi gazdasági környezet

3.3. A mezőgazdaság általános jellemzői

3.4. Az parasztság helyzete és az 1920-as földreform

3.5. A rekonstrukció időszaka (1921-1929)

3.6. A gazdasági világválság és kezelése (1929-1939)

3.7. A mezőgazdaság a háborús korszakban (1939-1945)

3.8. A magyar mezőgazdaság ágazati jellemzői (növénytermesztés és állattenyésztés)

4. A regionális folyamatok és Trianon

4.1. A történelmi Magyarország régiói és a trianoni határok

4.2. A regionális fejlődés tendenciái a kisantant államokban

4.3. Területi folyamatok a trianoni Magyarországon

7. A SZOCIALISTA KORSZAK GAZDASÁGI ÉLETE 1945-1990

1. A politikai háttér

2. Ipar és pénzügyek

2.1. A koalíciós időszakban (1945-1949)

2.2. A rákosista diktatúra (1949-1956)

2.3. A Kádár-korszak (1956-1990)

3. Mezőgazdaság

3.1. A koalíciós időszak (1945-1949)

3.2. A rákosista diktatúra (1949-1956)

3.3. A Kádár-korszak (1956-1990)

3.3.1. A Kádár-korszak első évei (1956-1960)

3.3.2. A magyar agrármodell (1960-1980)

<p

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.