x 

Nemzetközi közgazdaságtan

-25% Nemzetközi közgazdaságtan
Gyártó JATEPress
Szerző: Czagány László
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_DARAB:

Szerző: Czagány László

Kiadás éve: 2005

Súly: 157 g

Egyéb információk: 92 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ELMÉLETEI

1.1. A tiszta kereskedelmi elméletek főbb jellemzői

1.2. Irányzatok a klasszikus közgazdaságtan kifejlődése előtt

1.2.1. A merkantilizmus

1.2.2. A fiziokratizmus

1.3. A klasszikus közgazdaságtan felfogása a nemzetközi munkamegosztásról

1.3.1. Az abszolút előnyökre épülő nemzetközi munkamegosztás (Adam Smith)

1.3.2. A komparatív előnyök elméletének megjelenése (David Ricardo)

1.4. A komparatív előnyök neoklasszikus ábrázolása

1.4.1. A transzformációs görbe

1.4.2. Specializáció és külkereskedelem állandó alternatív költség esetén

1.4.3. Specializáció és külkereskedelem növekvő alternatív költségek esetén

1.4.4. A termelési lehetőségek bővülése a komparatív előnyökre alapozott nemzetközi együttműködés révén

1.5. A komparatív előnyök forrásai

1.5.1. A tényezőellátottság szerepe. A Heckscher-Ohlin hipotézis

1.5.2. A fogyasztói preferenciák szerepe

1.5.3. A Leontied-paradoxon és a neo-faktor elméletek

1.6. A komparatív előnyök és a világkereskedelem tényleges tendenciái

1.6.1. A külkereskedelemből származó egyéb előnyök

1.6.2. A nemzetközi árupiac mint a komplex világgazdaság alrendszere

2. ÁRUPIACI EGYENSÚLY NYITOTT GAZDASÁGBAN

2.1. Árupiaci egyensúly klasszikus és a neoklasszikus modellben

2.1.1. A külkereskedelmi mérleg egyensúlyát biztosító ármechanizmus a klasszikusoknál

2.1.2. A külkereskedelmi mérleg egyensúlyát biztosító árfolyam-mechanizmus a neoklasszikusoknál

2.2. A külkereskedelem hatása a keynesi gazdaság árupiaci egyensúlyára

2.2.1. A külkereskedelmi mérleg és az egyensúlyi kibocsátás összefüggései

2.2.2. Az „elszivárgás” és az „utántöltés” egyensúlya

2.2.3. Az autonóm keresleti tényezők változásának jövedelmi hatása nyitott gazdaságban

2.2.4. A külkereskedelmi mérleg multiplikátorai

2.3. Árupiaci egyensúly, külkereskedelmi mérleg, valamint a konjunktúra ciklusok nemzetközi szinkronizáltságának összefüggései

2.4. A keynesi modell alkalmazásának korlátai. Hayek kritikája

3. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉS A KÜLGAZDASÁGI EGYENSÚLY

3.1. A nemzetközi fizetési mérleg

3.1.1. A nemzetközi fizetési mérleg fogalma

3.1.2. A nemzetközi fizetési mérleg szerkezete

3.1.3. Hiányok és többletek a fizetési mérlegben

3.1.4. A magyar fizetési mérleg alakulása

3.2. A valutaárfolyam

3.2.1. A valutaárfolyam fogalma

3.2.2. A valutaparitás

3.2.3. A reálárfolyam

3.3. Árfolyamrendszerek

3.3.1. A lebegő árfolyamok

3.3.2. A fix árfolyamrendszer történeti modelljei

3.3.2.1. Az aranystandard

3.3.2.2. Az aranydeviza-standard (Bretton Woods-i rendszer)

3.3.2.3. Az európai pénzügyi rendszer (EMS, EMU)

3.3.3. A valutapiaci intervenció és a hazai pénzkínálat. A sterilizáció

3.4. A valutaárfolyam és a kereskedelmi mérleg

3.4.1. Az elaszticitási megközelítés

3.4.1.1. A valutakínálati görbe

3.4.1.2. A valutakeresleti görbe

3.4.1.3. A valutaleértékelés hatása a külkereskedelmi mérlegre

3.4.1.4. A Marshall-Lerner feltétel és a valutapiac hosszú távú stabilitása

3.4.2. Az abszorpciós megközelítés

3.5. A valutaárfolyam és az infláció

3.5.1. Keresleti, kínálati és pénzinfláció a nemzeti valuta leértékelődése esetén

3.5.2. A Balassa–Samuelson hatás

3.5.3. A leértékelés-inflációs spirál

4. GAZDASÁGPOLITIKA NYITOTT GAZDASÁGBAN

4.1. Gazdaságpolitikai dilemmák nemzetközi tőkemozgás hiányában

4.1.1. Az árfolyam-politika szükségessége. A Tinbergen-szabály

4.1.2. A Swan-diagram

4.2. Gazdaságpolitikai dilemmák a tőkemozgás bekapcsolásával

4.2.1. A Mundell-Fleming modell

4.2.2. A 90-es évek magyar gazdaságpolitikai dilemmáinak illusztrálása

4.2.3. Az árfolyam-politika hatásainak megjelenítése

Felhasznált irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk