x 

Bevezetés a demográfiába

-75% Bevezetés a demográfiába
Gyártó JATEPress
Szerzők: Balázs József - Horváth Róbert
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Balázs József – Horváth Róbert

Kiadás éve: 1995 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 010 0

Súly: 296 g

Egyéb információk 184 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

I. A DEMOGRÁFIA FOGALMA, TÁRGYA ÉS MÓDSZERE

1. A népesség megfigyelésének és elemzésének kezdetei

2. A demográfia tárgya, fogalma és módszere

3. A demográfia tudományágai és tárgykörei

II. A NÉPESSÉG ÁLLAPOTÁNAK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

1. A népesség megfigyelése és számszerű változása

1.1. A népszámlálásokról

1.2. A világ népességszámának alakulása

1.3. Magyarország népességének alakulása

2. A népesség összetételének vizsgálata

2.1. Népsűrűség, településdemográfia

2.2. A népesség nem és kor szerinti összetételéről

2.3. Családi állapot, család-háztartás

2.3.1. Családi állapot

2.3.2. A családról és a háztartásról

2.4. A népesség foglalkozási, társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálata

2.5. A népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása

III. A NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA

1. A természetes népmozgalomról

1.1. A házasságkötések demográfiai elemzése

1.2. Házasságok megszűnése

1.3. Születés – termékenység

1.3.1. Születések statisztikája

1.3.2. A termékenység fogalma és mutatószámai

1.3.3. A születések és a termékenységi arányszámok történeti alakulása

1.3.4. A születéscsökkenések okairól

1.4. Halálozás, halandóság

1.4.1. A halálozás-halandóság alapfogalmai és mutatószámai

1.4.2. A halandósági táblákról

1.4.3. A halandóság alakulása Magyarországon

1.4.4. A halandóság differenciális vizsgálata

1.4.5. A halál okairól

1.5. A népesség természetes szaporodása és reprodukciója

1.5.1. A népesség természetes szaporodásáról

1.5.2. A reprodukció fogalma és mutatószámai

1.5.3. A reprodukciós arányszámok alakulása

1.5.4. A demográfiai modellekről

2. A mechanikus népmozgalom

2.1. A vándorlás alapfogalmai és mutatószámai

2.2. Magyarország vándormozgalma

2.2.1. Belső vándorlás

2.2.2. Külső vándorlás

3. A demográfiai prognózisról

IV. A NÉPESEDÉSI ELMÉLETEK TÖRTÉNETE

1. A népesedési elméletek tudományelméleti problematikája

2. A korai és a klasszikus kapitalizmus népességi elméletei

3. A neoklasszikus időszak népességi elméleti nézetei

4. Konklúzió helyett

V. NÉPESEDÉSI POLITIKA

1. A népesedéspolitika fogalma, jogosultsága

2. A népesedéspolitika eszközei

3. A népesedéspolitika hatékonysága

4. A magyar népesedéspolitikáról

IRODALOM

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.