x 

Közgazdaságtan I.

-75% Közgazdaságtan I.
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Nagy Lajos
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: Mikroökonómia

Szerkesztő: Nagy Lajos

Kiadás éve: 2002

ISBN 315 978 000 135 0

Súly: 404 g

Egyéb információ: 256 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

ELŐSZÓ

ELSŐ RÉSZ: A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

Első fejezet:

A GAZDASÁG, A GAZDÁLKODÁS ÉS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY

I. A közgazdaságtanról általában

II. A közgazdaságtan és más társadalomtudományok

III. A közgazdaságtan tárgya

IV. A közgazdaságtan módszertana

1. Indukció, dedukció és intuíció

2. A közgazdasági kutatás módszerének néhány problémája

3. Mikroökonómia és makroökonómia módszere

3. A szűkösség problémája a gazdaságban

V. A gazdálkodás alapproblémái

1. A gazdaságszervezés alapkérdései

2. Ráfordítások és kibocsátások

3. A szűkösség problémája a gazdaságban

VI. A közgazdaságtan fejlődésének rövid története

VII. Matematikai alapfogalmak

Második fejezet:

AZ ÁRUGAZDASÁG ALAPFOLYAMATAI: A PÉNZ ÉS A PIAC

I. Az árugazdaság kialakulása és jellemzői

1. Az árugazdaság kialakulásának okai

2. Az árugazdaság jellemzői

II. A pénz mint az árugazdaság alapkategóriája

1. A pénz munkaértékelméleti felfogásban

2. A pénz a határhaszonelméletben

III. A árugazdaság alapkategóriája a piac

1. A piac és kategóriái

2. Piaci típusok és piaci formák

3. A piaci összehangolás előnyei és ellentmondásai

IV. Az árugazdaság alapfolyamatai és modelljei

1. Az árugazdaság munkaértékelméleti modellje és az értéktörvény

2. Az árugazdaság fogyasztási modellje és a határhaszon

MÁSODIK RÉSZ: A MIKROGAZDASÁG ELMÉLETE

Harmadik fejezet:

A HÁZTARTÁSOK MOTIVÁCIÓI ÉS GAZDASÁGI MAGATARTÁSUK

I. A háztartás mint gazdasági alapintézmény

1. A háztartás és funkciói

2. A szükségletek és a hasznosság. A háztartások motivációi

3. A szükségletkielégítő erőforrások

4. Az erőforrások felhasználása

5. A pénzjövedelem felhasználása

II. A fogyasztói kereslet elmélete

1. A hasznosság kardinális megközelítése

2. A hasznosság ordinális megközelítése

3. A piaci kereslet

4. A fogyasztói többlet

Negyedik fejezet:

A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALAT

I. A vállalat a társadalmi és gazdasági rendszerben

1. Háztartás – vállalkozás – vállalat

2. A vállalat a társadalmi környezetben

II. A termelés mikroökonómiája

1. Naturális ráfordítások, hozamok és időtávok

2. A termelési folyamat mikroökonómiai elemzése

3. Költségek, bevételek és profit

4. A gazdálkodási folyamat

5. A profitmaximalizálás kritériuma

III. A piaci viselkedés mikroökonómiája: a vállalatok kínálata

1. A tökéletesen versenyző vállalat

2. Monopólium

3. Oligopólium

4. A monopolisztikus verseny

5. A különböző piaci szerkezetek hatékonysága

IV. A piaci viselkedés mikroökönómiája: a vállalatok inputkereslete

1. Tökéletes verseny mind az input-, mind az outputpiacon

2. Tökéletes verseny az input-, monopólium az outputpiacon

3. A monopszónia

4. Bilaterális monopólium

V. A termelési erőforrások kínálata

1. A tényezőkínálat sajátosságai

2. A munka kínálata

3. A természeti erőforrások kínálata

4. A tőkefelszerelés kínálata

5. A beruházási piac

6. A pénztőke kínálata

7. A jövedelmek funkcionális elosztása

Ötödik fejezet:

AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROSZFÉRÁBAN: KÖZJAVAK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

I. A közjavak a modern gazdaságban

II. Külső gazdasági hatások, az externáliák

III. A verseny tökéletlenségei és a monopóliumok

IV. A jövedelemeloszlás egyenlőtlenségei és a társadalmi igazságosság csorbulása

V. Bizonytalanság a gazdaságban: hézagos információk és téves döntések

VI. Az állam közvetlen tevékenysége a mikroszférában

Hatodik fejezet:

A VÁLLALATI FORMÁK RENDSZERÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

I. Vállalatok a modern piacgazdaságban

1. A tőkeorientáció hatása a vállalati méretekre

2. A modern vállalati formák

3. A tőkés állami vállalatok

4. A kisvállalkozások helye és szerepe

II. Vállalatok a központosított tervgazdaságban

1. Vállalat a centralizált modellben

2. A vállalati túlcentralizáció és a szervezeti monopóliumok

3. A vállalatok formális gazdasági önállósága

4. Vállalatok a hiánygazdaságban

III. A vállalatok a vegyestulajdonon alapuló piacgazdaság kiépítésének időszakában

1. Tulajdoni formák és vállalatok Magyarországon a 90-es évek elején

2. A tőkeérdekeltség és a vállalat

Hetedik fejezet:

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI FOLYAMATOK MIKROSZINTEN

<

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk