x 

Stratégiai menedzsment

-25% Stratégiai menedzsment
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Gulyás László
2363 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-788 Ft
Ár / kg:

Alcím: Szun-Cetól a „Kék Óceánig”

Szerkesztő: Gulyás László

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 204 1

Súly: 335 g

Egyéb információk: 198 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

BEVEZETÉS

1. FEJEZET

A STRATÉGIAI MENEDZSMENT TÖRTÉNETE ÉS ALAPFOGALMAI

1. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT TÖRTÉNETE

1.1. Az ókortól a 20. századig

1.2. A stratégiai tervezés 20. századi elméletei

1.2.1. Klasszikus iskola (1960-as évek)

1.2.2. Fejlődési iskola (1980-as évek)

1.2.3. Eljárási iskola (1970-es évek)

1.2.4. Rendszerelvű iskola (1990-es évek)

1.2.5. Összegzés

2. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ALAPFOGALMAI ÉS FOLYAMATA

2.1. Alapfogalmak

2.2. A stratégiai menedzsment (vezetés) folyamata

3. A TANKÖNYV SZERKEZETE

Ellenőrző kérdések

2. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: SZÁNDÉKOK ÉS ÉRDEKEK

1. SZÁNDÉKOK ÉS ÉRDEKEK

1.1. Küldetés és az értékek

1.2. Jövőkép

1.3. Stratégiai nyilatkozat

1.4. Stratégiai célok

1.4.1. Definíciók és alapvető jellemzők

1.4.2. A célok hierarchiája

1.5. Az üzleti tevékenység középpontjai

Ellenőrző kérdések

3. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A KÜLSŐ KÖRNYEZET ELEMZÉSE 1: A MAKROKÖRNYEZET

1. A KÖRNYEZET FOGALMA ÉS ELEMZÉSÉNEK TERÜLETEI

2. A MAKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE

2.1. A klasszikus PEST-analízis

2.2. A külső környezet elemzésének új dimenziói

2.2.1. Stratégiaalkotás változó környezetben

2.2.2. Globális és regionális hatások

2.2.3. A kockázatviselők

2.2.4. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Ellenőrző kérdések

4. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A KÜLSŐ KÖRNYEZET ELEMZÉSE 2: A MIKROKÖRNYEZET

1. A MIKROKÖRNYEZET ELEMZÉSE

1.1. Porter 5 tényezős modellje

1.2. Portfólió módszerek

1.3. Életgörbe modellek

1.4. Stratégiai csoportelemzés

1.5. Versenytárselemzés

Ellenőrző kérdések

5. FEJEZET

STRATÉGIAI ELEMZÉS: A BELSŐ HELYZET ELEMZÉSE

Bevezetés

1. Erőforrások átvilágítása (diagnosztika)

2. ÉRTÉKLÁNC-ELEMZÉS

3. A SWOT-ELEMZÉS

4. BENCHMARKING ELEMZÉSEK

ellenőrző kérdések

6. FEJEZET

A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS ELSŐ LÉPÉSE: ALTERNATÍVÁK FELÁLLÍTÁSA

1. A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS LÉPÉSEI

2. A STRATÉGIAI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA

3. AZ ÖSSZVÁLLALATI STRATÉGIÁK JELLEMZŐI

3.1. Stratégiai alternatívák az adott szervezet kora alapján

3.1.1. Induló vállalat stratégiája

3.1.2. Az érettség szakaszában lévő vállalat stratégiája

3.1.3. A hanyatlás szakaszában lévő vállalat stratégiája

3.2. Stratégiai alternatívák a hosszú távú célok alapján

3.2.1. A főbb csoportok jellemzői

3.2.2. A növekedési stratégiák részletes bemutatása

3.2.2.1. A növekedési stratégiák csoportosítása

3.2.2.2. Belső erőforrásokra épülő növekedési stratégiák általános jellemzői

3.2.2.3. Külső erőforrásokra épülő növekedési stratégiák

3.2.2.3.1. Laza együttműködési formák

3.2.2.3.2. Közös vállalkozás (joint venture)

3.2.2.3.3. Stratégiai szövetségek

3.2.2.3.4. Vállalatfelvásárlás és egyesülés

4. AZ ÜZLETI EGYSÉGEK STRATÉGIÁK JELLEMZŐI

4.1. Az üzleti egység stratégiák általános jellemzői

4.2. Porter versenystratégiái

4.2.1. Költségvezető stratégia

4.2.2. Megkülönböztető stratégia

4.2.3. Összpontosító stratégia

4.2.4. A piaci részesedés és a stratégia viszonya Porter szerint

4.3. Fejlesztési stratégiák

4.3.1. A piaci behatolás

4.3.2. Termékfejlesztés

4.3.3. Piacfejlesztés

4.3.4. Diverzifikáció

Ellenőrző kérdések

7. FEJEZET

A STRATÉGIAI AKCIÓVÁLASZTÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI

1. AZ ALTERNATÍVÁK ÖSSZEVETÉSE

1.1. Az alternatívák összevetésének általános jellemzői

1.2. Az alternatívák összevetésének konkrét szempontjai

1.2.1. A megfelelőség vizsgálata

1.2.2. A megvalósíthatóság vizsgálata

1.2.3. Az összhang vizsgálata

1.2.4. A szempontok működtetése

2. A STRATÉGIAI DÖNTÉS

Ellenőrző kérdések

8. FEJEZET

A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA

1. A VÉGREHAJTÁS LÉPÉSEI

2. AZ EGYES LÉPÉSEK JELLEMZŐI

2.1. Erőforrás-tervezés

2.2. Szervezeti struktúra kialakítása

2.3. Vállalati kultúraépítés

2.4. Stratégiai akciók végrehajtása

2.5. Irányítás, vezetés

2.6. Ellenőrzés

2.6.1. Az ellenőrzés folyamatszemléletű jellemzői

2.6.2. A Balanced Scorecard

2.7. Változások menedzselése

2.7.1. A változással szembeni ellenállás egyéni okai

2.7.2. A változással szembeni ellenállás szervezeti ok

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk