x 

Humánerőforrások I.

-25% Humánerőforrások I.
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerkesztők: Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton

Kiadás éve: 2011

ISBN 978 963 315 027 6

Súly: 344 g

Egyéb információk: 208 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. AZ EMBERI TŐKE ELMÉLETE

1. Az irányzat története

2. Az emberi tőke definíciója

3. Az emberi és fizikai tőke

3.1. Az emberi és fizikai tőke hasonlóságai

3.2. Az emberi és fizikai tőke különbségei

4. beruházás az emberi tőkébe

5. Emberi erőforrás

6. További tőkefajták

2. A MAGYAR MUNKAERŐ-PIAC

1. A legfontosabb munkaerő-piaci fogalmak

1.1. Munkavállalási korú népesség

1.2. Gazdaságilag aktívak

1.3. Foglalkoztatottak

1.4. Munkanélküliek

1.5. Inaktívak

1.6. Nem foglalkoztatottak

1.7. A legfontosabb mutatók számítási módja

2. Folyamatok a magyar munkaerő-piacon

2.1. Változások a ’90-es elejétől napjainkig

2.2. A válság hatása a magyar munkaerő-piacra

2.3. Egy kiemelt csoport: a fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzete

3. A munkaerő-piac rugalmasságát szolgáló munkavégzési formák

3.1. Részmunkaidős foglalkoztatás

3.2. Határozott idejű munkaszerződések

3.3. Munkáltató területén kívül végzett munka

3.4. Kettőnél több alanyú munkaviszony (Munkaerő-kölcsönzés)

3.5. Ál-önfoglalkoztatás

3.6. Az atipikus foglalkoztatás elterjedtsége

3. AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAERŐPIACA

1. Az uniós célok

2. Aktivitás és foglalkoztatottság

3. Munkanélküliség

4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

1. Passzív eszközök

1.1. Álláskeresési járadék (korábban munkanélküli járadék)

1.2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1.3. Rendelkezésre állási támogatás (Rát) és rendszeres szociális segély

1.4. Megszűnt ellátási formák

1.5. A munkanélküli segélyezés változásának hatásai

2. Aktív eszközök

3. További munkaerő-piaci politikák, programok

3.1. Start-program

3.2. Egyszerűsített foglalkoztatás

4. A passzív és aktív eszközök finanszírozási háttere

5. AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT LÉNYEGE, TERÜLETEI, ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE

1. Az emberi erőforrás menedzsment definíciója

2. Az EEM történeti háttere

3. Az EEM alapvető tevékenységei, területei

4. Az EEM feladatok végzői

5. EEM a kis- és középvállalkozásoknál

6. A MUNKAKÖRELEMZÉS MINT A HUMÁN ERŐFORRÁS RENDSZEREK ALAPJA, A MUNKAKÖRTERVEZÉS ÉS MUNKAKÖRSZERVEZÉS

1. A munkakörelemzés definiálása és eredményei

2. A munkakörelemzés kapcsolódása más humánerőforrás funkciókhoz

3. A munkakörelemzés folyamata

4. A munkakörelemzés lehetséges módszerei

4.1. Benchmark munkakörök keresése

4.2. Megfigyelés

4.3. Mintavételes munkanapfelvétel

4.4. Interjú

4.5. Kérdőív

4.6. Munkanapló

5. A munkakörök tervezése és szervezése

5.1. Hagyományos munkakör-tervezési módszerek

5.2. Modern munkakör-tervezési módszerek

6. A munkakörre épülő rendszerek problémái

7. MUNKAERŐ-TERVEZÉS

1. A munkaerő-tervezés folyamata

2. Munkaerőigény (kereslet) előrejelzése

3. Munkaerő-kínálat előrejelzése

8. TOBORZÁS

1. A toborzást megelőző folyamatok

2. A toborzás megvalósítása

2.1. A szervezet által végzett, formális toborzási tevékenység

2.2. A szervezet által végzett, informális toborzási tevékenység

2.3. Nem a szervezet által végzett, formális toborzási tevékenység

2.4. nem a szervezet által végzett, informális toborzás

3. A toborzás hatékonyságának vizsgálata

9. KIVÁLASZTÁS

1. A kiválasztás legfontosabb szempontjai

1.1. Diszkrimináció-mentesség

1.2. Az indiszkréció-diszkréció kérdése

1.3. Objektivitás

1.4. Az alkalmazott technika költsége

1.5. Érvényesség

1.6. Megbízhatóság

1.7. Hatékonyság

1.8. Azonos munkakörök betöltésére azonos módszer alkalmazása

1.9. Alkalmazkodási valószínűség előrejelzése

1.10. A kiválasztási folyamattól függ a vállalat megítélése

1.11. Döntésről történő kiértesítés

2. Kiválasztási technikák

2.1. Önéletrajzi adatok, kísérőlevél, motivációs levél értékelése

2.2. Interjú

2.3. Tesztek, kérdőívek

2.4. Referenciák

2.5. Fiziológiai vizsgálatok

2.6. Grafológiai vizsgálat

2.7. Értékelő Központ (Assessment Center = AC)

10. LEÉPÍTÉS

1. A leépítés lehetséges módszerei

2. A gondoskodó elbocsátás (outplacement)

11. A MUNKAKÖR-ÉRTÉKELÉS

1. A munkakör-értékelés lényege

2. A munkakör-értékelés fajtái

2.1. Munkakör-alapú munkakör-értékelés

2.2. Képesség- és kompetencia-alapú munkakör-értékelés

2.3. Piaci érték-alapú munkakör-értékelés

3. A munkakör-értékelés előkészítése és folyamata

4. A munkakör-értékelési eljárások közös vonásai

5. A munkakör-értékelés mellett és ellen szóló érvek

12. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

1. A

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.