x 

Általános gazdaságpszichológia

-25% Általános gazdaságpszichológia
Gyártó JATEPress
Szerző: Garai László
1418 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-473 Ft
Ár / kg:

Szerző: Garai László

Kiadás éve: 1997

ISBN 978 963 482 197 7

Súly: 504 g

Egyéb információk: 316 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

EGYETEMI TANKÖNYV

Bevezetés

1. Gazdaságpszichológiai alapok

A homo oeconomicus

A gazdasági ésszerűség axiómái és a tevékenység

A homo oeconomicus szükségletei

Négy pszichológia

A behaviorista pszichológia

A kognitivista pszichológia

A szociálpszichológia

A pszichoanalízis

Kétféle logika a gazdaságpszichológia örökségében

Egyszerű gazdasági magatartás modellje

Piaci szabályozás mellett

Szervezeti szabályozás mellett

Az ember természetéről

Végül is milyen az ember gazdaságpszichológiai természete?

A specifikusan emberi alapszükséglet (SEASz)

Cél – akadály – eszköz - tabu

2. A közvetítő szociális identitás

A szociális identitás feldolgozása

A szociális kategorizáló

A szociális identitás feldolgozásának állati előzményei

A szociális identitás feldolgozásának emberi sajátszerűségei

A szociális kategorizáció paradoxonjai

A gazdasági magatartás paradoxonjai

Szociális identitás és a gazdasági tevékenység alanya

Diszpozíció és indiszpozíció

Identifikáció és diszpozíció

A gazdasági tevékenység identifikációja

Egyenlőség és kiválasztottság

Az egyenlőség gazdaságpszichológiája

A kiválasztottság gazdaságpszichológiája

3. Fejezetek a speciális gazdaságpszichológiából

Termelő magatartás: termesztés és munka

Leszámítolás

Az újszülött paradigmája

Az öreg hölgy meglátogatott szeretőjének paradigmája

A jó vég paradigmája

A munka: eszköz vagy kielégülés?

A munkanélküliség gazdaságpszichológiája

A beszerző magatartás: vásárlás és igényjog-érvényesítés

A tartós fogyasztási cikk

Melyikre legyen szükség?

A bevásárlás

Áruféleség – árucikk – márka

Az igényjogosultság érvényesítése

4. A második modernizáció

Kapitalizmus és poszt-kapitalizmus

A modernizáció két szakasza

A lelki jelenség homokszemei a gazdasági gépezetben

Az első homokszem: a választás

Még egy homokszem: a tevékenység szociális identitása

És még egy: a verseny és a monopólium viszonya

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Második modernizáció és emberi tőke

Tézisek az emberi tőkéről

Quo vadis, tovaris?

Röpirat az emberrel való kufár gazdálkodásáért

„Semmiből mi sem lesz” (Shakespeare)

Az első és a második modernizáció

Egy nemes ideológia nemtelen hatása

Az információgazdálkodás sajátszerűségei

Gazdasági növekedésünk emberi feltételeiről

Beruházás az emberi tőkébe és a második modernizáció

Ki a beruházó és kié a haszon?

Az oktatásgazdálkodás esete

A struktúraváltás gyakorlati akadályai

Apróbetűs ötletek a kivitelezéshez

A struktúraváltás személyi akadályai

A második modernizáció és Magyarország

Széchenyi világa és egy második modernizáció

Az emberi tőkébe való beruházás

Lehet-e államosítani és privatizálni az emberi tőkét?

Az állam kiszáll az emberi üzletágból…

…holott nem szállhat ki

Emberi tőke és gazdaságpszichológia

A gazdaságpszichológia szemlélete

Amiért a költségek nem terhelhetők az egyénre

Az állam – és a potyázás második hatványa

A második modernizáció bolsevik típusú változata

Kinek a tulajdona a proletár a proletárállamban?

„A történelem futószalagára szerelve ígyen…”

A három rend

Egy furcsa iparcikk: a viszony

Futószalag viszonyok szerelésére

Marxtól Matrjoskához

Bolsevik típusú önfegyelem és a tökéletes monopólium abesztrakciója

Bürokratikus állam élén illegális mozgalom

Idegen-e a szocializmustól a személy kultusza?

Bürokrácia és karizma

A demokratikus centralizmus

A nómenklatúra

Tulajdonképpen mi az a nómenklatúra?

Pszichológiai székjegyzetek Rajk László abszurd drámájához

Kit érdekel a bolsevik múlt?

FÜGGELÉK

Exkluzivitási kalkulus

Kiválasztott egyén

Kiválasztott csoportban kiválasztott egyén

A kiválóság ára

Exkalkulus mint a humán gazdálkodás eszköze

HIVATKOZÁSOK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.